Eğitim Kataloğu
VMware vSphere Eğitimleri
VMware vCenter Eğitimleri
VMware vCloud Eğitimleri
VMware View Eğitimleri
VMware Horizon Mirage Eğitimleri
Spring Developer Eğitimleri
vFabric Administrator Eğitimleri
www.novabold.com
HP Eğitim Hizmetleri tüm dünyada Vmware Authorized Training Center (VATC)
ünvanına sahip, Vmware’in en büyük Yetkili Eğitim Merkezidir. HP, uzun
yıllardır bu alanda sadece deneyimli danışmanlarla eğitimler sunarak kalitesinden ödün vermeden ilkeli bir şekilde hizmet üretmektedir. HP, portföyünde
bulunan Vmware eğitimlerini müşterilerine sunarken NovaBOLD Bilgi Teknolojileri uzmanları ile çalışmaktadır. Eğitimlerin duyurusu, takvimi ve sınıf
ortamının hazırlanması HP tarafından sağlanmaktadır. HP’nin bir VATC olması
sebebiyle eğitim sonunda verilen katılım sertifikaları, Vmware onaylı resmi
sertifikalardır.
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri BT altyapı teknolojileri alanında uzmanlanmış ve
Vmware teknolojilerine gönül vermiş bilişim profesyonelleri tarafından
kurulmuştur. NovaBOLD Vmware’in Infrastructure Virtualization alanında
"Enterprise Partner" yetkinliğine sahip bir iş ortağıdır. NovaBOLD danışmanları Vmware’in VCP, VCI, VSP, VTSP gibi değerli sertifikasyonlarının yanı sıra,
dünyada çok az kişide bulunan Vmware Sertifikalı Eğitmen (VCI) yetiştirme
yetkinliği olarak bilinen Vmware Mentor ünvanınlı danışmanına dahi sahiptir.
Genel Eğitim İndeksi
Eğitim Adı
Gün
VMware vSphere Eğitimleri
S / 2-3
VMware vSphere with Operations Management: Fast Track [V5.1]
5
VMware vSphere: Overview [V5.1]
1
VMware vSphere: What’s New [V4.x to V5.5]
2
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V5.5]
5
VMware vSphere: Fast Track [V5.1]
5
VMware vSphere: Skills for Operators [V5.1]
2
VMware vSphere: Optimize and Scale [V5.1]
5
VMware vSphere: Design Workshop [V5.x]
3
VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V5.1]
5
VMware vCenter Eğitimleri
S / 4-5
VMware vCenter Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage [V5.1]
2
VMware vCenter Operations Manager: Analyze & Predict [V5.x]
2
VMware vCenter Operations Manager: Advanced Usage & Dashboard Design [V5.x]
3
VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure Management [V5.x]
3
VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure and OS Management [V5.x]
5
VMware vCenter Orchestrator: Develop Workflows [V5.1]
3
VMware vCloud Eğitimleri
S/6
VMware vCloud Networking and Security for vSphere Professionals [V5.5]
3
VMware vCloud Automation Center: Install, Configure, Manage [V5.2]
3
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage [V5.5]
3
VMware vCloud Director: Organization Administration [V5.5]
2
VMware View Eğitimleri
VMware Horizon View: Install, Configure, Manage [V5.2]
S/7
4
VMware View: Design Best Practices [V5.x]
3
VMware View: Desktop Fast Track [V5.1]
5
VMware Horizon Mirage Eğitimleri
VMware Horizon Mirage: Install, Configure, Manage [V4.0]
S/7
2
Spring Developer Eğitimleri
S / 8-9
Core Spring
4
Enterprise Integration with Spring
4
Spring Web
4
Groovy and Grails [V2.0]
4
Hibernate with Spring
3
Pivotal RabbitMQ
2
Pivotal GemFire for Developers
4
vFabric Administrator Eğitimleri
S / 10
vFabric Hyperic Administrator
3
Tomcat Administration
4
Pivotal tc Server Administrator [V2.x]
2
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
1
VMware vSphere
VMware vSphere
VMware vSphere with Operations Management: Fast Track [V5.1]
Bu eğitim VMware Vsphere 5 Install, Configure, Manage eğitimi ile VMware vCenter Operations Manager Analyze and Predict eğitim konularının
birleştirilmesi ile oluşturulmuş, günlük ders saatleri arttırılmış, yoğun geçen bir eğitimdir. Eğitimde vSphere ESXi 5.1 ve vCenter 5.1 bileşenlerinin
kurulum, konfigürasyon ve yönetim konuları aktarılmaktadır. Bunlara ek olarak vCenter Operations Manager yazılımının mimarisi, kurulumu ve kullanımı
ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar VMware’in diğer gelişmiş kurslarına katılabilmek için bir altyapı edinmiş olurlar.
