Doç. Dr. Yurdanur DİKMEN
2015
Hastane ve Hastane Hizmetleri
 Bireyler hastaneye, bozulmak üzere
olan ya da bozulan sağlıklarını
kazanmak için başvururlar.
Bu nedenle,
 Birey hastaneye yattığında normal
erişkinden daha fazla güven, destek
ve anlaşılma gereksinimi duyar.
 Hastane birey için yabancı bir ortamdır
ve alıştığı sosyal etkileşimlerin dışında
bir çevredir.
Birey hastalığının yanı sıra bir de
bu değişik çevreye uyum sağlamak,
o güne kadar yaptığı
alışkanlıklarını belki de bozmak
durumundadır.
 Hemşire; hastaya bakım verirken
onun içinde bulunduğu durumun
farkında olmalı, onu anlamaya
çalışmalı ve onun ortama daha iyi
uyum sağlaması için gerekli
düzenlemeleri yapmalıdır.
HASTA hastaneye geldiğinde birçok soruyu
kendine sormaktadır?????
 Acaba hastalığım tedavi olacak mı?
 Bana tanı ve tedavi için ne tür işlemler
yapılacak?
 Hastanede günlük ihtiyaçlarımı nasıl
karşılayacağım?
Hastanın kliniğe kabulu ve
hastanede geçirdiği özellikle ilk
günler çok önemlidir!!!!
Hastanın gereksinimleri
 Güven içinde olma,
 Sevgi, saygı gereksinimi
 Personele güven,
 Benlik saygısının yükseltilmesi,
 Bağımsız olma, insiyatif sahibi olma.
 Gizlilik, giyinme, doktor ya da hemşire ile
konuşabilme
 Yatak çevresinde rahatça oturabilecekleri bir yer
/koltuk,
 Yataklarından kolayca ulaşabilecekleri, özel eşyalarını
koyabilecekleri etejer, dolap…
 Hemşireyi kolayca görebilecekleri, gereksinimleri
olduğunda onlara kolaylıkla ulaşabilecekleri oda
düzeni ya da çağrı sistemi..
 Gereksinimlerini karşılayabilecekleri oda düzeni,
 Kalkabilen hastalar için yemek yenebilecek bir yer,
 Kalkabilen hastalar için oturacak, konuşacak ayrı bir
oda, dinlenme odası…
 Tekerlekli sandalyeli hastalar için lavabolar, banyo,
tuvalet ve duşlar.
Hastane planlanırken hasta ön
planda olmak üzere bu kurum
içinde çalışacak personelinde
gereksinimlerine de yer vermek
gereklidir!!!
Hemşire Gereksinimleri;
 Hastaya ulaşabilme ve gözlem
yapabilme kolaylığı,
 Acil durumda ekip üyelerini
çağırabilme kolaylığı,
 Tekerlekli sandalyeli hastalar
için lavabo, tuvalet, banyo ve duş
sistemi,
 Kalkamayan hastalara bakım
verebilmek için geniş bir alan,
 Hasta yataklarına yakın bir tedavi
odası,
 Servis içinde; elbise dolabı, tuvalet,
özel malzemelerin konulabileceği bir
oda,
 Tam donanımlı tedavi odası.
Doktor Gereksinimleri;
 Hastayı yeterli gizlilikte muayene ve
tedavi edebileceği bir oda,
 Gerektiğinde hastayı izole edebilecek bir
oda,
 Hastane enfeksiyonlarının yayılmasını
önleyen bir düzen,
 Hasta hakkındaki bilgi ve görüşlerini not
alabileceği bir alan,
 Eğitim yapabileceği bir alan,
 Hemşireye kolayca ulaşabileceği bir
sistem,
 Hasta ailesi ile görüşebileceği bir oda,
Güvenli Hastane Ortamı
 İnsan bedeninde olan değişiklikler
bireyin psikolojik yapısını etkileyeceği
gibi, karşılaştığı psikolojik ve sosyal
durumlar da biyolojik yapısını
etkileyecektir.
