ERGONOMİ
ERGONOMİ
fizyoloji, psikoloji, antropoloji, tip ve mühendislik alanlarının
bir karışımı olan yeni bir bilimsel ünitedir.
Ergos: iş
Nomos: Yasa
Yaşamın insana uygun hale getirilmesidir.
.
2
Amacı
• Çalışanların etkinliğini arttırmak
• Gereksiz ve aşırı zorlamalardan kaçınma
• Çalışma süresinde organizmanın zarar görmesinin önlenmesi
• Lüzumsuz aktivitelerin önlemesi
3
ERGONOMİNİN AMACI
Mobilya
El araçları ekipmanlar
İşin gereklilikleri
İşyeri çevresi
UYUMLULUK
İnsan ölçüleri
Yetenekleri
Kısıtlılıkları
Beklentileri
4
ERGONOMİK ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ
•Ayakta çalışma kan dolaşımını bozar ve varislere sebep
olabilir.
•Oturarak çalışma dolaşım ve siteminin bozulmasına sebep
olmaktadır.
•İdeal çalışma şekli zaman zaman oturarak ve zaman zaman
durarak yapılan çalışmadır
•Çalışma platformunun yüksekliği uygun ayarlanmaz ise ense
omuz ve sırt kaslarının aşırı zorlanmasına sebep olur.
5
İNSAN VÜCUDUNUN KULLANIMINA
İLİŞKİN KURALLAR
• İki
el aynı zamanda harekete başlamalı ve aynı zamanda
hareket durmalıdır
• İki el aynı zamanda boş kalmalıdır.
• Kolların hareketi simetrik ve hareketler aynı zamanda
yapılmalıdır
•uygun bir kas grubu seçilmeli ve harekete en az sayıda
organın katılması sağlanmalıdır
• Sürekli ve dairesel hareketler en az yorucu olan
hareketlerdir. Bu sebeple sürekli ve dairesel hareketler, ani
yön değiştiren doğrusal hareketlere tercih edilmelidir
6
RAHAT AYAKTA DURUŞ KONUMU
•Bu duruşta bacaklar arasında 30 derece açı vardır, ayaklar
dışa açık, topuklar arası mesafe 20cm. kollar vücudun iki
yanında aşağı sarkık, gözler sonsuza
bakar durumda, gövde iki bacakla eşit şekilde
desteklenmiş vaziyette kaslar gevşek olacaktır.
7
RAHAT OTURMA KONUMU
Kollar iki yana sarkık ve bacaklar üzerine konmuş
durumda, kalça ile bacak arasındaki açı 70
derece, ayaklar yere düz basmış durumdadır.
8
ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Fiziksel Faktörler
Çevresel Faktörler
Psikolojik Faktörler
9
İNSANIN ÖZELLİKLERİ
 Yaşı
 Cinsiyeti
 Boyu
 Kas kütlesi
10
İNSANIN BECERİLERİ

Görme

Duyma

Tahammül

Hızlılık

Kavrama kabiliyeti
11
FİZİKSEL FAKTÖRLER
İşten kaynaklanan etkiler
• İşyeri yerleşim planı
• Tekrarlayan işler
• İş sırasında gereken ekipmanların yerleşimi
• Uygunsuz duruş gerektiren işler
• Statik duruş gerektiren işler
12
ÇEVRESEL FAKTÖRLER
Çalışma ortamından kaynaklanan etkiler
• Gürültü
• Sıcaklık, nem ve hava akımı
• Aydınlatması
• Titreşim
• Kimyasallar
13
PSİKOLOJİK FAKTÖRLER
Çalışan kaynaklı etkiler
• Uyuşmazlıklar (şaşırma, yanılma, unutkanlık)
• Üzüntüler
• Ailevi sorunlar
• Meslek sorunları
• Ekonomik zorluklar
• Güvensizlik
• Sınırlı kariyer
• İşyerinde negatif sosyal iletişim
• Grup içerisinde çalışma baskısı
14
Ergonomik Analizler
Ağırlık sabiti
Erkek İşçiler : 30 Kg
Kadın İşçiler : 20 Kg
Ağırlığın hareket ettiği dikey mesafe
0 – 175 cm
Çalışma açısı
0 - 135º
Çalışma sıklığı
1 saat ve altı
1 – 2 saat arası
2 – 8 saat arası
Çalışma endeksi
1.0
15
ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ
16
ELLE TAŞIMA
• Uygulanan güç
• Biçimsiz duruş
•
•
•
•
•
Sırt
El
Bilek
Omuz
Boyun
• Tekrarlanan hareketler sonucu
17
SIRT
Vücudun hemen hemen her
hareketinde sırt kullanılmakta
olduğundan en sıklıkla
incinen bölgedir.