Rol
Sistem Yöneticisi, Mühendis
Seviye
Profesyonel
Süre
5 gün
VMware vSphere: Overview [V5.1]
Bu eğitim VMware vSphere 5.1 ürününün temel özelliklerini aktarmayı hedefler. Bu temel eğitimin sonunda katılımcılar VMware vSphere 5.1’in IT
giderlerini azaltan, verimliliği, erişilebilirliği, ölçeklenebilirliği, esnekliği ve yönetilebilirliği arttıran temel özelliklerini öğrenmiş olurlar.
Rol
Sistem Yöneticisi
Seviye
Profesyonel
Süre
1 gün
VMware vSphere: What’s New [V4.x to V5.5]
Bu eğitim VMware vSphere 5.5 ve VMware vCenter 5.5 ürünlerinin yeni gelen özelliklerini anlatmaya yöneliktir. Eğitim ayrıca VMware vSphere 4.X
sürümünden VMware vSphere 5.5 sürümüne nasıl yükseltme yapılacağı konularını da kapsar. Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar VMware’in diğer
gelişmiş kurslarına katılabilmek için bir altyapı edinmiş olurlar.
Rol
Sistem Mimarı, Mühendis, Sistem Yöneticisi
Seviye
Temel
Süre
2 gün
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V5.5]
Bu eğitim VMware ESXi 5.5 ve VMware vCenter Server 5.5 bileşenlerinden oluşan VMware vSphere ürününün kurulum, konfigürasyon ve yönetim
konularını içeren temel bir eğitimdir. Eğitime katılım VMware Certified Professional sınavına girebilmek için önşarttır. Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar
VMware’in diğer gelişmiş kurslarına katılabilmek için bir altyapı edinmiş olurlar.
Rol
Sistem Mimarı, Mühendis, Sistem Yöneticisi
Seviye
Profesyonel
Süre
5 gün
VMware vSphere: Fast Track [V5.1]
Bu eğitim VMware Vsphere 5 Install, Configure, Manage eğitiminin tüm konularına ilave olarak detaylı yüksek erişebilirlik ve ölçeklenebilirlik konularını
içeren, günlük ders saatleri arttırılmış yoğun bir eğitimdir. Bu eğitimin içeriği VMware ESXi 5.1 ve VMware vCenter 5.1 versiyonları temel alınarak
hazırlanmıştır.
Rol
Seviye
Süre
Sistem Mimarı, Mühendis, Sistem Yöneticisi
Profesyonel
5 gün
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
2
VMware vSphere
VMware vSphere
VMware vSphere: Optimize and Scale [V5.1]
Bu eğitim tecrübeli VMware profesyonellerine VMware sanallaştırma altyapılarının konfigürasyonu ve bakımı konusunda ileri düzey beceri katmayı
hedeflemektedir. VCAP (VMware Certified Advanced Professional) sertifikasyon sınavlarına hazırlananlar için alınması tavsiye edilen bir eğitimdir. Bu
eğitimin içeriği VMware ESXi 5.1 ve VMware vCenter 5.1 versiyonları temel alınarak hazırlanmıştır.
Rol
Sistem Yöneticisi, Mühendis
Seviye
İleri
Süre
5 gün
VMware vSphere: Design Workshop [V5.x]
Bu eğitimin amacı VMware sanallaştırma altyapıları ile ilgili danışmanlık hizmeti veren profesyonelleri VMware vSphere 5 dizayn kararlarının verilmesi
konusunda ileri seviyede bilgi sahibi yapmaktır. Müşteri ihtiyaçlarının, beklentilerinin, kısıtlarının bir arada değerlendirilerek ilgili organizasyonda yüksek
erişilebilir, ölçeklenebilir, kolay yönetilebilir ve güvenli bir sanallaştırma altyapısının nasıl kurulacağı konularını içerir. Bu eğitimde her bir bileşenle ilgili
alternatif dizayn kararlarının alınması, her bir alternatifin bir çok perspektiften değerlendirilmesi tartışmaları yapılarak en ideal dizayn kararına ulaşılması
hedeflenir.
