Talimatlar A5 kaðýt ölçüsünde ve arkalý-önlü basýlacaktýr.
Kaðýt aðýrlýðý:60gr
Salbei™
TV prizi, F tipi
7 67X 25
Ref No:06426000
LE03476AB
Res No:ALE00037/A
Coax
Z
7 67X 25
Control
Return
Path
Channel
1
Channel
FM
Channel
VHF
Channel
UHF
Channel
SAT (IF)
———
75
< 1,5
500
22 / 18
4 - 30
47 - 68
87.5 - 108
120 - 470
470 - 862
950 - 2400
W
dB
mA
kHz / V
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
8
5,5 < Ø < 7
17 / 19 VATC A
> 35 mm
8m
m
OK
NO
Güvenlik talimatları
Bu ürün montaj kurallarına uygun olarak ve tercihen yetkili bir elektrikçi tarafından yerleştirilmelidir. Hatalı bir yerleştirme ve kullanım, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir. Montajdan önce, talimatları okuyun ve ürüne özgü montaj kurallarına dikkat ediniz. Montaj talimatında aksi belirtilmediği sürece cihazı açmayın, sökmeyin
veya üzerinde değişiklik yapmayın. Tüm Legrand ürünlerinin yalnız Legrand tarafından eğitilmiş ve yetkilendirilmiş personel tarafından açılması ve tamir edilmesi gerekir.
İzin verilmeyen herhangi bir açılma veya tamir, tüm sorumlulukları, değiştirme haklarını ve garantileri iptal eder.
Yalnızca Legrand marka aksesuarları kullanın.
Herhangi bir arıza durumunda, Legrand teknik servisine başvurulması gereklidir. İçini açmayınız. Bakım gerektirmez
Download

İşletme Ruhsat Bedeli Hakkında