TEKNOLOJİ VE
HAYATIMIZDAKİ YERİ
Yrd. Doç. Dr. İlker SUGÖZÜ
Mersin Üniversitesi
TEKNOLOJİ NEDİR?
İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük
kurmak için tasarladığı rasyonel bir
disiplindir.
Amaç kendi teknolojimizi kendimizin
üretmesi olmalıdır. Ancak bu şekilde
beyin göçü önlenebilir.
TEKNOLOJİNİN TARİHSEL
GELİŞİMİ
Sanayi Devriminden sonra bilime dayalı
teknolojiler dönemi başlar. Zanaatkar
atölyeleri yerlerini, bilim adamının
laboratuvarlarına, Araştırma-geliştirme (ArGe) merkezlerine ve fabrikalara bırakır.

Bu dönemde bilimin itici gücü sadece
entellektüel merak değil daha çok sermaye olur.
Bilimsel gücün para demek olduğunu anlayan
birçok tüccar, bilim adamları ile yakın dostluk
içerisine girerek onların çalışmalarını finanse
eder. Böylece Avrupa, ticari sömürgeciliğin
en iyi aracının bilim ve teknoloji olduğunu
anlar ve bilime dayalı teknoloji çağı başlar.
Bilime dayalı teknolojinin ilk örneği
Thomas Alva Edison’un laboratuvarına,
bilimsel gelişmeleri ticari uygulamalara
dönüştürerek gerçekleştirdiği elektrik
teknolojisidir.

Henry Ford’un 1908 yılında seri olarak otomobil
üretmesi ‘kütlesel üretim’ kavramını da ortaya
koyar.
Yoğun madde fiziği, malzeme bilimi ve
elektroniğin gelişmesi sonucu bilgisayar ve
telekomünikasyon teknolojileri ortaya çıkar.

Bu sayede bilginin işlenmesi, iletilmesi,
depolanması ve enformatik, yazılım, gibi yeni
bilim alanları ve bunlara dayalı yeni
teknolojiler ortaya çıkar

Bilim ve teknolojinin bu serüveni
sonucunda, sınırları tanımlanmamış
genişlemeye ve aynı zamanda sınırsız
ihtiyaçlar yaratmaya yönelik istikrarsız bir
yapı olan ‘bilgi toplumu’ ortaya çıkar.
Teknoloji Çağı İnsanında
Aranan Özelikler






Teknolojik gelişmelere ve değişimlere
adapte olabilme,
Kendini yenileyebilme yeteneği,
İleri teknolojilere aşinalık,
Teknolojinin sosyal boyutunu kavrayabilme,
En az bir yabancı dil bilme
Disiplinler arasında çalışabilme özelliğinin
olması.
TEKNOLOJİNİN İNSAN
YAŞAMINA
OLUMLU ETKİLERİ
1-) İnternet ağı sayesinde Dünya’nın bir
ucundaki bilgiye ulaşıyoruz.
Teknolojinin gelişimi yaşam standartlarını
artırmakta ve insana daha rahat bir yaşam
sunmaktadır.
2-) Teknoloji sayesinde insanlar daha rahat
yaşam koşullarına sahip olurlar ve işlerini
daha çabuk ve daha rahat yaparlar böylece
ömürleri uzar.
3.)Teknoloji tıp alanında da çığır açan
ürünlerle insanların hayatına olumlu etki
etmektedir.
4-) Eğitimde de teknolojinin yararı
vardır. Projeksiyon makinesi, televizyon,
video oynatıcı gibi cihazlar okullarda
kolaylık sağlamaktadır.

Teknoloji ulaşımda da çok işimize
yaramaktadır. Uzun yollara kısa
sürelerde gidebilmekteyiz.

