Onursal Başkan
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Eş Başkanlar
Prof. Dr. Sevin ALTINKAYNAK
Prof. Dr. Nursan ÇINAR
Prof. Dr. A. Serhan CEVRİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Gülgün DURAT
Düzenleme Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Gülgün DURAT
Öğr. Gör. Zekiye TURAN
Arş. Gör. Kevser ÖZDEMİR
Arş. Gör. Özlem DOĞU
Arş. Gör. G. Duygu ATMACA
Arş. Gör. Yasemin AYDIN
İletişim:
[email protected]
Tel:
0264 295 3853-6628-6609
KATILIM
Katılım ücretsiz olup 15 Nisan 2015 tarihine kadar başvuru bilgilerini eksiksiz doldurulup [email protected] mail
adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kayıt yaptırarak katılan tüm
katılımcılara sempozyum sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.
BAŞVURU BİLGİLERİ
Adı Soyadı: ……………………………….
Ünvanı: …………………………………….
Çalıştığı Kurum /Hastane: ………………..
Adres:………………………………………..
Telefon:……………………………………..
Email:…………………………………………..
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ
10:00 Açılış
BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI
Araştırma bildiri özetleri 350 kelimeyi geçmemeli ve MS Word
programında,Times New Roman yazı tipi ile ve 12 punto,1.5 satır
aralığı olarak yazılmalıdır. Derleme bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı, soyadı
ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir. Amaç, yöntem, bulgular, sonuçlar ve anahtar kelimeler (en az üç) sırasıyla yer almalıdır
Poster bildiriler 70 (en) x 90 (boy) cm boyutlarında hazırlanmalıdır
Kabul edilen bildirilerin özetleri kongre CD’sinde basılacaktır.
Bildirilerin 15 Nisan 2015 tarihine kadar
[email protected] gönderilmesi gerekmektedir.
Bildiri özetleri son gönderme tarihi:
15 Nisan 2015
I. OTURUM: 10:30-12:00
OBSTETRİ VE JİNEKOLOJİDE KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR
II. OTURUM: 13:30-15:00
EBELİKTE ETİK VE HUKUKİ BOYUT
II. OTURUM: 13:30-15:00
YENİDOĞANA YÖNELİK KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. A. Serhan Cevrioğlu, Prof. Dr. Nursan Çınar
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Ayşe Çevirme, Doç. Dr. Yurdanur Dikmen
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, Yrd. Doç. Dr. Gülgün Durat
Prekonsepsiyonel Danışmanlık
Arş. Gör.Yasemin Aydın
Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Üreme Hakları
Doç. Dr. Gürkan Sert
Marmara Ünv. Tıp Fak. HAYAD Başkanı
Fetal Programlama
Arş. Gör. Kevser Özdemir
Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Güncel Yaklaşımlar
Doç. Dr. Nebahat Özerdoğan
Eskişehir Osmangazi üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Ebelik Uygulamalarının Rolü
Av. Ümit Erdem
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı
Aile Bebek Bağlanma Süreci
Prof. Dr. Nursan Çınar
Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Kadın Sağlığı Alanında Güncel Yaklaşımlar
Yrd. Doç. Dr. Sevil Şahin
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Uygulamalarında Malpraktis
Av. Funda Özcan
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Genel Sekreteri
Prematüre Bebekte Emzirme Başarısı
Arş. Gör. Dilek Köse
Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
15:00 - 15:15 KAPANIŞ
15:00 - 15:15 KAPANIŞ
Download

EBELER GÜNÜ.indd - Sağlık Yüksekokulu