 1857’lerde Florence Nightingale hemşireliğin ilk
adımlarını atarken, hastanın fiziksel çevresinin onun
psikolojik durumuna, hastalığını kabullenmesine ve
hatta hastanede yatma süresine etki edeceğini
vurgulamıştır.
Güvenli Ortam (çevre)???
 Bireyin yaşam aktivitelerini sağlıklı
biçimde yerine getirdiği ve güven
duygusu hissettiği ortamdır.
 Güvenli ortam; fiziksel, kimyasal,
mikroorganizmalar, radyasyon, psikolojik vb.
tehlikelerden/yararlanmalardan uzak ve rahatlatıcı
olmalı, hoşa gitmeyen koku, ses, görüntü, temas vb.
duygulardan arındırılmalıdır.
 Güvenli ortam birey, toplum ve gelecek nesillerin
sağlıkları için hayati önem taşır.
Güvenli ortamın sağlanmasında özellikle:
 - Kazalardan (düşmelerden) korunma
 - Yangınlardan, yanıklardan korunma
 - Enfeksiyonlardan korunma
 - Çevre kirliliğinden korunma üzerinde durulmalıdır.
 Hastanede yatan birey fiziksel çevre ile
oldukça ilgilendiğinden iyileşme döneminde
fizik çevreden daha çok etkilenir.
 Kronik ve yatarak tedavi gören bireylerde
fiziksel çevrenin etkisi daha da önemlidir.
 Rahat bir oda, gereksinimleri sağlayan bir odadır.
 Hava, ısı, ışık, nem kadar odaların temizliği de
önemlidir.
 Hastaların hastalık çeşitleri, istekleri ve beklentileri
farklı olmakla birlikte belirli bazı temel noktalarda
birleşilmektedir.
Bunları şöyle sıralayabiliriz:
 Her hasta için odada rahat bir karyola ve yatak olmalı,
karyolalar pencerenin karşısına yerleştirilmeli,
 Her hasta için odada bir koltuk olmalı,
 Her hasta için depo sahası olmalı ve bu alan
aydınlatılmalıdır.
 Yemek yemek için yatak üzerinde hareket edebilen bir
masa bulundurulmalı,
 Her hasta için etejer ve metal çöp kovası
bulundurulmalıdır.
Kalkabilen (bağımsız
hareket edebilen) hastalar için;
 yemek yenecek ayrı bir yer,
 oturup konuşabilecekleri ayrı bir salon,
 ziyaretçi salonu,
 yiyeceklerini saklayabilecekleri bir buzdolabı,
 ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alışveriş merkezi
(büfe, kantin) bulunmalıdır.
 Tek yataklı hasta odalarının alanı 17 metrekare,
 İki yataklı odaların 22 metrekare olması,
 Yatak sayısı arttıkça her yatak için
7 metrekarelik alan ilavesi gerekmektedir.
Hasta odasının gereksinimleri karşılayacak şekilde
düzenlenmesi sırasında aşağıdaki hususlar göz
önüne alınmalıdır:
ISI
 Hastanelerdeki çevre ısısı hastayı ve sağlıklı bireyi ne
üşütmeli, ne de terletmelidir. Çoğu kimse 20-24 0C
geniş bir sınır içinde ele alındığında oda ısısı 18-250
arasında olmalıdır.
NEM
 Solunumu rahatlatmak için bazı durumlarda oda
havasının nemi arttırılabilir.
 Genellikle %30-60 nem miktarı rahatlatıcıdır.
 Bu nedenle odalardaki nem oranı psikrometre ile
ölçülerek değerlendirilmeli ve gerekli önlemler
alınmalıdır.
HAVALANDIRMA:
 Zamanla havada bulunan ve normal oranı %21
olan oksijen oranı azalır, karbondioksit artar.
 Bu havanın temizlenmesi gerekir.
 İdeal havalandırma bir saat içinde oda havasının
1/3’ünün değiştirilmesi ile sağlanır.
 Havalandırma doğal (pencere sistemi) ya da yapay
yolla (pencerelere konan elektirikli aspiratör ya da
genel havalandırma sistemi) olabilir.