Günümüzde teknolojinin olumlu bir sonucu da
bilgilerin, düşüncelerin, duyguların geniş insan
kitlelerine daha kolay aktarılabilmesidir.
Matbaayla birlikte Avrupa’da birçok kitap
basılmış ve aydınlanma çağı başlamıştır.
Günümüzde internet, gazete, televizyon,
radyo ve çeşitli iletişim araçları sayesinde
daha çok insana duygularımızı,
düşüncelerimizi, yapmak istediklerimizi
aktarabilmekte dünyadaki insanların
fikirlerinden de haberdar olmaktayız.
TEKNOLOJİNİN İNSAN
YAŞAMINA
OLUMSUZ ETKİLERİ
1.Teknolojik gelişmeler ülkeler arası rekabeti
meydana getirir. Çünkü; teknoloji üreten ülkeler
diğer ülkeler karşısında özellikle ekonomik ve
askeri yönden üstünlük sağlar bu da büyük bir
rekabete yol açar. Bunun sonucunda teknolojisi
üstün olan ülkeler diğer ülkelere baskı uygular ve o
ülkeleri kendi himayeleri altına almak isterler.
2-) Teknolojik gelişmelerin neden olduğu birçok hastalık
vardır özellikle son 30 yıldan bu yana bu konuda
birçok araştırma yapılmaktadır. Örneğin 1994’te
ABD’de ve Finlandiya’da yapılan araştırmalar
elektromanyetik alanların çok sık etkisinde kalan
işçilerde Alzheimer hastalığının normal insanlara
göre daha çok görüldüğünü ortaya koymuştur.

1998’te gerçekleştirilen bir başka araştırmada radyo
operatörleri, endüstriyel donanım işçileri, veri işleme
aygıtı tamircileri, telefon hattı işçileri, elektrik
santralleri ve trafo merkezlerinde çalışan Alzheimer
Parkinson gibi hastalıklarla birlikte başka birtakım
nörolojik bozuklukların daha çok ortaya çıktığı
anlaşılmıştır.
3-) Cep telefonlarının insan sağlığını olumsuz
etkilediği ortaya konulmuştur. Almanya’da
yapılan bir araştırmada cep telefonlarının
yüksek tansiyonla ilişkisi ortaya
konulmuştur. İngiltere’de yapılan bir başka
araştırmada cep telefonu kullanıcılarının baş
ağrıları, baş dönmesi ve dikkat dağınıklıkları
gözlenmiştir.
Dünyada 200 milyon cep telefonu
kullanıcısı var ve cep telefonlarının
kanserle ilişkisi merakla araştırılıyor.
Beyinlerinde tümör oluşmuş onlarca kişi
iletişim şirketlerine dava açmış
durumda.
4-) Son yıllarda teknoloji ve sanayinin
hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da
artmasına sebep olmuştur.
Yapılan araştırmalar Dünyadaki mevcut
çevre kirliliğinin% 50’sinin, son 35 yılda
meydana geldiğini ortaya koymaktadır.
5-) Televizyon ve internet aile içi
iletişimi koparmaktadır. Aile içi iletişimin
kopması çocukları da aileden koparıp
yalnızlığa itmektedir.
6-) Küresel ısınma kuşkusuz
günümüzün en büyük sorunlarından
biridir.
Teknolojik gelişmelerle ilgisi vardır.
Küresel ısınma doğaya salınan aşırı
karbon salınımından kaynaklanmaktadır.
Karbon salınımı da fosil kaynaklı yakıt
kullanımından kaynaklanmaktadır.
Sanayi devriminden sonra
makineleşmeyle birlikte fabrikaların
bacalarının doğaya saldığı karbon
salınımı bunun en belirgin delilidir.
9-) Teknolojinin olumsuz sonuçlarından bir
tanesi de halktaki tüketim kültürünü
yükseltmesidir. Günümüzde oldukça yaygın
olan ve gittikçe ivmesini arttıran tüketim
kültürü halkın sosyokültürel yapısına zarar
vermektedir. ’Komşum da var ben de
neden olmasın?’ sorusunu soran insanlar
gittikçe doyumsuzlaşmakta ve anlamsız bir
tüketim bilinci içerisine girmektedir.
Teknolojinin bu sorunla yakından ilgisi vardır.
11-) Günümüzde bilgisayara bağımlı hale gelen
insanların sayısı çoktur. Bilgisayar bağımlısı insanlar
günlerinin büyük bir kısmını bilgisayar ekranının
başında geçirmektedir. Bilgisayara uzun süre gözlerini
dinlendirmeden bakan insanlarda göz bozuklukları,
kurallara uygun olarak oturmayan insanlarda bel,
boyun rahatsızlıkları diğerlerine göre daha sık
görülmektedir..
Kısa Tanımlarla Sizce
Teknoloji Nedir?

Alışkanlıklarımızın değişmesidir.

1,5 saatte İstanbul’dan Antalya’ya gitmektir.

İstenildiği zaman size ulaşılabilmesidir.

Hava atmak için kullanılan bir yöntemdir.