Bir çok sırt
problemi omurga
ile ilgilidir
18
SIRT İNCİNMELERİNİN SEBEPLERİ
19
Druckkraft FL5 am Lenden-Kreuzbein-Übergang;
Lendenwirbelsäulenbelastung in Abhängigkeit von
Rumpfbeugung und Lastgewicht
20
ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ
Kaldırma Teknikleri (I)
Doğru Kaldırma
Yanlış Kaldırma
21
Bedenen Yapılan Taşımacılıkta Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Durun ve düşünün.
Yük kaldırımını planlayın.
Yük nereye yerleştirilecek sorgulayın
Uygun yardımcı ekipmanlar kullanın
Yardıma ihtiyaç olup olmadığını sorgulayın
Yük üzerinde varsa engelleri çıkarın
22
Ayaklarınızı bacaklarınızı açarak dengeli şekilde
yerleştirin
Eğilirken dizler bükülmeli ve sırt düz tutulmalıdır. Bu
durumda vücudun dengesini sağlamak için
harcanacak güç an aza indirilecektir.
23
Sağlam şekilde kavrayın
Kollarınızı bacaklarınız tarafından oluşturulan sınırlar
içinde tutmaya çalışın
Kanca kavrayışı yaparak parmaklarınızı düz tutun.
Taşınacak gereçler bütün avuç içiyle kavranıp kollar düz
tutulduğunda yük bütün vücuda dağılacağından
harcanacak kuvvet daha az olacaktır.
Çene içeride tutulmalıdır. Boynu uzatarak çeneyi içeri
çekmek omurgayı kilitleyecektir. Böylece belde meydana
gelebilecek sakatlıklar önlenir.
Sırt düz tutulmalıdır. Böylece karın bölgesindeki baskı
azalacak, diskler üzerindeki basınç eşit derecede olacak
ve sırt kaslarının çalışması tehlikeli bir pozisyonda
olmayacaktır.
24
Yükü ani itmeyin, çekmeyin ve kaldırmayın
Yük taşıma hareketini yavaşça yapın
Kalkarken yükün kontrolünüz altında kalmasını sağlayın
25
Yükü kendinize yakın tutun
Dönüş yaparken gövdenizi döndürmeyin
Yükün ağır kısmını gövdenize yakın tutun
26
Yükü bırakın
Yerleştirmeyi sonrasında yapın
27
OFİSTE ERGONOMİ
28
ERGONOMİK TASARIMDAN
BEKLENTİLER
Kullanım kolaylığı,
Kullanıcıya uygunluk,
Rahatlık,
Sağlık ve güvenlik,
Performansı arttırması
29
OFİSTE ERGONOMİK ÇALIŞMA ORTAMI
• İş istasyonlarının çalışanların doğal duruşlarında
durmasını sağlayacak şekilde ayarlanması
• İş sırasında gerekli ofis ekipmanlarının uygun
yerlere konulması
• Gürültü, aydınlatma ve ortam ısısının işe uygun
hale getirilmesi
• Boyun ve sırt duruşlarının iyileştirilmesi
• Kısa dinlenme aralarının verilmesi ile sağlanabilir
30
2 KİŞİLİK ODALAR
a)
Yanlış
b)
1m
A
Yanlış
1m
B
A
B
31
2 KİŞİLİK ODALAR
c)
Doğru
d)
Doğru
1m
A
B
A
B
1m
32
BÜRODA BİLGİSAYAR İLE
ÇALIŞMALARDA DOĞAL DURUŞ
5°
35°
60°
90°
18-25 cm
50-100 cm
70 cm
42-53 cm
72 cm
(66-75) cm
18 cm
33
DÖNEREK EĞİLMEKTEN SAKININIZ
Koltuğunuzun dönebilirliğini
kullanıp, belinize ayrıca yük
bindirmeyiniz.