AYDINLATMA:
 Aydınlatma gereksiniminin belirlenmesinde yalnızca
hastaların beklentileri göz önüne alınmaz, aynı
zamanda yürütülen etkinliklerde önemlidir.
 Yeterli doğal aydınlatma için pencere alanı döşeme
alanının 1/5-1/7’si arasında olmalıdır.
Yapay aydınlatma tipleri değişiklik
gösterir. Bunlar:
 Genel aydınlatma: Genellikle duvara
monte dilen lambalarla aydınlatılır.
 En fazla 90 watt ile aydınlatma
yapılmalıdır. Gölge bırakmayan ve fazla
parlak olmayan ışık tercih edilmelidir.
 Okuma için aydınlatma: Bu amaçla
kullanılacak lambalar yatağın üst
kısmında duvara ya da tavana monte
edilmesi önerilir. Okuma için 30 watt
yeterlidir.
 Gece aydınlatma: Düşük düzeyde
aydınlatma yeterlidir. En fazla 20 watt
olmalıdır.
GÜRÜLTÜ:
 Malzeme seçiminde gürültüyü az ileten malzemeler
tercih edilmelidir.
 Sağlıklı bireylerin bile gürültüye dayanma sınırı 50
desibel’i geçmemektedir. Bu nedenle bu tür
gürültülerin ortaya çıkmasını engellemek için
tekerlekler lastikle kaplanmalı, kapılar sık sık yağlanıp
sesi en aza indirilmeye çalışılmalıdır.
MOBİLYALAR:
 Sandalye: Hasta odalarındaki sandalyeler
çok yüksek ya da çok alçak olmamalıdır.
Sandalyeler mümkünse koltuklu
olmalıdır.
 Hasta Karyolası: Ayak ve başucu
istendiğinde kalkabilen, her iki yanında
emniyet için parmaklığı olan,
tekerleklerini sabitlemek için kilit sistemi
olan karyolalar seçilmelidir.
 Yataklar: Mümkünse yaylı yataklar
kullanılmalıdır. Hastanın vücudunun
bükülmemesi için yatak sert fakat rahat
olmalıdır.
 Yastıklar: Çeşitli boy ve kalınlıkta, sünger
kırıntıları veya pamuktan tercih edilirler.
 Battaniyeler: Battaniyeler ve pikeler servis
düzeni açısından aynı renk seçilmeli, tüy
dökmeyen ve açık renk olanlar tercih
edilmelidir.
 Etejer: Hasta yatağındayken kapağını kolayca
açıp içindeki malzemeye uzanabilmelidir.
Etejerin kapakları bu nedenle hastaya doğru
açılmalıdır. Her hasta için odada sabun, sürahi
ve bardak bulundurulmalıdır.
 Yer Döşemeleri: Kolay temizlenebilen, dayanıklı, kaygan
olmayan ve gürültüyü engelleyen malzemeler
kullanılmalıdır.
 Renk Seçimi: Ünitenin karakterine uygun seçilmelidir.
Yapılan araştırmalar , sıcak renklerin (kırmızı, sarı,
turuncu) kan basıncını yükseltici etkileri olduğunu, soğuk
renklerin (mavi, yeşil) ise kan basıncı ve nabzın düşmesine
neden olduğunu göstermiştir. Bu nedenle hastanelerde
daha çok açık pembe, açık mavi gibi doğal ve pastel
renkler tercih edilmelidir.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE HEMŞİRELİK
GİRİŞİMLERİ
 Bireye uygun bir çevre oluşturulmalı, hastaya zarar
vermeyen gereçler seçilmeli ve koruyucu önlemler
alınmalıdır.
DÜŞMELER:
 Hastanelerde kayan döşemeler, kötü
aydınlatma gibi faktörler düşmeye neden olur.
 Düşmeler:
1-kaza düşmeleri (kayma, takılma..)
2-tahmin edilen düşmeler (görme problemi,
çok yaşlı, denge problemi, geçmişte düşme
öyküsü..)