Hazır bilgiye ulaşma tembelliği
Peki ya bundan
sonrası…

İnsanlar ne yapacak… yaratıcılık tamamen ortadan
kalkacak mı?
Robotlar, düşünen makineler, hesap yapan, resim
çizen, müzik besteleyen, çeviri yapan makineler…
Çok sayıda makine üretildi ve üretilmesi de
sürdürülüyor…
Ya sonra…
Gelecek nesiller daha az çalışacak, daha rahat olacak
makineler sayesinde..
Ya insan ilişkileri?..
Hiç kuşku yok ki iyice sarsılacak…
dolaysız temastan çok, diğer insanların görüntüsü,
sesi ve E-mailleriyle yetinecek… İletişim eksikliğinin
getireceği kapalı bir dünya yani…
Ama en önemlisi…..
Tarih boyunca ilk defa
çocuklar belli konularda
büyüklerinden fazla şey
biliyorlar.

Teknoloji o kadar hızlı ve baş döndürücü
bir şekilde gelişmeye başladı ki büyükler
buna yetişemedi. Tabiatı gereği doğuştan
meraklı olan nesillere ise bu baş
döndürücü gelişmeler çok ilginç geldi ve
onu yakından takip ettiler.

Anne babalar arasındaki en popüler cümle “bu
çocuğu anlamıyorum” olmuştur. Zaten çocuklar da
“şu büyükleri anlamak mümkün değil, kimse
beni anlamıyor” cümlelerini sıkça telaffuz eder
olmuşlardır.
Hal böyle iken bu çocukları yetiştirmek de gittikçe
zorlaştı. Eskiden anne babalar çocuklarını geleceğe
yönelik rahatlıkla yönlendirebiliyorlarken bu zaman
içinde değişti. Çocuklar öyle meslekler telaffuz
ediyorlardı ki çoğu veliler bu mesleklerin değil ne işe
yaradıklarını bilmek, bir çoğunun adlarını bile ilk kez
duyuyorlardı.

21. yüzyıl işte böyle bir çehre ile
karşımıza çıktı. Çocuklarımıza teknolojik
gelişmeler konusunda
yetişemeyeceğimize göre neler
yapmalıyız. 21. yüzyıla nasıl iyi ve
eğitimli çocuklar yetiştirebiliriz?
sorusunu kendimize sıkça sormalıyız.

Birkaç teknolojik gelişme örneği...
Isıyla çiçek açan duvar kağıdı

Gerçekten çok ilginç bir duvar kâğıdı.
Isıyla temasa geçtiğinde bu duvar kâğıdı
çiçekler açıyor. Özel tasarlanan bu
duvar kâğıdı ile soğuk havalarda
evinizde bahar esintisini
hissedebilirsiniz.

Bu yüzükler sayesinde, doğum
günlerini, evlilik yıldönümlerini
unutmayacaksınız. Tarih geldiğinde Son
24 saat içinde her saat, parmağınızı 10
saniye boyunca 120 dereceye kadar
ısıtıyor.

Pil veya elektrik
gerektirmeyen
ışıklı duş
başlıkları...Suyun
basıncı ile
çalışıyor ve
suyun sıcaklığına
göre renklerini
değiştiriyorlar.

Geçebileceğiniz
şekilde açılabilen
otomatik
kapılar..Yatay
çubukların
uçlarında bulunan
sensörler
sayesinde çubuklar
geçeceğiniz kadar
açılıp, ısı
yalıtımında yüksek
başarı sağlıyorlar.

Ev kadınlarının
büyük yardımcısı
olmaya aday bir
icat.. Yemeklerin
lezzeti artacak..
Kesme tahtası
üzerinde
doğradığınız
malzemenin
ağırlığını
görebiliyorsunuz.

Bu elbise tam 444
adet elektronik
devreler ihtiva
eden plaketten
yapılmış. Gün
boyu güneş ışığı
ile şarj olan
elbise, geceleyin
ise değişik renk
ve şekillerde
ışımaya başlıyor

Nefes alındıkça,
pervane dönüp
elektrik üretiyor ve
şiddetine göre led
parlıyor.

ISITMALI
PANTOLON:
Bu pantolonda
bacaklarınızı ve
ellerinizi koruyan
ısıtıcıları var.
Uzaktan kontrol
edebildiğiniz ısı
kontrol kumandası
işi daha bir
kolaylaştırmış.

