ine
r
e
l
hit nur
e
a Ş Olu
m
f
So İtha
Ahmet Malik ÖZTÜRK
PATRON BENİM
LAAAYN!
Çalışan
Patron
Diğerleri
Klasik
Danışman
ÖNSÖZ
Bu kitap aslında ülkemizin en büyük felaketlerinden
biri olan Soma maden faciasından önce kaleme
alındı ve bitirildi. Ama çeşitli nedenlerle baskıya
verilememişti. Şimdi ise tüm geliri Soma’da hayatını
kaybeden şehitlerimizin ailelerine sunulmak üzere
yayına verildi. Kitabın baskı maliyeti 2 TL gibi bir
rakam tutuyor. Fiyat olarak üzerine 5 TL konuldu.
Aradaki tutar tamamen şehitlerimizin ailelerine
verileceğinden yürekli insanlarımızın kitaba sahip
çıkmalarını beklemekteyim.
Bununla birlikte kitapta patronların aslında nasıl
düşündüklerini
ve
çalışanlarına
nasıl
davrandıklarıyla ilgili yaşanmış ve test edilmiş
hadiseler bulacaksınız. Buna ister kültürel eksiklik,
ister sonradan görmelik isterse başka bir şey
söyleyin ama kitabı okuduktan sonra en yakın
çalışma arkadaşınıza vermeyi unutmayın.
Bilin ki “İnsan” en önemli kaynaktır. Zira ona boşuna
“İnsan Kaynakları” demiyoruz. Yani tüm kaynakların
tükenebileceği gibi insan kaynağımız da tükenebilir.
Öyleyse bizim için değerlidir, değerli olmalıdır.
Saygılarımla
Ahmet Malik ÖZTÜRK
PATRON BENİM LAAAYN! ya da ÇALIŞANIN EL KİTABI
.
GİRİŞ
1990’a kadar yaşadığı şehrin dışına hiç çıkmayan biri
olarak 1993’te ticarete atıldığımda ilk öğrendiğim şey
“Çok güler yüzlü”
olduğumdu. Ne de olsa
“Ticaret çok ciddi bir iş”ti,
bu kadar gülmek bir ticaret adamına hiç yakışmıyordu.
Takım elbiseyle üniversiteye giderken de sıra dışılığım ile
eleştirilen, iyi giyindiğim için problem olarak görülen ben, bu
sefer de çok güldüğüm için eleştiriliyordum.
Ama inatçı, ilkelerinden asla taviz vermeyen ve hatta tutucu
biri olarak inandığım şeyleri yaparken eleştirilmek galiba
hoşuma gidiyordu. İstedikleri kadar eleştirsinler, kınasınlar
ve hatta ayıplasınlar ben doğru olanı yapmaya hep devam
ettim ve ediyorum.
Onun için ezberleri bozacak böyle bir kitabı da sadece ben
yazabilirdim galiba. Bu kitapta sizi motive edecek güzel
cümleler, “Vay be aslında ben neymişim!” dedirtecek
kelimeler ve dahasını bulamayacaksınız.
PATRON BENİM LAAAYN! ya da ÇALIŞANIN EL KİTABI
.
Ama okudukça
“Aaa aynı bizim patron.”
diyeceğinizi biliyorum. Bu kitapta size sadece gerçekleri
söyleyecek
ve
bu
gerçeklere
karşı
tedbir
önereceğim. Ne demişler
“Düşmanınızın(!) silahıyla silahlanın.”
Hadi kırmızı hap hayırlı olsun…
almanızı
PATRON BENİM LAAAYN! ya da ÇALIŞANIN EL KİTABI
BÖLÜM I
.
PATRON BENİM LAAAYN! ya da ÇALIŞANIN EL KİTABI
.
HER PATRON, FİKİR BEYAN EDEN VE
KENDİSİNDEN FAZLA BİLEN ÇALIŞAN İSTEMEZ!
Bakın yine aynısını yapıyorum. En son söylenecek şeyi en
baştan söylüyorum. Ne yapayım, huyum bu benim,
duramıyorum. Neyse konumuza gelelim:
Evet, arkadaşlar hiçbir patron kendisinden daha fazla bilen,
daha fazla konuşan, daha zeki olan çalışan istemiyor.
PATRON BENİM LAAAYN! ya da ÇALIŞANIN EL KİTABI
.
Neticede patron o ise en son sözü o söyler, size de onu
tasdik ve takdir etmek düşer:
“Parayı veren düdüğü çalar.” unutmayın.
Birileri
“Bunu zaten biliyoruz, bunu yapana da yalaka
deniyor.”
dese de aslında durum tam olarak öyle değil. Çünkü
yalakalık, çok daha üst düzey bilgi ve beceri gerektiren
bir durum.
Bir patron size ne kadar iltifat ediyorsa ve sizi aslında ne
kadar sevdiğini söylüyorsa sizinle işi o kadar çabuk bitiyor.