3-tahmin edilemeyen düşmeler (bayılma, baş
dönmesi, tansiyon düşmesi, kan şekeri
düşmesi…)
Gazete haberi
 yumurtalıklarındaki kisti aldırmak için özel bir
hastanede ameliyat olan 44 yaşındaki N. T., ameliyat
çıkışı getirildiği odada yatak korkuluğu kapatılmadığı
için narkozun etkisiyle düşünce dalağı patladı. Aynı
hastanede ikinci kez yapılan acil ameliyatla dalağı
alınan kadın şikayetçi oldu.
Düşme için risk faktörleri
(neler düşme riskine neden olur?)-1
 Görmede yetersizlik
 Neler yapalım??
1-uygun gözlüğün kullanılması
2-odanın uygun ve yeterli biçimde aydınlatılması
3-gerektiğinde kapı çıkışının ve koridorların işaretlenmesi
4-çevrenin düzenli tutulması (eşyaların toplanması)
 Bilişsel bozukluk (uyku hali, oryantasyon
bozukluğu, hafıza bozukluğu)
 Neler yapalım??
1-Aktivitelerin hastaya göre düzenlenmesi
2-Batıcı, kesici, delici araçların ortamdan uzaklaştırılması
Düşme için risk faktörleri
(neler düşme riskine neden olur?)-2
 Alt ekstremitelerde fonksiyon kaybı (felç, yaşlılık, denge










sorunları, yürüme bozuklukları, güçsüzlük, yorgunluk)
Neler yapalım??
1-ayağa kaymayan terlik ve ayakkabıların giyilmesi
2-yürümeye yardımcı araçların kullanılması (baston, koltuk değneği,
yürüteç)
3-gerekirse hastaya yürüme sırasında yardım edilmesi
4-denge durumunun gözlenmesi, izlenmesi
5-kaymayan yer döşemesi
6-Kaygan zeminlere lastik malzeme kaplanması
7-kas gücü, eklem hareketleri için egzersiz yaptırılması
8-Çağrı zilinin yatağın kenarında olması ve kullanması konusunda
eğitim verilmesi
9-Hasta ayağa kalkmak istediğinde mutlaka hemşireyi çağırması
konusunda bilgilendirilir. Yalnız kalkmaması söylenir.
Düşme için risk faktörleri
(neler düşme riskine neden olur?)-3
 Yatağa-sandalyeye oturma ve kalkmada güçsüzlük
(yaşlılık, hastalık süreci, ameliyat sonrası)
 Neler yapalım???
 1-hastanın yardım istemesi konusunda cesaretlenmesi
 2-yatak ve sandalyenin düşük konuma ayarlanması
 3-banyo ve tuvaletlerde tutunma yerlerinin olması
 4-tuvaletlerde yükselticilerin kullanılması
 5-Islak zemin var ise silinmesi sağlanır.
 6-Yatak ve tekerlekli sandalyeler kullanılmadığı zamanlar kilitlenir.
 7-Hasta ayağa kalkmak istediğinde mutlaka hemşireyi çağırması
konusunda bilgilendirilir. Yalnız kalkmaması söylenir.
Düşme için risk faktörleri
(neler düşme riskine neden olur?)-4
 Uzun süre yatakta kaldıktan sonra kalkmaya bağlı
aniden baş dönmesi (ortostatik hipotansiyon)
 Neler yapalım???
 1-Ani kalkma hareketlerinden kaçınılması
 2-Hastaya otururken ve yatar pozisyonda iken yavaşça
kalkması ve yürümeden önce bir süre ayakta bekleyip,
dinlendikten sonra daha sonra yürümesinin anlatılması.
 Sık idrar söktürücü (diüretikler) ilaç kullanma
 Neler yapalım???
 1-yatağın yanına komod yerleştirilmesi
 2-tuvalet gereksinimine yardımcı olunması
Düşme için risk faktörleri
(neler düşme riskine neden olur?)-5
 Sedatif, hipnotik, trankilizan ve narkotik ilaç
(uyuşturucular,
morfin,
sakinleştiriciler..)
kullanımı:
 Neler yapalım???
 1-yatak kenarlıklarının kaldırılması
 2-yatağın en alçak pozisyonda tutulması
 3-hastaların oryantasyon ve uyanık durumlarının
sürekli izlenmesi
Bu nedenle bu risk faktörleri olan bir
hastanın odasının kapısına yeşil yonca
resmi yapıştırılır.
