SPONSORLUK
OYA KARAAĞAÇ
ARYA SPONSORLUK VE
İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Sponsorluk nedir?
Sponsorluk;

Tüketici ile duygusal bağ kurar.

Çalışmaya dahil olan tüm taraflara fayda sağlar.

Ölçülebilen somut sonuçlar veren bir yatırımdır.

Çok etkin bir pazarlama tekniğidir.

Bağış ya da yardım değildir.

Ticari sonuçları hedefleyen bir iletişim aracıdır.
Sponsorluğun reklamdan farkı
nedir?
 Reklam müşteriye direkt
yolla ulaşıyor.
 Sponsorluk müşteriye
indirekt yolla ulaşıyor.
 Şirketler ürünlerinin
yararlarını
pazarlamaya
odaklanıyorlar.
 Şirketler tüketicilerin
ilgi alanlarını tatmin
etmeye
odaklanıyorlar.
Ürünler arasında fiyat ve kalite açısından
farklılıklar azaldıkça, tüketiciler topluma yatırım
yapan şirketleri tercih ediyorlar.
SPONSORLUK
SOSYAL SORUMLULUK



Toplumsal fayda sağlar
Kurumun misyon ve
vizyonuna uygun uzun
süreli projelerdir
Kurumun imajını,itibarını ve
indirekt olarak satışları
etkiler
Turkcell - “Çağdaş Türkiye’nin
Çağdaş Kızları”
Nokia - “Düşler Atölyesi
Projesi”
P&G - “Erdep Projesi”
HALKLA İLİŞKİLERPAZARLAMA/SATIŞ



Satışları artırır
Kurumsal imaja katkı sağlar
Marka bilincini güçlendirir
Opet – Tarkan Konserleri
Tuborg – Teoman Konserleri
Efes Dark- Özlem Tekin Konserleri
Orkid – “A Milli Bayan Voleybol
Takımı” Sponsorluğu
Cif - “Topkapı Sarayı Restorasyonu”
Kodak – “Kodak Fotoğraf
Yarışması”
Dünyada sponsorluk yatırımları
nedir?
Sponsorluk
Milyar Dolar
26
26
24,5
25
24
23
22
 2003 yılında %69
oranında spora yatırım
22
21
20
2001
2002
2003
 2001 ve 2002 yılları
arasında yapılan
yatırımlar
 Reklamcılıkta %5
büyüme
 Sponsorlukta %12
büyüme
Sponsorluk neden yükseliyor?

Doğru yapılan sponsorluğun medya görünürlülüğü
daha fazla

Sponsorluk tüketicilerin duygularına hitap ediyor

Sponsorluk kurumlara pazarda farklılaşma
sağlayarak;
•
Hedef kitlelerine ulaşmak ve
•
Kurumsal itibarlarını geliştirmek için olanak
tanıyor.
Türkiye’de kim ne istiyor?

2002 yılında, Arya Sponsorluk 17 şehirde
1000 kişiye uygulanan bir araştırma yaptı.
Araştırmada kamuoyunun sponsorluk
yapılmasını istediği alanlar belirlendi:
80
70
60
50
40
30
76
70
54
49
20
10
0
39
Eğitim
S a ğ lık
Ç e v re
K ü ltü rS a n a t
S p o r
29
M ü z ik
24
E tk in lik
17
A rk e o lo ji
Sponsorluktan Kimler
Kazanıyor?
Toplum
 Sosyal Fayda: Eğitim, Sağlık, çevre,
konserler, spor oyunları, resim sergileri
vs..
Kurum
 Kurumsal imaj güçlenir, satışlar artar,
çalışanların sadakati ve performansı
gelişir.
Çalışanlar
 Sponsorluk kurumsal sadakati geliştirerek
ve çalışanların motivasyonunu sağlar.
Ülke
 Dünya çapında tanınma ve umut
İşbirlikçiler
 Belediyeler, STK’lar, kulüpler, dernekler
ve diğer 3.Partiler
Download

oya karaagac