34
OTURMA-DİKİLME-DİNAMİKLİĞİ
 Duruşlarınızı saatte en
az 2 - 4 kez değiştiriniz.
 Kısa süreli bir kaç kez
ayağa kalkma, sadece
oturmaktan çok daha
iyidir.
 Ayakta durma 20
dakikadan fazla
olmamalıdır.
35
HAREKET POTANSİYELLERİNDEN
FAYDALANINIZ
 Yazıcılara
 Fakslara kendiniz
gidiniz.
Kısa görüşmeleri ayakta yapınız.
36
ERGONOMİK OFİS ORTAMI
37
ERGONOMİK OFİS ORTAMI
38
ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ
DAHA İYİ ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ
39
UYGUN VE UYGUN OLMAYAN YÜK DAĞILIMI
40
Omurganın S biçimini koru
•
Gerek ayakta yapılan çalışmalarda, gerekse de oturarak yapılan çalışmalarda
omurganın nötral pozisyonu olan “S” şeklini korumak önemlidir.
41
Omurganın S biçimini koru
•
“S” tipi duruş yerine “C” tipi duruşlar omurgada aşırı zorlanmalara neden olacaktır.
Omurganın S biçimini koru
•
“V” tipi duruşlar ise daha kötü sonuçlara sebep olabilir.
Omurganın S biçimini koru
•
Doğal duruşu korumak için yükleme noktası kişinin ölçülerine göre ayarlanmalıdır.
Bunun için ayarlanabilir sehpalar kullanılabilir.
Omurganın S biçimini koru
•
Mümkün olmayan durumlar için ise değişik çözümler izlenebilir. Önemli olan nokta
işyerinizin kişilere uygun hale getirilmesidir.
Omurganın S biçimini koru
•
Bu konumda ise sürekli dönüşler omurgada zorlanmalara yol açacaktır. Mümkünse
çalışma noktası değiştirilmelidir.
Omurganın S biçimini koru
•
Kaldırma ve Taşıma işlerinde de omurganın “S”” biçimini korumak gerekir. Kaldırma
ve taşıma işlerinde yük tamamen kaldırılmadan ani dönüşlerden kaçınılmalıdır.
47
Omurganın S biçimini koru
•
Ergonomik riskler yürütülen işe göre değişebilir. Ana amaç omurganın “S” biçimini
korumasıdır.
48
Omurganın S biçimini koru
•
Ergonomik riskler yürütülen işe göre değişebilir. Ana amaç omurganın “S” biçimini
korumasıdır.
49
Omurganın S biçimini koru
•
Günlük rutin işlerde bile omurganın “S” biçimini koruması basit temel hareketler ile
sağlanabilir.
50
Omurganın S biçimini koru
•
Aksi takdirde anlık zorlanmalar omurgada hasara yol açabilir.
51
Omurganın S biçimini koru
•
Yürütülen işlerde boynun arka kısmana doğal pozisyonu koruması için kavis
verilmelidir. Boynu bükülmelerden ve zorlamalardan koruyun. Kullandığınız
ekipmanları kendinize göre ayarlayın.
52
Omurganın S biçimini koru
•
Başka bir örnek vermek gerekirse, her gün kullandığımız telefonları boyun ve omuz
arasına sıkıştırmayın. Kablosuz kulaklıklar kullanmak en uygun çözümdür.
Dirsekleri içte omuzları gevşek tut
•
Doğal pozisyonu sağlamak için dirsekler vücut kenarlarında olmalı, omuzlar gevşek
olarak bırakılmalıdır. Kolay görünüyor, ama her zaman uyguluyor musunuz?
54
Dirsekleri içte omuzları gevşek tut
•
Çalışma alanı inceleyecek olursak, sol resimde ürünlerin çok yüksekte olduğunu,
omuzların kasıldığını, dirseklerin kanat gibi açıldığı görülmektedir. Zamanla vücutta
yorgunluk başlayacaktır. Sağdaki resimde ise basit pozisyon değişiklikleri ile aşırı
zorlanmalardan kaçınılmaktadır.
Bilekleri Doğal Tut
•
Bilek duruşunda ise eli ön kol ile aynı düzlem üzerinde tutmak gerekir.