DİKKAT!!!!
BU HASTADA DÜŞME
RİSKİ VARDIR.
Hasta odasının kapısında yeşil yonca
yaprağı
Bunların dışında;
 Hasta yalnız ise,
 Konfüzyon, disoryante, hallusinasyonları (psikiyatrik
hasta) varsa,
 İlaç ve alkol bağımlısı ise ve kullanım yeni kesilmişse,
 Yeni ilaç kullanımı varsa (antihipertansif, sedatif),
 65 yaş üstü, uyumsuz, kooperasyonu bozuksa;
yukarıdaki önlemlere ilave olarak,
ŞUNLAR YAPILMALIDIR:
 Hasta hemşire deskine yakın bir odaya alınır.
 Hasta yakını kalamıyorsa, hastaneden bir görevli hasta
başında bulunur.
 Saat başı hasta ziyaret edilir.
 Odanın kapısı açık tutulur.
 Hasta ve yakınları güvenlik önlemlerine itiraz ederse,
itirazlarını belirten tutanak tutulur.
 Bu nedenle, her hasta hastaneye yatışta mutlaka düşme
riski için değerlendirilmelidir.
 Bunun için hastanelerde hazırlanmış düşme riski anketleri
vardır.
 Her hasta için mutlaka doldurulmalı ve hastanın düşme
riski belirlenmelidir.
YANIKLAR:
 Yanıkların çoğu özellikle bilinçsiz hastalara yapılan
sıcak uygulamalarda görülür.
 Bu nedenle bu hastalara yatak banyosu ve sıcak
uygulama yaparken kullanılan suyun sıcaklığı fazla
olmamalı, sıcaklık kontrolü iyi yapılmalıdır.
HASTANELERDE UYGULANA SICAK-SOĞUK
UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEKLER:
 Sıcak su torbalarının delik olup-olmadığı kontrol edilmelidir. Sıcaklık






hastanın dayanma gücüne göre ayarlanır. Hastaya nasıl hissettiği sık sık
sorulur.
Sıcak su torbaları ağzına kadar doldurulmaz. Patlayabilir!!!
Ciltte kızarıklık varsa işlem sonlandırılır. Doktora haber verilir.
Dokunun üzerine buz torbası uygulaması doktor direktifi
doğrultusunda yapılır.
Ciltte kızarıklık varsa işlem sonlandırılır. Doktora haber verilir.
Sıcak/Soğuk uygulamalar 20 dakikadan fazla tutulmaz.
Hasta sık sık kontrol edilir. Özellikle çocuklar, yaşlılar, psikiyatrik
hastalar uygulama sırasında yalnız bırakılmaz.
 Başka bir yanık nedeni de prematür kliniklerindeki
küvez yanıklarıdır.
 Bu kliniklerde yanığa neden olmamak için
küvözlerin sık sık kontrolleri yapılmalı, ayarları
bozuk küvözler kullanılmamalıdır.
Küçük Hüseyin hastanede yandı!
 Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde oturan F. ve H. çifti,
Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi’nde, down
sendromlu bronşit hastası çocukları Yasin Hüseyin’in
(2) üzerine tedavi amaçlı konulan sıcak su torbasının
patlaması sonucu vücudunda kolunda ve bacağında
yanıklar oluştuğunu öne sürdü.
SSK emeklisi H.İ.’nın sağ bacağı, hastanede arızalı
elektrikli battaniyeye sarılması nedeniyle yandı.
ANKARA’da özel bir hastanede By-Pass ameliyatı olan SSK emeklisi M.
İ., sağ bacağının, hastanede arızalı elektrikli battaniyeye sarılması
nedeniyle yandığını iddia etti.