Rol
Sistem Mimarı
Seviye
İleri
Süre
3 gün
VMware vSphere: Skills for Operators [V5.1]
Bu eğitim operatörlere ve sistem yöneticilerine, sanal makine oluşturma ve yönetme konularında bilgiler verir. İki günlük, laboratuvarlarla desteklenmiş
bu eğitim VMware sanal makinelerinin en efektif şekilde çalıştırılması konusunda katılımcılara yetkinlik katar. Bu eğitimin içeriği VMware ESXi 5.1 ve
VMware vCenter 5.1 versiyonları temel alınarak hazırlanmıştır.
Rol
Seviye
Sistem Yöneticisi
Profesyonel
Süre
2 gün
VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V5.1]
Bu iş atölyesi VMware vSphere sanallaştırma altyapılarının sorunlarının giderilmesi konusunda katılımcılara ileri düzey bilgi ve yetkinlik katar. Buna ilave
olarak problemlerin analiz edilmesi ve komut satırından çözümlenmesi konusunda da ilave bilgiler verir. Bu eğitimin içeriği VMware ESXi 5.1 ve VMware
vCenter 5.1 versiyonları temel alınarak hazırlanmıştır.
Rol
Seviye
Süre
Sistem Yöneticisi
Profesyonel
5 gün
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
3
VMware vCenter
VMware vCenter
VMware vCenter Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage [V5.1]
Bu eğitim, tecrübeli VMware vSphere sistem yöneticilerine vCenter Site Recovery Manager 5.1 ürününün kurulum, konfigürasyon ve yönetimi ile ilgili
bilgileri içerir. Buna ilave olarak katılımcılar SRM kullanarak felaketten kurtarma planı hazırlama ve test etme yeteneklerini geliştirirler.
Rol
Sistem Mimarı, Mühendis, Sistem Yöneticisi
Seviye
Profesyonel
Süre
2 gün
VMware vCenter Operations Manager: Analyze & Predict [V5.x]
Bu eğitim, tecrübeli VMware vSphere yöneticilerine VMware vCenter Operations Manager yönetim yazılımının kullanımı ile ilgili bilgiler verir. Bu eğitimin
içeriği VMware ESXi 5.0, VMware vCenter 5.0 ve VMware vCenter Operations Manager 5.0 versiyonları temel alınarak hazırlanmıştır.
Rol
Sistem Mimarı
Seviye
İleri
Süre
3 gün
VMware vCenter Operations Manager: Advanced Usage & Dashboard Design [V5.x]
Bu eğitim, VMware vCenter Operations Manager 5.6 yazılımının ileri seviye özelliklerini katılımcılara aktarmayı hedefler. Bu özellikler arasında
adaptörlerin kullanımı, özelleştirilmiş süper metrik tanımlamaları, gösterge paneli özelleştirmeleri ve kullanıcı arabirimi özelleştirmeleri bulunur.
Rol
Sistem Mimarı, Sistem Yöneticisi
Seviye
Uzman, İleri
Süre
3 gün
VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure Management [V5.x]
Bu uygulamalı eğitim VMware vCenter Configuration Manager ürününün sanallaştırma altyapısı ortamında kullanımını anlatmaya yöneliktir. Katılımcılar
vCenter Configuration Manager ürününün kurulumunu, konfigürasyonunu , arabirimin kullanılmasını, uyumluluk yönetimini ve diğer yönetimsel araçları
yoğun laboratuvar aktiviteleri ile desteklenmiş şekilde öğrenirler.
Rol
Sistem Yöneticisi
Seviye
Profesyonel
Süre
3 gün
VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure and OS Management [V5.x]
Bu uygulamalı eğitim VMware vCenter Configuration Manager ürününün hem sanal hem de fiziksel sistem altyapısı ortamlarında kullanımını anlatmaya
yöneliktir. Katılımcılar vCenter Configuration Manager ürününün kurulumunu, konfigürasyonunu , arabirimin kullanılmasını, uyumluluk yönetimini ve
diğer yönetimsel araçları yoğun laboratuvar aktiviteleri ile desteklenmiş şekilde öğrenirler. Buna ilave olarak (AD) Aktif Dizin yönetimi, uyumluluk
şablonlarının oluşturulması ve kullanılması, yamalama yönetimi, işletim sistemi ve yazılım dağıtımı, şablonların içe ve dışa aktarılması gibi ileri konular
da bu eğitimin içeriğindedir.