KONUŞAN YASTIK: Artık
telefonla yapacağınız
uzun gece sohbetleri
çekilmez olmaktan
çıkıyor.Bluetooth
bağlantısı sayesinde
telefonunuzla iletişim
kuran ve mikrofon ve
hoparlöre sahip bir
yastığınız olduğunu
düşünün. Karşınızdakine
sesinizi yastığınızla
ulaştırıyorsunuz. Ayrı bir
şarz ünitesi de mevcut

SERİNLETEN GÖMLEK:
Bu fanlı gömlek , USB
'den aldığı güçle fanı
çalıştırıp sizi
serinletiyor. Peki "
benim USB takacak bir
yerim yok ben bunu
yolda yürürken de
takacağım " diyorsanız
o zaman dört adet
kalem pil işinize yarayabilir. Tek sorun,
çıkan ses ve
gömleğinizin biraz
kabarık durması
olacaktır

EL KULLANMADAN
SEMSİYE:Elinizi
kullanmadan
taşıyabileceğiniz bir
şemsiye.

BÜYÜYEN
AYAKKABI:Çocukların
ayaklarının ne kadar
büyüdüğü malum. Ne
kadar sık ayakkabı
almak gerektiği de.
Inchworm isimli bir
ayakkabı şirketi 3
numarayı aynı anda
kapsayan bir
ayakkabı(lar) yapmış
İLGİNÇ İCATLAR

Yan tarafta resmini
gördüğünüz bu cihaz
şeffaf bir tost
makinası. İki yanı
cam olan bu tost
makinasında
kızarttığınız ekmeğin
bronzlaştığını an ve
an izleyebilirsiniz.

Penguen şeklinde tasarlanmış
bu zaman ayarlı alet aslında
bir çay zamanlayıcısı. Demlik
poşetinizi çay bardağında ne
kadar tutacağız konusunda
size yardımcı oluyor. Zamanı
kendinize göre ayarlayıp
poşetin ipini
penguenin ağzına
takıyorsunuz. Süre sonunda
otomatik olarak demlik
poşetiniz fincandan çıkıyor :)
Eğer demlik poşeti bardakta
unutup çayınızın tadının acı
olmasından şikayet
ediyorsanız bu tasarım tam
size göre.
Gelecekteki 50 Yıl içinde
Hayatımızdaki Değişiklikler
2015

Hayatımıza girecekler:
Tek kullanımlık cep telefonları - Akıllı
kozmetik ürünler - Giyilebilir
bilgisayarlar
2020
Hayatımıza girecekler:
Robotlar tarafından yapılan ameliyatlar Yapay gözler
2025
Hayatımıza girecekler:
Hidrojen yakıtı istasyonları - Hafıza silme Duyusal İnternet
2030
Hayatımıza girecekler:
Robot çocuk bakıcıları - Sanal tatiller Uzaya kurulacak bir merdiven - Yapay
hafıza güçlendiriciler - Otomatik şoförlü
arabalar - Sanal bakteri
2035
Hayatımıza girecekler:
Kendi kendini tamir eden yollar
Gene göre ayarlanmış diyet
3 boyutlu yazıcılar
2040
Hayatımıza girecekler:
Uzayda kurulacak fabrikalar -Evrensel
para birimi - Video oynatabilen duvar
kağıtları
2045
Hayatımıza girecekler:
Çevreyi kirletmeye göre ayarlanan
vergiler - Görünmezlik pelerini -
2050
Hayatımıza girecekler:
Hastalıklarla mücadele edecek küçük
robotlar - Beyin nakli - Hafıza yükleme Işınlanmak
Daha sonrasında …
Hayatımızdan çıkacaklar:
Çirkinlik –
Ölüm (İstenmediği sürece)
SONUÇ

Biliyoruz ki bu teknoloji burada
kalmayacak, insanlar yaşadığı sürece
teknoloji de ilerleyecektir. Şu an bize
hayal gibi gelen şeyler hayatımıza
girecek ve hayatımızı kolaylaştırmanın
yanında, bize hükmetmeye de devam
edecektir.
Kaynaklar:
• http://www.teknolojide.com/teknoloji-nedir.aspx
• http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/224656-bilim-veteknolojinin-hayatimiza-kazandiklari-nelerdir.htmlxcz<
• http://leylahobi.blogcu.com/teknolojik-gelismeler/5125799
• http://www.bilgievreni.com/index.php/topic,16108.0.html
• http://www.teknohaber.com/teknoloji-haberleri/ilginc-icatlar-bilimingeldigi-son-nokta__310.html
• http://www.teknoportal.gen.tr/haber_detay.asp?haberID=383
Download

Slayt 1 - Bilim Seni Çağırıyor