Uzun süredir kalp rahatsızlığı çeken 69 yaşındaki SSK emeklisi M. İ.'a,
başvurduğu bir Tıp Fakültesi Hastanesi'nde By-Pass yapılması kararı
verildi. Bu hastanede yoğunluk olması nedeniyle özel bir Hastaneye
sevk edildi. Kısa sürede By-Pass ameliyatı gerçekleştirilen M. İ., Yoğun
Bakım Ünitesi'ne alındı. İ.’ın sağ bacağı, kan dolaşımının
hızlandırılması için elektrikli battaniyeye sarıldı. Ancak elektrikli
battaniyenin arızalı olması nedeniyle, hastanın bacağında 70 cm.
uzunluğunda 3'üncü derece yanık oluştu.
 Hastanede oksijen kullanımı hasta ve çalışanlar
tarafından önemsenmediğinden, böyle bir
ortamda sigara yangın çıkmasında öncelikli
nedendir.
 Bu nedenle burada sigara içilmez levası asılmalı,
hastalara ve yakınlarına bu konuda eğitim
yapılmalıdır.
 Ayrıca elektrik kabloları, elektrik alt yapı eksikliği
nedeni ile de hastanede yangınlar çıkabilir. Bu
sistemler mutlaka kontrol edilmelidir.
Gazete haberi
 BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çocuk ve
kadın doğum bölümlerinin bulunduğu binada çıkan
yangında bebeklerini alan anneler kendilerini hastane
bahçesine attı.
 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi B
Blokta üçüncü katta saat 06:30 sıralarında yangın çıktı.
 Kadın doğum ve çocuk polikliniklerinin bulunduğu
binanın üçüncü katındaki bilişim odasında çıkan yangın
nedeniyle hastanede panik yaşandı.
ENFEKSİYONU ÖNLEME:
 Mikroorganizmalar üremek ve çoğalmak için uygun
ısı, nem ve besine, bazıları da oksijene ihtiyaç duyarlar.
 Vücut mikroorganizmalar için uygun bir besi yeridir.
Hasta ile hastane enfeksiyonları
arasındaki ilişkide
 hastanın durumu,
 havadaki ve yerdeki tozlar,
 bakım veren personel,
 araç ve gereçlerin temizliği çok önemli…..
Hastane enfeksiyonlarının kontrol
altına alınmasında sorumlu kişiler
 Hastaya doğudan
bakım veren;
 Hastayla dolaylı olarak
ilişkisi olan;
 Doktor,
 Aşçı,
 Hemşire,
 Temizlik görevlileri,
 Beslenme uzmanı,
 Laboratuar,
 Fizyoterapist,
 Teknisyen,
 Diğer personel
ELLERİNİ YIKA
ENFEKSİYONU ÖNLE
TEMİZLİĞE DİKKAT ET
ELLERİNİ YIKA
EN AZ15- 20 sn
SU ve SABUN
TEMİZLİK
 Araştırmalar hastanede yerlerin ve yüzeylerin
deterjanla temizlenmesinin mikroorganizmaların
%8o,
dezenfektanlarla temizlenmesi ise %90-99 oranında
azaldığını göstermiştir.
 Hastanelerin birçoğunda ve çeşitli kuruluşlarda
paspaslama yerine temizlik makinaları
kullanılmaktadır.
Paspas kullanılıyorsa
dikkat edilecek noktalar:
 Kirli odalar en son temizlenmeli,
 Kovadaki su sık sık değiştirilmeli,
 Temiz ve kirli iki kova olmalı,
 Kova ve paspas bezleri kirlendiğinde çamaşır suyu ile
yıkanmalı ve kurutulmalıdır.
Bir Hastanın Hastaneye
Kabülünde Yapılması Gerekenler





Hasta ile bireysel, yakın pozitif ilişki kurulması,
Hastanın kliniğe uyumunun sağlanması,
Hasta ile ilgili bilgilerin doğrulanması,
Hastanın gereksinimlerinin saptanması,
Hasta ve ailesini evde bakım konusunda
bilgilendirmek,
 Hastayı hastaneden ayrılmaya psikolojik olarak
hazırlamak,
HASTA KABUL
 Kişinin hastaneye gelmesi ile başlayan, tedavisinin
karar verilmesi ile son bulan bir süreçtir.
 Hastalar; ya acil olarak başvururlar ya da tedavisi uzun
süren durumlar için poliklinikten başvururlar.