Rol
Seviye
Süre
Mühendis, Sistem Yöneticisi
Profesyonel
5 gün
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
4
VMware vCenter
VMware vCenter
VMware vCenter Orchestrator: Develop Workflows [V5.1]
Bu eğitim, hem sanal hem de fiziksel ortamlarda VMware vCenter Orchestrator yazılımı ile BT süreç otomasyonunun nasıl yapıldığını anlatan uygulamalı
bir eğitimdir.
Rol
Seviye
Süre
Sistem Yöneticisi
Profesyonel
3 gün
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
5
VMware vCloud
VMware vCloud
VMware vCloud Networking and Security for vSphere Professionals [V5.5]
vCloud Ağ ve Güvenlik birden fazla sanal cihazdan oluşan, sanal veri merkezlerinin en kritik bileşenleri olan VMware ESXi ve vCenter Server’ın vCloud
ile entegrasyonu ve ağ üzerinden gelecek ataklardan korunmasına yönelik biri üründür. Bu yoğun eğitim VMware vCloud Ağ ve Güvenlik ürününün
kurulumu, konfigürasyonu ve profesyonel olarak yönetimi konusunda bilgiler verir. Bu eğitim VMware vShield 5.5 ve vCenter Server 5.5 versiyonları
temel alınarak hazırlanmıştır.
Rol
Seviye
Süre
Mühendis, Sistem Yöneticisi
Profesyonel
3 gün
VMware vCloud Automation Center: Install, Configure, Manage [V5.2]
Bu eğitim VMware vCloud Automation Center ürününün kurulum, konfigürasyon ve yönetimi ile ilgili konuları içerir. vCloud Automation Center sanal,
bulut ve fiziksel makine sağlama, oluşturma ve yönetme ortamıdır.
Rol
Seviye
Süre
Mühendis, Sistem Yöneticisi
Profesyonel
3 gün
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage [V5.5]
Bu eğitim VMware vCloud Director ürününün küçük ölçekli ortamlarda kurulumunu ve yönetimini anlatır. Eğitim özellike özel bulut çözümüne odaklanır
ve diğer ileri seviye vCloud Director eğitimlerine katılımın için bir ön gereksinimdir.
Rol
Seviye
Süre
Mühendis, Sistem Yöneticisi
Profesyonel
3 gün
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
6
VMware View / VMware Horizon Mirage
VMware
VMwarevCenter
View
VMware Horizon View: Install, Configure, Manage [V5.2]
Bu uygulamalı eğitim VMware Horizon View ürün ailesi içerisinde bulunan VMware View Manager, VMware View Composer ve VMware ThinApp
ürünlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimleri ile ilgili bilgiler verir. Eğitim konuları Horizon View 5.2 ve ThinApp 4.7 versiyonları baz alınarak
hazırlanmıştır. Bu eğitime katılmadan önce katılımcıların aşağıdaki işleri tamamlamış olmaları gerekir ;
• VMware Virtual Center üzerinde şablon oluşturma ve şablon kullanarak bir sanal makine oluşturma
• Şablon özelleştirme dosyasını değiştirme
• Sanal makine konsolunu açma ve konuk işletim sistemine erişme
• Aktif Dizin servis konfigürasyonu
Rol
Sistem Mimarı, Mühendis, Sistem Yöneticisi
Seviye
Profesyonel
Süre
4 gün
VMware View: Design Best Practices [V5.x]
Bu eğitim VMware vSphere sanallaştırma altyapısı üzerinde VMware View istemci sanallaştırma çözümünün nasıl kurulacağına ilişkin dizayn metotlarını
anlatır. Eğitimde, varolan durum analizi, ihtiyaçların belirlenmesi ve bunların ardından dizayn seçeneklerinin tartışılarak en uygun altyapı bileşenlerinin
kurulmasına karar verilmesi süreçleri konuşulur. Her bir dizayn adımında ilgili adımla ilgili VMware’in en iyi pratikleri gösterilir. Katılımcılar laboratuvar
çalışmasında gerçek hayat senaryosunu konuşur ve en uygun dizayn seçenekleri üzerinde tartışarak bilgilerini pekiştirirler.