Patron dediysek, ne kadar az olursa olsun, azıcık zekâsı
olan insandır yani…
Şu manada söyledim bunu: Sonuçta işi yapacak olan
sizsiniz
ve
size
bir
yerlerinizi
kaldırmadan
iş
yaptıramayacağını biliyor patron. Dolayısıyla size ne kadar
iltifat ediyorsa, sizi ne kadar övüyorsa bilin ki herhangi bir
durumda, bu herhangi bir durum gerçekten herhangi bir
durum, ilk sizden vazgeçiyor.
arasında hava atıyordunuz ya:
Hani siz arkadaşlarınızın
PATRON BENİM LAAAYN! ya da ÇALIŞANIN EL KİTABI
.
“Patronum beni çok seviyor ve herkesten önce
bana değer veriyor.”
diyordunuz ya. Hah işte tam orada tekmeyi yiyorsunuz. Siz
bu
şirkete
yıllarınızı
verdiniz,
yıllardır
patronunuzu
tanıyorsunuz ve hatta onunla ailecek görüşüyorsunuz, bu
arada bu ailecek görüşmeyi hiç anlamadım, bir şey
olduğunda ilk sizi arıyor ve söylüyor, anca beraber kanca
beraber gidiyorsunuz ya… İşte size ilk tavsiyem:
“Artık
kimse
İstanbul'da
boza
bir
içmediği
semt
adı
için
VEFA’nın
olduğunu
asla
unutmayacaksınız. Neticede çalışan sizin gibi
zavallı insanlar(!), patronunuz için hedeflerine
ulaşması için sadece bir araçtır.”
Sizi, başlangıçta bir fikir ortaya koymadığınız ve sadece
verilen talimatları uyguladığınız için eleştiren patron, azıcık
bir fikirle ve hele faydalı bir fikirle ortaya çıktığınızda sizi
yerin dibine sokmak için her türlü hakareti yapıyor ve siz de
inanılmaz bir şaşkınlık içerisinde toplantıdan sonra patronu
çekiştirmeye kalkıyorsunuz. En iyi ihtimalle
PATRON BENİM LAAAYN! ya da ÇALIŞANIN EL KİTABI
.
“Allah işte, böyle öküzlere(!) para veriyor, yürü
ya kulum diyor. Bu öküzde olan paranın onda
birini bana verse üfff neler yaparım.”
diyorsunuz. Rahatlamanız ve hayata dönmeniz için bu türlü
dedikodular iyi olabilir. Ama bunu yaparken de, o ulaşılmaz
ve eşsiz insana, sizin söylediklerinizi yetiştirecek birilerinin
olmamasına çok özen göstermeniz gerekir. Zira ileride
detaylarını anlatacağım şekilde her patronun bir kara listesi
vardır. İşler iyi giderken bu kara liste ortaya çıkmaz. Ancak
biraz bozulduğunda kara liste meydana çıkar ve sizin
bilmem kaç yıl önce söyledikleriniz karşınıza çıkarak
tekmeyi yemenize neden olur.
Dolayısıyla patronunuzla ilgili öyle ileri geri konuşurken ve
kahramanlık yaparken bir kez daha düşünün. Unutmayın ki
“Mezarlıklar sizin gibi kahramanlarla dolu…”
So
m
İth a Şe
af hit
Ol ler
un ine
ur
veya
ÇALIŞANIN
EL KİTABI
Ahmet Malik ÖZTÜRK
09.04.1974 y l nda Samsun un Çar amba lçes nde dünyaya gelen Ahmet Mal k ÖZTÜRK lkorta-l se e t m n burada tamamlad ktan sonra 1991 y l nda Gaz Ün vers tes Endüstr
Mühend sl n Bölümünü kazand . Buray 3,5 senede b t rmes ne ra men ün vers te
yönetmel kler nde böyle b r ey le lk defa kar la ld ndan dolay dört y lda b t rm say ld .
Y ne ayn ün vers tede Yüksek L sans n tamamlad . Çe tl sektörlerde çe tl unvanlarda
çal t ktan sonra 1999-2002 aras nda M lletvek l Dan manl yapt . Türk devlet hayat n ve
Türk yönet m s stem n burada yak nen tan d ktan sonra 2007 y l ndan t baren S stemTurk
Uluslararas Belgelend rme Ltd. t .n kurdu. Burada çe tl konularda AB Projeler , TUB TAK
Projeler haz rlad ktan sonra son olarak 2013 y l ndan t baren www.e-un vers te.com.tr y
faal yete geç rd . Evl ve 2 çocuk babas olan Ahmet Mal k ÖZTÜRK halen burada Yönet m Kurulu
Ba kan olarak görev almaktad r.
yayınları
Sanma ah m /herkes sen / sad kane / yar olur
Herkes sen / dost mu sand n / belk ol / a yar olur
Sad kane / belk ol / âlemde b r / d ldâr olur
Yar olur / a yar olur / d ldâr olur / serdar olur
Download

PATRON BENİM LAAAYN!