2. ULUSAL ORGAN NAKLİ
MEVZUAT ÇALIŞTAYI
2014
28 - 29 Ağustos 2014
Sheraton Istanbul Maslak Hotel
2. ULUSAL ORGAN NAKLİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI 2014
28 - 29 Ağustos 2014 • Sheraton Istanbul Maslak Hotel
DÜZENLEME KURULU
ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı
İrfan Şencan
Arif Kapuağası
Murat Öztürk
Bahri Kemaloğlu
Mehmet Ali Aydın
Ferit Fedai
Zehra Uzundurukan
Avukat Mustafa Ulu
Avukat Arzu Batur
Seher Taş
Filiz Aydemir
Türkiye Organ Nakli Kuruluşları
Koordinasyon Derneği
Yönetim Kurulu
Uluğ Eldegez
Cüneyt Hoşcoşkun
Tamer Sağıroğlu
Aydın Türkmen
Kamil Yalçın Polat
Hasan Taşçı
Necmettin Güvence
“2. Ulusal Organ Nakli Mevzuat Çalıştayı T.C. Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile Türkiye Organ
Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği tarafından düzenlenmektedir.”
1
2. ULUSAL ORGAN NAKLİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI 2014
PROGRAM
28 - 29 Ağustos 2014 • Sheraton Istanbul Maslak Hotel
1.Gün: 28 Ağustos 2014, Perşembe
10:00 - 10:30AÇILIŞANA SALON
10:00 - 10:10
10:10 - 10:30
TONKKD
T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilisi
10:30 - 13:00
Toplantı 1
Böbrek + Diyaliz + İmmunoloji Grubu
A SALONU
Karaciğer GrubuB SALONU
Kalp + Akciğer GrubuC SALONU
Yoğun Bakım + Nöroloji + Koordinatörler + BKM
D SALONU
13:00 - 14:00ÖĞLE YEMEĞİANA RESTAURANT
14:00 - 15:30 Toplantı 2
Böbrek + Diyaliz + İmmunoloji Grubu
A SALONU
Karaciğer GrubuB SALONU
Kalp + Akciğer GrubuC SALONU
Yoğun Bakım + Nöroloji + Koordinatörler + BKM
D SALONU
15:30 - 16:00
KAHVE MOLASI
16:00 - 18:00 Toplantı 3
Böbrek + Diyaliz + İmmunoloji Grubu
A SALONU
Karaciğer GrubuB SALONU
Kalp + Akciğer GrubuC SALONU
Yoğun Bakım + Nöroloji + Koordinatörler + BKM
D SALONU
19:00 - 2
YEMEKLİ BOĞAZ TURU
2. ULUSAL ORGAN NAKLİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI 2014
28 - 29 Ağustos 2014 • Sheraton Istanbul Maslak Hotel
PROGRAM
2.Gün: 29 Ağustos 2014, Cuma
09:00 - 10:30 Toplantı 4
Böbrek + Diyaliz + İmmunoloji Grubu
A SALONU
Karaciğer GrubuB SALONU
Kalp + Akciğer GrubuC SALONU
Yoğun Bakım + Nöroloji + Koordinatörler + BKM D SALONU
10:30 - 11:00
KAHVE MOLASI
11:00 - 13:00 Toplantı 5
Böbrek + Diyaliz + İmmunoloji Grubu
A SALONU
Karaciğer GrubuB SALONU
Kalp + Akciğer GrubuC SALONU
Yoğun Bakım + Nöroloji + Koordinatörler + BKM D SALONU
13:00 - 14:00ÖĞLE YEMEĞİANA RESTAURANT
14:00 - 15:00 Toplantı 6
Böbrek + Diyaliz + İmmunoloji Grubu
A SALONU
Karaciğer GrubuB SALONU
Kalp + Akciğer GrubuC SALONU
Yoğun Bakım + Nöroloji + Koordinatörler + BKM D SALONU
15:00 - 15:30
KAHVE MOLASI
15:30 - 18:00
15:30 - 16:10
16:10 - 17:30
17:30 - 18:00
ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
ANA SALON
A-B-C-D Gruplarının Sonuç Sunumları
Genel Tartışma
Deklarasyon
3
2. ULUSAL ORGAN NAKLİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI 2014
BÖBREK+DİALİZ + İMMÜNOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
28 - 29 Ağustos 2014 • Sheraton Istanbul Maslak Hotel
KATILIMCILAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilisi
Ali ŞENGÜL (İmmünolog, Antalya Medikal Park)
Mahmut ÇARİN (İmmünolog, Florance Nightingale)
İbrahim PİRİM (İmmünolog, Katip Çelebi Üniversitesi)
Aydın TÜRKMEN (Nefrolog, İstanbul Tıp Fakültesi)
Kenan ATEŞ (Nefrolog, Ankara Tıp Fakültesi)
Hüseyin TÖZ (Nefrolog, Eğe Tıp Fakültesi)
Ali Rıza ODABAŞ (Nefrolog, Med.Üni. Göztepe)
Fazıl Tuncay AKİ (Ürolog, Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi)
Alper DEMİRBAŞ (Genel Cerrah, Antalya Özel Medical Park Hastanesi)
Bülent AYDINLI (Genel Cerrah, Atatürk Üniversitesi)
İzzet TİTİZ (Genel Cerrah, Haydarpaşa Numune EAH)
Ayhan DİNÇKAN ( Genel Cerrah, Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi)
Ülkem Çakır (Nefrolog, Acıbadem Üniversitesi)
GÜNDEM MADDELERİ
Toplantı 1
•
•
•
•
Toplantı 2
Toplantı 3
Toplantı 4
Toplantı 5
Toplantı 6
4
UKS sisteminin tartışılması
Merkezlerin denetilmesi ve kapatılmasının değerlendirilmesi
Çapraz nakillerin kurallarının konulmasının değerlendirilmesi
ABO uyumsuz nakillerin değerlendirilmesi
• Duyarlı hastalarda nakiller
• Organ ve Donör Tanımlanmasının daha açık hale getirilmesi
• Canlı Donör izleme ve takip kriterlerinin belirlenmesi
• Biotıp sözleşmesi gereği hastaların önce kadavra listesine alınıp sonra canlı nakile
geçirilmesi hususunun tartışılması
• Kalbi durmuş organ vericilerinin (DCD) mevzuata konulmasının tartışılması
• Özel ceza normunun tartışılması
• Organ bağışçısı ve donör ailelerinin onore edilmesinin tartışılması
• Kimsesizlerden organ alımıyla ilgili düzenleme (1982 Kanununa ilaveten)
• Organ temini ve izleme komisyonu kurulması (OPC)
• Canlı nakillerde alıcılarla ilgili değerlendirme komisyonu kurulması (Özellikle
Karaciğer için)
• Organ naklinin kurumsal yapısının tartışılması (Kurum, birlik veya enstitü gibi)
• Çalıştay Değerlendirme Toplantısı için Sonuçların Belirlenmesi
2. ULUSAL ORGAN NAKLİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI 2014
KATILIMCILAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilisi
Zeki KARASU (Gastronterolog, Ege Üni. Tıp Fakültesi)
Ünal AYDIN (Genel Cerrah, İzmir Üniversitesi)
Yalçın POLAT (Genel Cerrah, Ataşehir Memorial Hast.)
Sezai YILMAZ (Genel Cerrah, Malatya İnönü Üni.)
Sacit ÇOBAN (Genel Cerrah, Gaziantep Tıp Fakültesi)
Yaman TOKAT (Genel Cerrah, Florance Nightingale Hast.)
Deniz BALCI (Genel Cerrah Ankara Üni. Tıp Fakültesi)
Aydın Dalgıç (Genel Cerrah Gazi Üni. Tıp Fakültesi)
Murat Kılıç (Genel Cerrah İzmir Özel Kent Hastanesi)
Yılmaz ÇAKALOĞLU (Gastroentorolog, Şişili Memorial Hastanesi)
Sabahattin KAYMAKOĞLU (Gastroentorolog, İstanbul Üni. Tıp Fakültesi)
Ramazan İDİLMAN(Gastroenterolog, Ank.Üni. Tıp Fak.)
GÜNDEM MADDELERİ
Toplantı 1
Toplantı 2
Toplantı 3
Toplantı 4
Toplantı 5
Toplantı 6
• UKS sisteminin tartışılması
• Merkezlerin denetilmesi ve kapatılmasının değerlendirilmesi
• Biotıp sözleşmesi gereği hastaların önce kadavra listesine alınıp sonra canlı nakile
geçirilmesi hususunun tartışılması
• Organ ve Donör Tanımlanmasının daha açık hale getirilmesi
• Canlı Donör izleme ve takip kriterlerinin belirlenmesi
• Kalbi durmuş organ vericilerinin (DCD) mevzuata konulmasının tartışılması
• Özel ceza normunun tartışılması
• Organ bağışçısı ve donör ailelerinin onore edilmesinin tartışılması,
• Kimsesizlerden organ alımıyla ilgili düzenleme (1982 Kanununa ilaveten)
• Organ temini ve izleme komisyonu kurulması (OPC)
• Canlı nakillerde alıcılarla ilgili değerlendirme komisyonu kurulması (Özellikle
Karaciğer için)
• Organ naklinin kurumsal yapısının tartışılması (Kurum, birlik veya enstitü gibi)
• Çalıştay Değerlendirme Toplantısı için Sonuçların Belirlenmesi
5
KARACİĞER ÇALIŞMA GRUBU
28 - 29 Ağustos 2014 • Sheraton Istanbul Maslak Hotel
2. ULUSAL ORGAN NAKLİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI 2014
KALP + AKCİĞER ÇALIŞMA GRUBU
28 - 29 Ağustos 2014 • Sheraton Istanbul Maslak Hotel
KATILIMCILAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilisi
Serap Aykut AKA (Kalp Damar Cerrahı, Siyami Ersek EAH)
Cemal Asım KUTLU (Göğüs Cerrahı, Kartal Koşuyolu EAH)
Adnan SAYAR (Göğüs Cerrahı, Yedikule Göğüs Hastalıkları EAH)
Alper TOKER (Göğüs Cerrahı, İstanbul Tıp Fakültesi)
Nur Dilek BAKAN (Göğüs Hast.Uzm, Yedikule Göğüs Hastalıkları EAH)
Özlem KUMBASAR (Göğüs Hast. Uzmanı, Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları)
Esen KIYAN (Göğüs Hast. Uzmanı, İstanbul Tıp Fak.)
Rüçhan AKAR (Kalp Damar Cerrahı, Ankara Üni. Tıp Fak.)
Ömer BEYAZIT (Kalp Damar Cerrahı, Akdeniz Üni.)
Mustafa ÖZBARAN (Kalp Damar Cerrahı, Ege Tıp Fakültesi)
Erol ŞENER (Kalp Damar Cerrahı, Ankara Atatürk EAH)
Mehmet Ali ÖZATİK (Kalp Damar Cerrahı, Eskişehir Özel Acıbadem Hastanesi)
Sanem NALBANTGİL (Kardiyolog, Ege Tıp Fakültesi)
Cevat KIRMA (Kardiyolog, Koşuyolu Kalp Hastalıkları Hastanesi)
Yılmaz Nişancı (Kardiyolog, İstanbul)
GÜNDEM MADDELERİ
Toplantı 1
• UKS sisteminin tartışılması
• Merkezlerin denetilmesi ve kapatılmasının değerlendirilmesi
• ABO uyumsuz nakillerin değerlendirilmesi
Toplantı 2
Toplantı 3
Toplantı 4
Toplantı 5
Toplantı 6
6
• Duyarlı hastalarda nakiller
• Organ ve Donör Tanımlanmasının daha açık hale getirilmesi,
• Biotıp sözleşmesi gereği hastaların önce kadavra listesine alınıp sonra canlı nakile
geçirilmesi hususunun tartışılması (Özellikle akciğer nakli için)
• CPR ile ilgili eğitim seminerlerinin yapılmasının kararlaştırılması
• Kalbi durmuş organ vericilerinin (DCD) mevzuata konulmasının tartışılması
• Özel ceza normunun tartışılması
• Organ bağışçısı ve donör ailelerinin onore edilmesinin tartışılması
• Kimsesizlerden organ alımıyla ilgili düzenleme (1982 Kanununa ilaveten )
• Organ temini ve izleme komisyonu kurulması (OPC)
• Organ naklinin kurumsal yapısının tartışılması (Kurum, birlik veya enstitü gibi)
• Çalıştay Değerlendirme Toplantısı için Sonuçların Belirlenmesi
2. ULUSAL ORGAN NAKLİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI 2014
YOĞUN BAKIM+NÖROLOJİ + KOORDİNATÖR + BKM ÇALIŞMA GRUBU
28 - 29 Ağustos 2014 • Sheraton Istanbul Maslak Hotel
KATILIMCILAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilisi
Ferda KAHVECİ (Anestezi Rean. Uludağ Üniversitesi)
Çetin KAYMAK (Anestezi Rean. Ankara EAH)
Lütfü TELCİ (Anestezi, İstanbul Üni. Tıp Fakültesi)
Tayfun ADANIR (Anestezi Rean. İzmir Üniversitesi)
Nahit ÇAKAR (Anestezi Rean. Acıbadem Üniversitesi)
Aygen TÜRKMEN (Anestezi Rean. Okmeydanı EAH)
Neslihan ALKIŞ (TARD AÜTF)
Meral KANBAK (ARUD HÜTF)
Necmettin ÜNAL (Türk Yoğun Bakım Dernek Başkanı AÜTF)
Murat ARSAVA (Nörolog, Hacettepe Üni. Tıp Fak.)
Azem ÜLKÜ (Anestezist, Koordinatör, Çanakkale Devlet Hast.)
Ata BOZOKLAR (Koordinatör, Florance Nightingale)
Levent YÜCETİN (Koordinatör, Antalya Medikal Park Hast.)
Mümin UZUNALAN (Koordinatör, Şişli Memorial Hast.)
Melih AZAP (Koordinatör, Konya Numune Hastanesi)
Salih GÜLTEN (Koordinatör, Bursa Acıbadem Hastanesi)
Ahmet ÇAKIROĞLU (Koordinatör, Acıbadem International)
Emrah YILMAZER (Koordinatör, Bahçelievler Medicana Hastanesi)
Ayşegül ŞAHİN (UKM)
Emsal ÜNLÜER (UKM)
ADANA BKM
Nezahat BİNGÖL
ANKARA BKM
Nurten GÜRDOĞAN
ANKARA BKM
Fatma CAN
ANTALYA BKM
Ferhat SARIBEK
BURSA BKM
Yavuz Selim ÇINAR
DİYARBAKIR BKM
Hatice GÜNDÜZ
ERZURUM BKM
Fatih KACIROĞLU
İSTANBUL BKM
Ali DEMİREL
İZMİR BKMSermin AKGÜN
SAMSUN BKM
Mehmet KAZAK
7
2. ULUSAL ORGAN NAKLİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI 2014
YOĞUN BAKIM+NÖROLOJİ + KOORDİNATÖR + BKM ÇALIŞMA GRUBU
28 - 29 Ağustos 2014 • Sheraton Istanbul Maslak Hotel
GÜNDEM MADDELERİ
Toplantı 1
Toplantı 2
Toplantı 3
Toplantı 4
Toplantı 5
Toplantı 6
8
• UKS sisteminin tartışılması
• Merkezlerin denetilmesi ve kapatılmasının değerlendirilmesi
• ABO uyumsuz nakillerin değerlendirilmesi
• Duyarlı hastalarda nakiller
• Organ ve Donör Tanımlanmasının daha açık hale getirilmesi
• CPR ile ilgili eğitim seminerlerinin yapılmasının kararlaştırılması
• Kalbi durmuş organ vericilerinin (DCD) mevzuata konulmasının tartışılması
• Özel ceza normunun tartışılması
• Organ bağışçısı ve donör ailelerinin onore edilmesinin tartışılması
• Kimsesizlerden organ alımıyla ilgili düzenleme (1982 Kanununa ilaveten)
• Organ temini ve izleme komisyonu kurulması (OPC)
• Organ naklinin kurumsal yapısının tartışılması (Kurum, birlik veya enstitü gibi)
• Çalıştay Değerlendirme Toplantısı için Sonuçların Belirlenmesi
2. ULUSAL ORGAN NAKLİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI 2014
NOTLAR
28 - 29 Ağustos 2014 • Sheraton Istanbul Maslak Hotel
9
2. ULUSAL ORGAN NAKLİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI 2014
NOTLAR
28 - 29 Ağustos 2014 • Sheraton Istanbul Maslak Hotel
10
2. Ulusal Organ Nakli Mevzuat Çalıştayı’na
destek veren firma, kurum ve kuruluşlara
teşekkür ederiz.
ÇALIŞTAY SEKRETERYASI
İLKAY TİMSEL
Kongreler Direktörü
Gayrettepe Mah. Esentepe Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi 1. Blok
No: 6 Kat: 1 D: 3 Şişli - Istanbul 34349 - TURKEY
Telefon: +90 212 347 63 00 • Faks: +90 212 347 63 63
e-mail: [email protected]
Download

2. ulusal organ nakli mevzuat çalıştayı 2014