Rol
Sistem Mimarı
Seviye
VMware
vCloud
İleri
Süre
3 gün
VMware View: Desktop Fast Track [V5.1]
Bu eğitim VMware View ürün ailesi içerisinde bulunan VMWare View Manager, VMware View Composer ve VMware ThinApp ürünlerinin tamamını
anlatan, günlük ders saatleri arttırılmış ve hızlandırılmış bir eğitimdir. Eğitim aynı zamanda yazılım yöneticilerine ThinApp kullanarak yazılımlarını nasıl
sanallaştırabileceklerini ve nasıl güncelleştireceklerini anlatır. VMware View dizayn kararları ile ilgili bilgiler de içerir. Eğitim VMWare View 5.1 ve
ThinApp 4.6 versiyonları temel alınarak hazırlanmıştır.
Rol
Sistem Mimarı, Mühendis, Sistem Yöneticisi
Seviye
İleri
Süre
5 gün
VMware Horizon Mirage
VMware Horizon Mirage: Install, Configure, Manage [V4.0]
Bu eğitim VMware Horizon Mirage yazılımının kurulumu, konfigürasyonu, yönetimi ve son kullanıcı işlerine ait konuları içerir. Bu eğitim Horizon Mirage
4.0 sürümü temel alınarak hazırlanmıştır.
Rol
Seviye
Süre
Sistem Yöneticisi
Profesyonel
2 gün
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
7
Spring Developer
Spring Developer
Core Spring
Core Spring Spring Framework anlatan 4 günlük bir temel eğitimdir. Bu eğitimde Spring Java yazılımı ile diğer Spring teknolojileri olan Spring AOP ve
Spring Security hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bu eğitimin sonunda katılımcılar Certified Spring Professional sınavına girebilmek için bedava
kupon kazanırlar.
Rol
Yazılım Geliştirici
Seviye
Profesyonel
Süre
4 gün
Spring Web (formerly Rich Web)
Bu eğitim, Spring uzmanlarının bu platform üzerinde Web tabanlı yazılım geliştirme konularını içeren 4 günlük uygulamalı bir eğitimdir. Bu eğitimin
sonunda katılımcılar Certified Spring Web Application Developer sınavına girebilmek için bedava kupon kazanırlar.
Rol
Yazılım Geliştirici
Seviye
Profesyonel
Süre
4 gün
Groovy and Grails [V2.0]
Bu dört günlük yoğun eğitim Groovy programlama dilini ve Grails web tabanlı yazılım çerçevesini detaylı olarak anlatır. Bu eğitimde katılımcılar temel
bilgilerin ötesinde daha ileri seviye özellikleri yoğunlaştırılmış laboratuvar çalışmaları eşliğinde pekiştirirler.
Rol
Yazılım Geliştirici
Seviye
Profesyonel
Süre
4 gün
Hibernate with Spring
Bu üç günlük eğitimde katılımcılar Hibernate ile birlikte veri güdümlü Spring yazılımları geliştirmeyi öğrenirler.
Bu eğitimde Spring ve Hibernate için hem XML hem de not tabanlı konfigürasyonlar gösterilir.
Rol
Yazılım Geliştirici
Seviye
Profesyonel
Süre
4 gün
Pivotal RabitMQ
Bu iki günlük yoğun eğitimde VMware vFabric RabbitMQ ürününün kurulumu ve konfigürasyonu ile RabbitMQ kullanılarak mesajlaşma yazılımı
geliştirme konuları gösterilir. Eğitim başlangıcında RabbitMQ kurulum ve genel konfigürasyonu, devamında ise Java API’ler kullanılarak yazılım
geliştirme anlatılır. Eğtimin içeriğinde kümeleme ile yüksek erişilebilirlik ve performans stratejilerine yönelik ileri konular da mevcuttur.
Rol
Seviye
Süre
Yazılım Geliştirici
Profesyonel
2 gün
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
8
Spring Developer
Spring Developer
Pivotal GemFire for Developers
Bu eğitimde katılımcılar Gemfire yazılımları ile ilgili kurulum, konfigürasyon, geliştirme ve izleme konularını görürler. Eğitimin başlangıcında Gemfire
kurulum ve genel konfigürasyonu, devamında ise Gemfire API’ler kullanılarak Java yazılımı geliştirme konuları işlenir. Ayrıca ileri düzey kurulum
stratejileri ve ileri düzey konfigürasyonlar da laboratuvar aktiviteleri ile desteklenmiş şekilde anlatılır.
