HİDROSEFALİLİ
ÇOCUĞUN BAKIMI
Araş.Gör.Sümeyra Topal
Hidrosefali
Serebrospinal sıvının yapımı ve emilimi arasındaki
dengesizlik,
sıvının beyindeki ventriküllerde ve subaraknoid
mesafede fazla birikmesine neden oluşur.
Kafatasından beyine
dura-araknoid-pia
BOS’un %80’i koroid pleksuslar tarafından üretilir. Geri
kalan
%20-30
BOS
üretimi
interstisyel
sıvı
(ekstrakoroidal) ve ependima tarafından yapılır.
Üretilen BOS subaraknoid mesafeye
ve
ventriküllere geçerek sistemik dolaşıma katılır.
Serebrospinal sıvının artışının
nedeni?????
 Koroid pleksuslar sıvının aşırı üretimi
 Serebrospinal sıvının dolaştığı beyin
ventrikülleri ve subaraknoid alanda enfeksiyon,
travma vb. nedenlerle tıkanıklık olması
 Serebrospinal sıvının subaraknoid alandan emilimin
bozulması
HİDROSEFALİ
BOS üretim hızı 0.35 ml/dk, 20 ml/saat, erişkinde 500 cc/gün ,
Çocukta yaklaşık 250ml/gün’dür.
Tüm sinir sistemindeki BOS volümü 150 cc olup büyük kısmı
beyinde, 20-25 cc ise omuriliktedir.
-Konjenital hidrosefalinin görülme sıklığı her 1000 canlı
doğumda 1-1.5 arasında bildirilmiştir .
-Bununla birlikte, diğer konjenital nörolojik hastalıklarla
birlikte olan ve edinilmiş birçok intrakraniyal patolojiye bağlı
olarak gelişen hidrosefali ile bu oran her 1000 canlı
doğumda 3-4’e ulaşmaktadır.
Hidrosefali, batan güneş manzarası
Hemşirelik Bakımı
 Ameliyat öncesi çocuğun norölojik durumu ve
intrakraniyal basınç artması belirtileri izlenir.
 Kafa çevresi her gün ölçülür ve kaydedilir.
 Fontoneller ve suturalar gerginlik ve ayrılma yönünden
kontrol edilir.
 Hidrosefalili bebeğin başı serbestçe hareket
edemeyecek kadar ağırdır.Baştaki deri incelmiştir ve
basınç noktalarında dekibitüs ülserleri gelişebilir.
Bunu önlemek için iki saate bir pozisyon değişimi
yapılır.
 Beslenme güçlüğü olabileceği için bebek az
mıktarlarda fakat sık aralıklarla beslenir.
 Bebekte intrakraniyal basınç artışına neden olabileceği
için konstipasyon önlenmelidir.
Ameliyat sonrası bakım
 Stabil oluncaya kadar 15 dakikada bir yaşam bulguları
ve nörolojik durumu kontrol edilir.
 İnsizyon yeri ve sant kapagı üzerindeki basıncı
onlemek için bebek ameliyat olan tarafa yatırılmaz.
 Ameliyat sonrası dönemde serebro spinal sıvının şant
yolu ile hızlı boşalımını önlemek için bebeğin
yatağının baş kısmı genellikle düz bırakılır ya da
yaklaşık 30 derece yükseltilir.r bebeğin başı çok
yükseltilirse serebro spinal sıvı şanttan çok hızlı
akabilir ve serebral arterlerde yırtılmalar görülebilir.
KİBAS yönünden hasta izlenir
Belirtileri:
 fontonellerde gerginlik
 kafa çevresinin artması
 huzursuzluk yada letarji
 bilinç düzeyinde azalma
 yavaş emme, kusma
 kan basıncı ve vücut ısısında artma
 nabız ve solunum hızında artma
 Enfeksiyon belirtileri gözlenir.
 AÇT
 Ameliyat sonrası bağırsak hareketleri geri dönünceye
kadar ağızdan beslenmez.
Aile Eğitimi
Çocuk hastaneden taburcu olmadan önce aileye şant bakımı
öğretilir.
Ventriküloperitoneal şantı olan çocuğun ebeveynlarine
yönelik eğitimler şunları içerir.
 Uyku hali, kusma, baş ağrısı, huzursuzluk vb KİBAS
belirtilerini gözleyin eğer bu belirtiler varsa çocuğunuzu
hastaneye getirin.
 Gece yatarken yatağın baş kısmını hafif yükseltin. Çocuğun
baş aşağı sarkık şekilde uyumasına izin vermeyin.
 Kostipasyonu önleyin.
 Çocuğun dikkatini kulağın arkasındaki pompa
kısmına çekmeyin. Büyük çocuklarda buraya
sürekli dokunmamaları gerektiğini öğretin.
 Çocuğun temasa dayalı sporlar hariç tüm
aktivitelere katılmasını destekleyin.
 Enfeksiyon belirtilerine karşı uyanık olun.
 Çocuk büyüdükçe şantın etkili biçimde çalışması
için değiştirilmesi gerekir.
Download

hidrosefali