52
Teknik
Teknik
R
adyo frekans alanları, bir çeşit düşük enerjili
elektromanyetik (em) alandır. Yani enerji, dalgalar
şeklinde uzaya yayılır. Em alanları, her an her yerdedir.
Bu alanlar doğal olarak oluşmakla birlikte yapay
bir kaynaktan çıkar. Bu elektromanyetik alanlar içerisinde
haberleşme amacı ile verici ve alıcılar kullanılır. (1)
53
1
Haberleşme, bir zaman aralığında kaynaktaki bilginin (verici) ve
kullanıcı (alıcı) kullanılarak farklı bir noktaya iletilmesine denir.
Haberleşme sistemi, verici ve alıcı arasındaki iletişimi sağlayan
(ya da bozmaya çalışan) tüm elemanlara verilen addır. (2)
Verİcİ Sİstemler
Giriş sinyalini yani bilgiyi iletişim ortamına aktaran, dönüştürücü
bir ünitedir. Yapısı, iletişim ortamına ve çalıştığı frekansa bağlı
olarak değişiklik gösterir. Gücü ise birtakım standartlarla
sınırlı olabilir. Vericiler sanıldığı gibi sadece 1,5 MW (Megawatt)
gücünde radyo ve telsiz vericileri olmayıp, bir fiber optik kablonun
ucundaki birkaç mw´lık (miliwatt) laser diyot da olabilir. Bazı
sistemlerde modülatör ünitesi, verici içindedir.
2
Alıcı Sİstemler
İlk yapıldığı günden bu yana ihtiyaca göre pek çok türe ve
yeteneğe sahip olmuştur. Asıl işlevi, verici tarafından yollanılan
(modüle edilmiş) bilgileri, demodüle edip kullanıcıya aktarmaktır.
Alıcılar evimizdeki radyo ve TV alıcıları ile sınırlı değildir; cep
telefonları, fiber optik alıcılar gibi uzun bir liste sıralayabiliriz. (3)
Uçaklardakİ Alıcı-Verİcİ Sİstemler
Uçaklarda kullanılan tüm haberleşme sistemlerinde kaşımıza
elektronik temelli alıcı verici sistemler olarak çıkar. Özellikle
VHF HF haberleşme sisteminde uçağın uçak–uçak ve uçak-yer
iletişiminin sağlanmasında alıcı-vericiler önemli rol oynar. Ancak
genellikle alıcı–verici sistemler uçakta tümleşik hâlde bulunur.
VHF transceiver gibi.
[Transceiver: Alıcı ve vericinin aynı yapıda birleşmesiyle oluşan
devredir (Transmitter -Receiver)]
3
Bilgi ve Giriş Sinyali
UÇAK HABERLEŞME
SİSTEMLERİ
.
Mehmet Ertek
Dönüştürücü ve Modülatör
Alıcı
İletişim Hattı (hava, tel vb)
Demodulatör
Kullanıcı
Verici
Gürültü Kaynakları
Download

uÇak HaBerleşme sİstemlerİ