Rol
Yazılım Geliştirici
Seviye
Profesyonel
Süre
4 gün
Enterprise Integration with Spring
Bu eğitim, Spring uzmanları için tasarlanmış, dört günlük yoğun bir eğitimdir. Eğitimde Sprign tabanlı yazılımların entegrasyonu, entegrasyon sırasında
çıkabilecek problemlerin nasıl çözümleneceği konuları işlenir. Bu eğitimin sonunda katılımcılar Certified Spring Enterprise Integration Specialist sınavına
girebilmek için bedava kupon almaya hak kazanırlar.
Rol
Seviye
Süre
Yazılım Geliştirici
İleri
4 gün
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
9
vFabric Administrator
vFabric Administrator
vFabric Hyperic Administrator
Bu üç günlük eğitimin temel amacı BT operatörlerinin IT envanterlerini Hyperic HQ Sistemi ile yönetim ve izleme yeteneklerini arttırmaya yöneliktir.
Eğitimde temel olarak HQ Sistem kavramı, kurum ağlarına entegrasyon konuları anlatılır. Buna ilave olarak özelleştirilmiş eklentilerin oluşturulması ve
kullanılması konuları da öğretilir.
Rol
Sistem Yöneticisi
Seviye
Profesyonel
Süre
3 gün
Tomcat Administration
Bu dört günlük yoğun eğitimin amacı Apache Tomcat yazılım sunucusu yönetimini aktarmaktır. Eğitimin başlangıcında Apahe Tomcat kurulumu ve genel
konfigürasyonu, devamında ise ileri düzey kurulum stratejileri, ileri düzey konfigürasyon ve sorun giderme konuları anlatılır. Her modülün sonunda
laboratuvar aktivitesi mevcuttur. Kendi web tabanlı yazılım altyapısını kurmak, konfigüre etmek ve yönetmek isteyen geliştiriciler, mühendisler ve yazılım
mimarları için interaktif bir eğitimdir.
Rol
Seviye
Süre
Sistem Yöneticisi
Profesyonel
4 gün
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
10
VMware vSphere Install, Configure, Manage 5.5
Eğitim Süresi
5 gün
Eğitim Kodu
NB-VMICM
Ön Koşul
Sistem yöneticisi seviyesinde Microsoft Windows ya da Linux
işletim sistemi bilgisine sahip olmak.
Eğitim Özeti
VMware vSphere Install, Configure, Manage eğitimi , VMware ESXi ve VMware
vCenter Server bileşenlerinden oluşan VMware vSphere ürününün kurulumu,
konfigürasyonu ve yönetimi ile ilgili temel konuları içerir. Bu eğitime katılım
VMware Certified Professional 5 sınavına girmek için ön koşuldur. Bu eğitimin
içeriği VMware ESXi 5.5 ve vCenter server 5.5 versiyonları temel alınarak
hazırlanmıştır.
Eğitimin Hedef Kitlesi
Sistem yöneticileri
Eğitimin Seviyesi
Profesyonel
Eğitim Hedefleri
Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki alanlarda bilgi sahibi olması hedeflenir:
ESXi host mimarisi ve kurulumu
vCenter Server Windows mimarisi ve kurulumu
vCenter Server Linux mimarisi ve kurulumu
vCenter Server ile ESXi host yönetimi
vCenter Server ile ESXi veri depolama yönetimi
vCenter Server ile ESXi ağ yönetimi
vCenter Server ile sanal makine yönetimi
Sanal makinelerin oluşturulması ve yönetilmesi
VMware vSphere® vMotion® ile sanal makinelerin sunucular arasında göç ettirilmesi
VMware vSphere® Web Client and VMware vSphere® Client™ ile sanallaştırma altyapısı yönetimi
VMware vSphere® Storage vMotion® ile sanal makinelerin veri depolama üniteleri arasında göç ettirilmesi
vCenter Server erişim kontrolü ve yönetimi
vCenter Server ile kaynak kullanımının izlenmesi
vCenter Server ile yüksek erişilebilirlik, hata toleransı ve veri koruma yönetimi.
VMware vSphere®Update Manager™ ile yamalama yönetimi
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
11
VMware vSphere: Design Workshop
Eğitim Süresi
3 gün
Eğitim Kodu
NB-VMDW
Ön Koşul
VMware vSphere 5 kurulum, yükseltme, konfigürasyon ve yönetim tecrübesine sahip olmak.
Eğitim Özeti
VMware vSphere Design Workshop sanallaştırma konusunda danışmanlık veren
profesyonellerin VMware sanallaştırma altyapıları ile ilgili dizayn kararları
konusunda bilgi ve becerilerini arttırmaktır. Müşteriler tarafından verilen kısıtları
ve talepleri göz önünde bulundurarak, yüksek erişilebilirlik özelliğine sahip,
ölçeklenebilir, yönetilebilir ve güvenli altyapılar oluşturmak temel amaçtır.