Fareyi kullanırken bileğin zorlanmalardan kaçınmasını sağlarsınız.
56
Bilekleri Doğal Tut
•
Araç kullanırken bileklerin ön kol ile aynı pozisyonda olması zorlanmaları ortadan
kaldırır.
Bilekleri Doğal Tut
•
El aletlerinin kullanımında bilekte zorlanmalara sıkça rastlanır. El aletlerinin seçiminde
ergonomik faktörler gözden geçirilmelidir.
Bilekleri Doğal Tut
•
Bileklerin doğal pozisyonda tutulması yapılan işin özelliklerine göre değişir. Anahtar
kelime bileklerin doğal pozisyonda tutulmasıdır.
Doğal duruşunu koru
Boyun düz
Omuzlar gevşek
Dirsekler yanda
Bilekler nötral
Sırtta S eğrisi
60
Unutma:
•
Rahat çalışmak için doğal duruşta çalış
•
Değerlendir ve değiştir:
– çalışma yöntemi
– araçlar
– İş istasyonu tasarımı
61
Aşırı zorlanmayı önlemek
62
Aşırı zorlanmayı önlemek
•
Ağır yükleri çekmek aşırı zorlanmalara neden olur. Bu nedenle zemin düzgün olmalı,
tekerlekler sürtünmeyi yeterli derecede azaltmalı, arabanın tutma kulpları olmalıdır.
Aşırı zorlanmayı önlemek
•
Bileklerin doğal pozisyonu korunmalı, ayakkabı sürtünmesi çok itilecek malzemenin
sürtünmesi az olmalıdır.
64
Aşırı zorlanmayı önlemek
•
Kaldırma işlerinde mekanik ekipmanlar kullanılmalıdır.
Aşırı zorlanmayı önlemek
•
Taşınan malzemenin tutma kulpları olmalıdır.
Aşırı zorlanmayı önlemek
•
Tek el yerine çift el kullanılmalı, çift el kullanmak için malzeme sabitlenmelidir.
Unutma:
•
Ne yaptığını düşün.
•
Aşırı zorlanmayı önlemenin yollarını düşün.
•
Binlerce yol vardır, işte bir kaçı.
68
Her şeyi kolay ulaşılabilecek şekilde yerleştir
69
Süpürme alanı
•
Doğal pozisyonu korumak sureti ile etrafımızdaki en çok kullandığımız
malzemelerimizi en yakınımıza, en az kullandığımız malzemelerimizi ise süpürme
alanı içindeki uzak mesafelere yerleştirebiliriz.
70
•
Dirseklerin ve bileklerin doğal tutulması için fare gibi sık kullandığımız malzemeleri en
yakınımıza yerleştirmeliyiz.
•
Çalışma alanı çok büyük ise, uzak mesafelere uzanmak zorlanmaya yol açabilir.
Daha küçük çalışma alanları tercih edilebilir yada çalışma alanı vücut pozisyonuna
göre şekillendirebilir.
•
Kutulara erişmek için, pozisyon değişiklikleri yapınız.
Uygun yükseklikte çalış
74
•
Bileklerin doğal pozisyonu için dirsek yüksekliğinde tutulacak iş ekipmanları tercih
edilmelidir.
Height elbow hi/lo drawing
İstisnalar:
Ağır = daha aşağıda
hassas = daha yukarıda
•
Hassa işler ve ağır işler istisnalar olarak kaşımıza çıkabilir. Ağır işler sabit pozisyonu
sağlamak için daha aşağıda, hassa işler ise dikkati toplamak için daha yukarıda
yapılabilir.
•
Zemin veya çalışma alanının ayarlanabilir olması kişinin fizyolojik özelliklerinin işe
uygunluğunun sağlanmasında kullanılır.
•
Aynı zamanda yapılan işin gerekliliklerine göre, vardiya değişimlerinde insanların
fizyolojik yapısının değişebileceği de göz önünde bulundurularak, hem çalışma alanı
hem de zemin ayarlanabilir olarak yapılabilir.
Aşırı hareketleri azalt
79
•
Otomatik ekipmanlar kullanılarak aşırı hareketler azaltılabilir.