Kişi hastanede neler olabileceğini, neler
yapılacağını bilememekten kaynaklanan endişe ve
korku içindedir.
 Bu nedenle hasta kabul sürecindeki yaklaşımımız çok
önemlidir.
 Onların korkularını anlamalı ve kişisel özelliklerini ön
planda tutmalıyız.
HER BİREY FARKLI
ÖZELLİKLERE SAHİPTİR.
Hasta kabulde hemşirenin sorumluluğu
 Hastanın acil karşılanması gereken gereksinimleri
 Hasta kabul işlemleri
 Tanışma ve oryantasyon
 Veri toplama
* Gözlem,
* Görüşme ve hikaye alma
 Hemşirelik bakımı planlama,
 Kayıt tutma ve saklama,
Hastanın acil karşılanması gereken
gereksinimleri
Hasta acil ya da sürekli var olan bir şikayeti ile hastaneye
gelebilir.
Bu durum psikolojik yada fizyolojik olabilir.
Kişinin öncelikli olarak acil durumu
değerlendirilmelidir. Bu hastaların acil hasta kabul
süreci daha süratli hizmet alacakları için acil
birimlerde başlatılmalıdır.
 Diğer durumlar; Hayati tehlike olmadığından tetkik ve
tedavi için yatışları içermektedir.
HASTA KABUL İŞLEMLERİ
Doktorun yatışa karar vermesi
Hasta/ hasta yakını yazılı onayı
Hastanın ilgili kliniğe yönlendirilmesi ve yatış
işlemlerinin yapılması
Hastanın, hemşire tarafından kimlik bilgilerinin doğrulanarak
odasına alınması
TANIŞMA VE ORYANTASYON
 Hemşirenin kendini tanıtması
 Doktor odası ve hemşire odasının yeri
 Banyo ve tuvaletin yeri,
 Kişisel eşyalarını koyabileceği dolaplar,
 TV ve Telefon kullanımı,
 Hastane kurallarını içeren bilgiler (yemek saatleri,
ziyaretler, kantinin yeri….)
 Çağrı zili ve kullanımı
İletişim bilgilerini içeren notlar hasta
yakınına verilir.
 Kafeterya bilgileri hatırlatılır.
Hastaya verilebilecek saatlik izinler
konusunda bilgi verilir.
Refakat odaları kullanımı
Yapılabilecek işlemler hakkında bilgi
verilir. (Tahlili tetkik vb)
 Vizit saatleri hakkında bilgi verilir.
VERİ TOPLAMA (GÖZLEM-GÖRÜŞME)
 Hastanın vital bulguları alınarak kayıt edilir.
 Ön değerlendirme formu doldurulur.(hasta
değerlendirme ölçütleri)
 Veri toplama işlemine 24 saat içinde başlanmış
olmalıdır.
 Hastanın kendisinden veri alınamıyorsa yakınından
alınmaktadır.
 Hasta hekim muayenesine hazırlanır.
* Ortamın hazırlanması;gizlilik,ısı
* Hastanın hazırlanması;pozisyon
vermek,bilgilendirmek
* Muayene için gerekli malzeme hazırlığı;eldiven
steteskop
KAYIT TUTMA VE SAKLAMA
SÖZ UÇAR YAZI KALIR,
YAZILMADIYSA YAPILMAMIŞTIR.
BİZLERİ HUKUKEN KORUYAN DURUM KAYITLARIN VAKTİNDE VE TAM
OLARAK TUTULMASI VE SAKLANMASIDIR.
YAZDIĞINI YAP, YAPTIĞINI YAZ
 Kayıtlar bakım sürecinde bize yol göstericidir.
 Hasta kayıtları bilgilerin gizliliği doğrultusunda sağlık
personelinin ulaşabileceği alanlarda tutulmaktadır.
 Bilgi güvenliğinde;
* Gizlilik
* Bütünlük
* Erişebilirlik önemlidir.
 Hastanın problemleri kayıtlarda açıkça
görülebilmelidir.
 Kayıtların düzenli tutulup saklanması tekrarları önler,
 Kişinin sağlıklı bakım almasını sağlar.