Eğitimde her bir dizayn alternatifinin risk fayda analizi yapılır ve dizayn kararları
buna göre verilir. Bu eğitim, VMware ESXi ve VMware vCenter Server 5 sürümü
temel alınarak hazırlanmıştır.
Eğitimin Hedef Kitlesi
Satış öncesi ve sonrası profesyonelleri, sistem mimarları.
Eğitimin Seviyesi
İleri
Eğitim Hedefleri
Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki alanlarda bilgi sahibi olması hedeflenir:
Dizayn çerçevesini anlamak ve uygulamak.
vSphere için veri depolama çözümü dizayn etmek.
vSphere için ağ çözümü dizayn etmek.
Hesaplama kaynaklarını dizayn etmek.
Uygulama çalıştıracak sanal makineleri dizayn etmek.
Sanal veri merkezi dizayn etmek.
Yönetim ve izleme özelliklerini dizayn etmek.
Hedefleri, talepleri, kısıtları ve riskleri belirlemek.
Dizayn kararları verirken kullanılacak bilgileri belirlemek.
En iyi pratikleri ve önerileri analiz ederek uygulamak.
Alternatif dizayn kararlarını analiz etmek.
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
12
VMware vSphere: Optimize and Scale
Eğitim Süresi
5 gün
Eğitim Kodu
NB-VMOS
Ön Koşul
Aşağıdaki eğitimlerden birini tamamlamış ya da bu eğitim içeriğinde olan bilgilere
eşdeğer bilgi ve tecrübe sahibi olmak ;
VMware vSphere: Install, Configure, Manage
VMware vSphere: What’s New
VMware vSphere: Fast Track
Eğitim Özeti
VMware vSphere Optimize and Scale eğitimi , tecrübeli sanallaştırma
profesyonellerine yönelik olup, yüksek erişilebilir, ölçeklenebilir bir sanallaştırma
altyapısının oluşturulması ve ileri düzey konfigürasyonlarının yapılması konularını
içerir. Bu eğitimin içeriği VMware ESXi 5.0 ve vCenter Server 5.1 versiyonları temel
alınarak hazırlanmıştır. Bu eğitim katılımcıları VMware Certified Advanced Professional 5 sınavına hazırlar.
Eğitimin Hedef Kitlesi
Tecrübeli sistem yöneticileri, sistem entegratörleri
Eğitimin Seviyesi
İleri
Eğitim Hedefleri
Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki alanlarda bilgi sahibi olması hedeflenir:
Büyük kurumlarda ESXi ağ ve veri depolama konfigürasyonu ve yönetimi
vSphere altyapısında değişiklik yönetimi
vSphere bileşenlerinin performans optimizasyonu
Operasyonel başarısızlıkların giderilmesi ve kök nedeninin belirlenmesi
vSphere yönetimi için VMware vSphere ESXi Shell ve vSphere Management Assistant (VMA) kullanımı
ESXi host yüklemek için VMware vSphere Auto Deploy kullanımı
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
13
VMware vSphere: Troubleshooting Workshop
Eğitim Süresi
5 gün
Eğitim Kodu
NB-VMTS
Ön Koşul
Aşağıdaki ön şartlardan birini tamamlamış olmak ;
VMware Certified Professional 5 - DCV
VMware vSphere: Optimize and Scale 5.1
VMware vSphere: Fast Track 5.1
Yukarıdakilere eşdeğer VMware ESXi ve vCenter Server tecrübesine sahip
olmak
Komut satırından sistem yönetimi tecrübesine sahip olmak tavsiye edilir.
Eğitim Özeti
VMware vSphere Troubleshooting Workshop, tecrübeli sistem yöneticilerine
vSphere sanallaştırma altyapılarında yaşanabilecek problemlerin çözümü konusunda ileri düzey bilgi, beceri ve yetenek kazandırmayı amaçlar. Bu eğitimde ayrıca
komut satırı kullanılarak problemin analiz edilmesi ve çözümlenmesi ile ilgili
konular da işlenir.