•
İş ortamında yapılan değişiklikler ile aşırı hareketler azaltılabilir. Kaydırmak her
seferinde alıp yerine koymaktan daha yararlı olacaktır.
•
Sıkça dönüşleri azaltarak hem aşırı zorlanmaları, hem de aşırı hareketleri
azaltacaktır.
82
Yorgunluğu ve statik yükü en aza indir
83
•
Kalemlerin üzerinde yumuşak ekipmanlar yerleştirerek statik yükü azaltabiliriz.
•
Araçlara uzatıcı ekipmanlar ekleyin. Mümkünse çalışma alanı veya yönünü değiştirin.
•
Sürekli ayakta durmak bacaklarda statik yüklenmeye sebep olacaktır. Bacakları
haraket ettirmek hem ayak yükünü hem de bacak yükünü azaltacaktır.
Basınç noktalarını en aza indir
87
•
Basınç noktalarının azaltılması gerekmektedir.
•
İş ekipmanlarının değiştirilmesi ile basınç noktaları azaltılabilir.
•
Sert zeminlerden korunarak veya zeminin şeklindeki basit değişiklikler ile basınç
noktaları azaltılabilir.
•
Özellikle sandalyelerdeki ergonomik düzenlemeler ile basınç noktaları azaltılabilir.
•
Basınç noktalarının en aza indirilmesinde ayakların bastığı zeminin yumuşak
malzemeden yapılmasının paydası vardır.
Sıyırma yüksekliği bırak
93
•
Başka, ögve vb. çarpmalara karşı sıyırma yüksekliği bırakılmalıdır.
Hareket, egzersiz, gerinme
95
•
Günlük temel egzersizler ile vücut yorgunluğu ve zorlanmaları engellenmelidir.
Rahat bir çevre sağla
99
Aydınlatma ve parlama
•
Aydınlatma ve parlama faktörleri azaltılmalıdır. Kullandığımız bilgisayar vb.
ekipmanların yerlerini değiştirerek bu durumlardan korunulur.
100
Geliştirmek
•
En önemli seçenek ise çalışma ortamımızı sürekli olarak geliştirmektir.
101
İmkan olan her durumda
sabitleştir ve ayarla
102
İşe başlamadan önce düşün
103
Ergonomiyi günlük yaşamının bir parçası yap
104
YORGUNLUK VE DİNLENME
Yorgunluk, bir çok durumun tanımlanması için
kullanılmaktadır:
1. Dikkatte azalma
2. Algılamanın yavaşlaması ve azalması
3. Güdülenmede azalma
4. Performans hızında azalma
5. Aynı çıktının sağlanabilmesi için daha büyük oranda enerji
harcanması
Günlük yaşamda yorgunluk değişik kaynakların birikimine
bağlı olarak meydana gelmektedir.
105
İş etkinliği bir çok değişkene bağlıdır:
• kişinin yetenekleri,
• fiziksel iş kapasitesi,
• araçların tasarımı,
• araçlar,
• makineler,
• çalışma yeri düzenlenmesi,
• iş tasarımı ve
• eğitim.
106
Uzamış iş yorucudur.
Basit fiziksel yorgunluk, otomatik fabrikalar ve maddeleri kaldırma ve
taşıma araçları sayesinde giderek azalmaktadır.
İşçiler genellikle aşağıdaki görevlerden birini yaparlar:
1. Yineleyen iş: Montaj hatları
2. İzleme: Kontrol odaları, ürün son kontrolleri
3. Sürücülük: kara yolu taşıtları, vinçlerin kullanılması.
4. Makine yönetimi: Otomatik makinelerin gözlenmesi.
5. Eşyaların hatalar yönünden incelenmesi
107
ÇALIŞIRKEN ARA VERME
Herhangi bir iş belirli bir süre devam edecek olursa, kişilerin
büyük çoğunluğu bir molaya gereksinim duyarlar.
Kişinin performansında bir bozulma meydana gelir.
Kişinin konsantrasyonunu en üstte tutabildiği süre sınırlıdır.
Optimum
konsantrasyonunun
uzunluğu
sürdürülmekte olan görevin tipine bağlıdır.
kişiye
ve
Sürekli görevlerde performansta düşmeler olabilir
108
İşte farkına varılmayan ya da yanlış anlaşılan aralar olabilir.