 Bilgiler taburculuk sonrası da arşivlerde uygun
şartlarda saklanır.
Hasta dosyası gerek görüldüğünde tekrar
istenebilir.
HASTA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ-1











Objektif ölçütlerimiz; Solunumunun yeterliliğinin belirlenmesi
Kardiovasküler durumunun yeterliliğinin belirlenmesi
Bilinç seviyesinin tespiti
Üriner sistemin değerlendirilmesi
Ciltte yara siyanoz ödem varsa tespiti
Ateşi ve kilosu ölçülür
Subjektif ölçütlerimiz ise hasta ve yakınlarından
görüşme ile aldığımız ölçütlerdir
Hastalık belirtileri ne zaman başlamış
Başka hastalığı var mı
Herhangi bir ilaç kullanıyor mu
İdrar ve gaitasını en son ne zaman yapmış
HASTA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ-2






En son ne zaman yemek yemiş
Bayan ise hamilelik var mı
Hasta için önemli yakınları ve telefon numaraları
Bu bilgiler hasta rahat bir pozisyondayken alınır
İv katater varsa sıvı akışı düzenlenir
Foley sonda varsa idrar miktarı ve rengi kaydedilir
TABURCULUK İŞLEMLERİ
 Hastanın daha ciddi komplikasyonlarla geri dönüşünü
önlemek, hastalığını anlayarak evde de tedavi sürecine
devam edebilmesini sağlamak için;
 Planlı bir şekilde başlamalı
 Koordine çalışılmalı
 En kısa sürede tamamlanmalı
 Hasta ve ailesini de içine almış olmalıdır
TABURCULUK PLANLAMASININ AŞAMALARI
 Veri toplama; sağlıkla ilgili bilgiler
 Hastayla ilgili bilgiler örn; ne hissediyor korku, endişe,
öfke v.b
 Çevreyle ilgili bilgiler örn; merdivenleri tuvaletin
yapısal bir engeli var mı?
 Hasta ve ailesiyle ilgili bilgiler, kiminle kalacak
bakıcının eğitim seviyesi gibi
 Destek kuruluşlarından yardıma ihtiyacı var mı?
 Planlama; taburculuk eğitimi altı alanda önemle
uygulanmalıdır:
 1-İLAÇLAR;
 İlacın ismi
 Dozu ve ne zaman alacağı
 Etkileri ve yan etkileri
 2-ÇEVRE;
 Ev işlerini yapmak için gerekli eğitim







Evin yapısal engellerinin kaldırılmış olması
Duygusal yönden destek
Kontrollerinin öneminin anlatılması
3-TEDAVİ;
Evde tedaviye devam etmesinin amacının açıklanması
4-SAĞLIK EĞİTİMİ;
Hastalığının vücuduna etkileri
 Ulaşabileceği en yüksek sağlık seviyesi anlatılmalıdır
 5-AYAKTAN TAKİP;
 Sağlık kontrollerinin nerede, ne zaman olduğu
 Kiminle nasıl iletişim kurabileceği
 Yazılı olarak hastaya verilmelidir
 6-DİYET; verilen diyetin amacı anlatılmalıdır
TABURCU SONRASI İZLEM FORMU
HASTALARIN VE YAKINLARININ EĞİTİM
FORMU
DİYET ÖRNEĞİ




Uygulama;
Tüm eğitim hemşirelik notlarına kaydedilir
Doktor tarafından taburculuk özeti (epikriz) yazılır
Kat sekreteri tarafından epikrizin bir kopyası hastaya
verilir
 Hastanın varsa sondası katateri kimlik bilekliği
çıkartılarak hastaneden ayrılmaya hazır hale getirilir
 Taburculuk aşamasına ilişkin formlarda kabul
aşamasında olduğu gibi açık ve doğru olarak
doldurulmalıdır
 Bu kayıtlara tekrar başvurulacağı düşünülerek uygun
yöntemlerle saklanmalıdır
TEŞEKKÜRLER
Download

Neler yapalım??