Eğitimin Hedef Kitlesi
Tecrübeli sistem yöneticileri, sistem mühendisleri
Eğitimin Seviyesi
İleri
Eğitim Hedefleri
Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki alanlarda bilgi sahibi olması hedeflenir:
VMware vSphere Web Client, komut satırı ve log dosyalarını kullanarak problemi belirleme ve düzeltme
SSL sertifikalarının konfigürasyonu
Ağ problemlerini giderme
Veri Depolama problemlerini giderme
vCenter Server problemlerini giderme
ESXi host problemlerini giderme
vSphere Cluster problemlerini giderme
VMware vSphere vMotion problemlerini giderme
Sanal makine problemlerini giderme
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
14
VMware vCenter Operations Manager: Analyze and Predict
Eğitim Süresi
2 gün
Eğitim Kodu
NB-VCOPS
Ön Koşul
VMware vSphere: Install, Configure, Manage eğitimini tamamlamış ya da
eşdeğer saha tecrübesine sahip olmak.
Eğitim Özeti
VMware vCenter Operations Manager: Analyze and Predict eğitimi tecrübeli
sanallaştırma profesyonellerine VMware vCenter Operations Manager ürününün
mimarisini, kurulumunu ve günlük operasyonel yönetimini anlatır. Bu eğitim,
VMware ESXi 5.X , VMware vCenter Server 5.X ve vCenter Operations Manager
5.X versiyonları temel alınarak hazırlanmıştır.
Eğitimin Hedef Kitlesi
Sistem mimarları, sistem profesyonelleri
Eğitimin Seviyesi
Profesyonel
Eğitim Hedefleri
Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki alanlarda bilgi sahibi olması hedeflenir:
Metrikler altındaki büyük ve küçük işaretleri anlama
İşaretleri kullanarak vSphere sanallaştırma altyapısındaki sorunların kök nedenini bulma
Kapasite yönetimi ve senaryoları
Operations, Planning, Alerts, Analysis ve Reports sekmelerinin kullanımı
vCenter Operations Manager 5.0 kullanıcı arayüzünde dolaşım
Heat Map kullanımı ve özelleştirilmiş Heat Map oluşturma
Smart Alert kullanarak sistem problemlerini anlama
vCenter Operations Manager yeni politika yapısının kullanımı, vSphere ortamında konfigürasyon ayarları
Sanal objeleri mantıksal ve iş ilgisine göre gruplama, politikaları bu gruplara uygulama
VMware vCenter Operations Management Suite içerisindeki ürünlerin kullanımı ve entegrasyonu ile ilgili yeni
kullanım durumları tanımlama.
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
15
vCenter Site RecoveryManager: Install, Configure, Manage
Eğitim Süresi
2 gün
Eğitim Kodu
NB-VCSRM
Ön Koşul
VMware vSphere: Install, Configure, Manage eğitimini tamamlamış ya da eşdeğer
saha tecrübesine sahip olmak. Felaketten kurtarma ve veri depolama sistemleri
konusunda temel bilgiye sahip olmak.
Eğitim Özeti
Bu eğitimin temel amacı tecrübeli sanallaştırma profesyonellerine VMware vCenter
Site Recovery Manager ürününün kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi ile ilgili
bilgi vermektir. Buna ilave olarak vSphere yöneticilerine felaketten kurtarma
senaryolarının yazılması ve Site Recovery Manager kullanılarak test edilmesi ile
ilgili bilgileri de içerir.
Eğitimin Hedef Kitlesi
Sistem yöneticileri, sistem profesyonelleri, sistem mühendisleri
Eğitimin Seviyesi
Profesyonel
Eğitim Hedefleri
Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki alanlarda bilgi sahibi olması hedeflenir:
vCenter Site Recovery Manager 5.5 kurulumu
Veri depolama replikasyon seçeneklerini anlama
VMware vSphere Replication kurulumu ve konfigürasyonu
Envanter ve kaynak eşleştirmelerini yapılandırma
vSphere Replication temelli koruma gruplarını oluşturma
Kurtarma planı oluşturma, değiştirme, çalıştırma ve test etme
Planlı göç çalıştırma
Yeniden koruma ve geri dönüş çalıştırma
NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
16
Vmware Mentor ünvanlı eğitmenimiz
yeni VCI sertifikalı Vmware eğitmenlerinin yetiştirilmesine
katkı koymaktadır.
www.novabold.com
Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi,
Soyak Sitesi 15. Blok Daire: 287,
Üsküdar, İstanbul
Tel
: +90 216 315 00 66
Faks : +90 216 317 00 88
E-posta : [email protected]
Download

VMware vSphere - NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve