,
Vecdi Evren GENÇ
Başkan
Ali TAŞAR
Başhekim Yrd.
Hasan GÜRBÜZ
İdari ve Mali İşler Müdürü
Nesrin ÖNDER
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Sena ERCAN
Kalite Yönetim Direktörü
Ender GÜNGÖR
Eczacı
Pelin Gencer ORUÇ
Enfeksiyon Hast. Uzmanı
Melike Güzünler ŞEN
Çocuk Hast. Uzmanı
Cüneyt KARAÇANCI
Anestezi ve Rean. Uzmanı
Metin KİPRİT
K.B.B. Uzmanı
Sibel YENİOCAK
Dahiliye Uzmanı
Uzm. Ada ŞENOĞLU
Üye
Uzm. Dr. İlker PAKBAŞ
Üye
Özlem ÖZTÜRK
Üye
Ayşe ÜNDAĞ
Üye
Timur Ercan
Üye
Selma GÜNGÖR
Üye
Mehmet İzzet GÜRGÜÇ
Üye
Züleyha URHAN
Üye
Download

Enfeksiyon Kontrol Ünitesi