Isı Pay Ölçer RF Sistemi
Kalorimetre M-Bus Sistemi
Yaşanan binalarda tercih edilmektedir.
(Montaj kolaylığı ve bina içerisinde herhangi
bir kırma dökme olmamasından dolayı)
Uygulama alanı yeni projelerdir. (iletişim hattı
inşaat halinde çok kolay çekilir).
Kullanıcının, tüketim oranlarını oda bazında
görme imkanı vardır.
Tüketimler daire bazında hesaplanıp,
bildirimlere yansıtılır.
Okuma işleminde; alınan verilerin şifreli
olması ve deşifre programının ikinci
şahıslara verilmemesi nedeni ile okuma
firmasına bağımlılık söz konusudur.
Okuma işlemi; gider paylaşımı programına
sahip olan ve eğitim alan bina/site yönetimi
tarafından yapılabilir.
Pil ömrü 10 yıldır.
Pil ömrü 5 yıldır.
Radyatörün tükettiği enerji oranını hesaplar.
Geçen suyun debisi, gidiş-dönüş sıcaklığı
arasındaki farkı ölçüp, MWh cinsinden bir
enerji değeri hesaplar.
(radyatör ve oda sıcaklığı arasındaki farka
göre)
Tesisat suyunun kirli olması cihazı
etkilenmez.
Manipülasyona karşı önlemleri vardır;
kullanıcının cihazı aldatmaya yönelik
girişimlerinde bu okuma esnasında farkedilir.
Yaşanan binalarda tercih edilmez.
( Mimari olarak yerleşilmiş binalarda tadilat,
kablolama yapılabilme zorlukları vardır.)
Tesisat suyunun fazla kirli olduğu
durumlarda, cihaz önündeki pislik tutucu
kolay tıkanır ve belli periyotlarda
temizlenmediği takdirde cihaz içindeki türbin
tüketim olsa bile dönmemeye başlar.
Download

Isı Pay Ölçer RF Sistemi Kalorimetre M-Bus Sistemi