İlk Trimesterde Progesteron
Kullanımı
Prof.Dr.Ebru Tarım
Başkent Üniversitesi
Perinatoloji Bilim dalı
13.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi
11-15 Mayıs 2015
Progesteron-Gebelik
İmplantasyon
İmmünmodülatör
Myometriyal kontraksiyonların
inhibisyonu
1935
DiRenzo GC. Gynecol Endocrinology 2012
Uygulama Şekillleri
Oral
Uyum iyi
Vajinal
IM
Uterin
konsantrasyon
iyi
Yan etkiler
Plazma konsantrasyonunda
variabilite
Optimal plazma
konsantrasyonu
Cicinelli E. Obstet Gynecol 2000
I.trimester Uterin Arter Doppleri
Vajinal progesteron oral didrogesterona göre PI ve
RI’yı belirgin olarak düşürür.
Czajkowski K.Fertil Steril 2007
Sentetik
•
•
•
•
1980
Androjenik etki
Sıvı retansiyonu
Teratojenite
Ruh halinde
değişiklikleri
Mikronize progestinler
• Moleküler yapısı insan
progesteronu ile aynı
• Yüzey alanı küçük
• İntestinal absorbsiyon
iyi
Fitzpatrick LA. Fertil Steril 1999
Progesteron
İmmünolojik faktörler
Myometriyal hiperkontraktilite
Druckmann R. J Steroid Biochem Mol Biol 2005
1. İmmünolojik faktörler
DiRenzo GC. Gynecol Endocrinology 2012
Walch K. Best Practice and Research Clin Obstet Gynecol 2008
2. Myometriyal kontraktilite
Hücre Düzeyindeki Etkiler
• Myometriyal hücre
• Membran
kontraktilitesini
reseptörlerine
etkileyen genlerin
bağlanarak hücresel
ekspresyonunun
aktiviteyi regüle
regülasyonu
eder.
GENOMİK
NON GENOMİK
Ruddock N. AJOG 2008
AJOG 2008
• Progesteron: Doza bağlı tokolitik etki (in vivo)
•
NON GENOMİK ETKİ
• 17 OHP-C in vitro direkt inhibitör etkisi yok
• Doza bağlı stimülatör etki !!!
Progesteron tipleri
Romero R.AJOG 2013
Progesteron desteği-1.trimester
Tekrarlayan gebelik kayıpları
Abortus imminens
IVF
Abortus
Yaş
Enfeksiyonlar
Endokrin
nedenler
Otoimmün
faktörler
Kromozomal
anomaliler
Duan L. Early Human Development 2010
Tekrarlayan Gebelik Kayıpları
İmmün modülatör etki
GF’ler, sitokinler, hücre adezyon
molekülleri ve desidual proteinlerin
ekspresyonu ya da inhibisyonu
Walch K. Best Practice and Research Clin Obstet Gynecol 2008
2013
2013
Oral Didrogesteron &TGK
Kumar A.Fertil Steril 2014
IL 4
TNF-α
TGK
n=348
IF-ϒ
Oral Didrogesteron &TGK
Kumar A.Fertil Steril 2014
20 mg/gün
20 hafta
Abortus İmminens & Progesteron
Kalinka J.AJRI 2005
• Progesteron PIBF konsantrasyonlarını
yükseltir.
• Abortus oranlarında fark yok
Ailmohamadi S. J Reprod ımmunology 2013
Vajinal progesteron vs. plasebo
AJRI 2006
TNF-α
IL-10
IL-12
Maturitas 2009
20 mg/gün
16 hafta
EJOG 2014
2013
Sonuç
•
•
•
•
•
Çalışma gruplarında sayılar yetersiz…..
Tedavi protokolleri homojen değil….
Hasta grupları homojen değil (özellikle yaş….)
Progesteron tipleri farklı…..
Çoğu çalışma plasebo kontrollü değil (özellikle
TGK olanlar)………
Abortus
Yaş
Enfeksiyonlar
Endokrin
nedenler
Otoimmün
faktörler
Kromozomal
anomaliler
Duan L. Early Human Development 2010
Teşekkür Ederim……..
Download

Ebru Tarım