Dinlenme, ya da kendini toplama uyku, dinlenme araları
ve eğlenme zamanları ile sağlanır.
Yorgunluk belirtileri istirahat gereksinimini bildiren koruyucu
bir mekanizmadır.
Yorgunluk yorgunluğa yol açan etmenlerin yorgunluğu
tolere etme kapasitemizi aşması durumunda meydana
gelir.
109
Yorgunluğun oluşması için çok iş olması gerekmez. Bu can
sıkıntısı veya monotonluk ta yorgunluğu doğuran özel etmenleri
oluşturmaktadır.
Can sıkıntısı veya monotonluk en çok aşağıdaki durumlarla
meydana gelir:
1. İşin ilginçliği kalmazsa
2. İşle ilgili çok az motivasyon varsa
3. İş operatörün becerisine bağlı değilse
4. Çalışma hızı çok yavaşsa
5. İş ortamı donuksa
110
İş etkinliği görev üzerinde dikkat ve konsantrasyonunun
optimum olduğu dönemin ötesine geçerse, performans düşer
bu da kendisini çıktı ya da üretim hızında düşme, hata
sayısında ve kazalarda artma ile gösterir.
Eğer uygun aralar veya dinlenme dönemleri konduğunda
tazelenmiş optimum etkinlik dönemlerine başlanabilmektedir.
Dört tip iş arası vardır:
1. Spontan
2. Maskelenmiş
3. İş-koşullu
4. Önceden programlanmış
111
Spontan aralar aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince
verilir.
Maskelenmiş ara ise halen yapılan işle ilgili olmayan ikincil bir
işin yapılmasıdır.
Bir makinenin temizlenmesi, çalışma masasının düzenlenmesi
çalışma arkadaşlarına danışmak üzere çalışma alanından
ayrılma vb. iş koşullu aralar.
Önceden programlanmış aralar:
112
Wyatt ve Fraser (1928) elle sigara sarma işinde çalışanlarda
yaptıkları bir araştırmada bu durumu değerlendirdiler. Bu iş iki
aşamalıdır. Birincisi sigaranın sarılması diğeri ise makasla
uçlarının kesilmesidir. Beş farklı durum test edildi:
1. Sigara sarma sonra kesme, isteğe göre.
2. Bir saat sarma bir saat kesme
3. 1, 5 saat sarma, 1, 5 saat kesme
4. 3 saat sarma ve 3 saat kesme
5. Bütün gün kesmeksizin sigara sarma.
En yüksek verimin 2 ve 3 uygulamasında olduğu 4 ve 5
uygulamalarında verimin düştüğü gözlenmiştir.
113
Hutchinson un 1954 yılında yaptığı çalışmada kahve ve
sandviç molası veren kişilerin konsantrasyonlarının daha
yüksek olduğu görülmüştür.
Endüstri işlerinde çalışanlarda aşağıdaki çalışma-dinlenme
programları önerilmektedir:
1. Çalışma sürecinin dinlenme araları sağladığı orta şiddetteki
işlerde, sabah bir ara, öğleden sonra bir ara (10-15 dakika).
Yiyecek içecekle birlikte.
2. Yüksek çalışma hızıyla bekleme arası olmaksızın sürdürülen
işlerde, sabah ve öğleden sonra yiyecek-içecekle birlikte ara,
ayrıca günün her iki çalışma yarısında bir veya iki kısa 5 er
dakikalık aralar.
! İşçiler yerlerinden ayrılmalıdır...
114
Belirtiler, yakınmalar
• Ağrı, sızı, rahatsızlık
• Kütlük ya da yanma
• “İğnelenme”
• Hareket kısıtlılığı
• Bitkinlik ve sarsaklık
115
ERGONOMİNİN
MEVZUATIMIZDAKİ YERİ
•
İŞ KANUNU MADDE 77
•
İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü
önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve
güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.
•
İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını
denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli
tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı
ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.
116
ERGONOMİNİN
MEVZUATIMIZDAKİ YERİ
•
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
•
Titreşim Yönetmeliği
•
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
•
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
•
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
•
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
•
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
•
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
•
Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
•
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile İlgili Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
117
Download

Ergonomi