EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu:
YÖN.PL.03
Yürürlük Tarihi:
01.07.2011
Revizyon No:
01
Revizyon Tarihi:
1/1
Sayfa No:
EĞİTİM PLANI YILI: KASIM 2014 EĞİTİM PLANI
PLANLANAN
EĞİTİM TARİHİ
SAAT/
SÜRE
31.12.2013
EĞİTİM PLANINI HAZIRLAYAN: EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİMCİ
KATILIMCI GRUP
EĞİTİM YERİ
ETKİNLİK
DEĞERLENDİRME
YÖNTEM
ERTELENEN
EĞİTİM TARİHİ
GEREÇEKLEŞEN
EĞİTİM TARİHİ
GÖZ/SINAV/V.ANL.
04.11.2014
13.00
HASTA HAKLARI
30DK
05.11.2014
13.00
Hasta hak.birim sor.
Ulusal renkli kodlar
30dk
06.11.2014
13.00
13.00
Çalışan hakları
13.00
30dk
11.11.2014
30dk
Merve avşar
Sos.Hiz.Uz.
Kişiler arası iletişim
30dk
07.11.2014
YASEMİN YURTCU
Eğitim Hemşiresi
30dk
07.11.2014
HAMDİ KORKMAN
YASEMİN YURTCU
Eğitim Hemşiresi
Hastane temizlik
kuralları-el hijyeni
Ayşe Şevik
Ulusal renkli kodlar
Yasemin Yurtcu
Hasta karşılama
ve yönlendirme
Eğitim salonu
gözlem
04.11.2014
Hasta karşılama
ve yönlendirme
Eğitim salonu
gözlem
05.11.2014
Hasta karşılama
ve yönlendirme
Eğitim salonu
gözlem
06.11.2014
Hasta karşılama
ve yönlendirme
Eğitim salonu
gözlem
07.11.2014
MEMURLAR
Eğitim salonu
gözlem
07.11.2014
BİLGİ İLŞEM
PERSONELİ
EĞİTİM SALONU
gözlem
11.11.2014
EKH
EĞT.HEM
EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu:
YÖN.PL.03
Yürürlük Tarihi:
01.07.2011
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
13.11.2014
20.11.2014
30DK
30DK
EL HİJYENİ
ANTİBİYOTİK
KULLANIMI
Güle AYDIN
Yenidoğan
ENF.H.UZ
hemşireleri
Güle AYDIN
SAĞLIK
PERSONELİ
ENF.H.UZ
Yerinde eğitim
EĞİTİM SALONU
gözlem
01
31.12.2013
2/1
13.11.2014
Download

eğitim planı