GÖSTERIM / SÖYLEŞI
[İngilizce]
Çarşamba, Ekim 8, 2014, 19:30
Rüstem Kitabevi (24-26 Girne caddesi
Street, Sarayönü, Lefkoşa)
‘Kıbrıs bir Adadır’: Söylenenler,
söylenmemiş olanlar - Ralph Keene
(1946, 34 dk)
Adonis Florides’in (yönetmen),
Costas Constantinidis (film
kuramcısı) ve Yiannis Papadakis’le
(sosyal antropolog) sohbeti
[...] Keene ve Lee’ye verilen bilgilendirmede, onlardan, o güne
kadar filmi çekilmemiş bir halk hakkında bir film yapmaları
isteniyordu. Haklarında söylenecek çok şey olan, yine de pek çok
şeyin söylenmemiş olarak kalması gereken bir halk. [...]
Yönetmen Ralph Keene ve yazar Laurie Lee’nin, Kıbrıs bir Adadır
belgeselini Kıbrıs’ta çekebilmeleri için Birleşik Krallık Sömürgeler
Ofisi ve Enformasyon Bakanlığı tarafından 1945 yılında
kendilerine verilen onayla birlikte aldıkları talimatlar bunlardı.
Bu belgeselin, Kıbrıs’ın sömürge döneminde yapılmış en önemli
sinematik kayıt olması yüksek bir ihtimaldir.
Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini, 1930-1960 döneminin
[Journey into Spring, 1958 | Under Night Streets, 1958 | The
people’s land, 1943, vd.] ünlü İngiliz belgesel sinemacısı ve
yapımcısı olan Ralph Keene yaparken, filmin senaristliğiniyse,
[Land at war, 1945 | The Firstborn, 1964 | Two Women, 1983] gibi
roman ve şiir kitaplarıyla sonradan ünlenecek olan, şair ve yazar
Laurie Lee üstlenmişti. Yapımcı firmaysa, Greenpark Production’dı.
Filmde ayrıca, film asistanı olarak üç Kıbrıslı görev aldı: O
dönemler sinema alanına daha yeni yeni adım atmaya başlamış
olan Michael Cacoyannis (adının filmlerde görülmeye başlaması
ilk defa bu filmle olmuş bile olabilir), Polys Constantinides
ve Ahmet Cemal. Film müziği olaraksa, Yunanlı besteci Peter
Petrides’in “Greek Suite/ Yunan Süiti” (Elliniki Souita) kullanıldı.
Filmin gösterimi ve yönetmen Adonis Florides’in konuşmacı olarak
davet ettiği konukları, izleyicilerle, sonuç olarak nelerin söylenmiş
olup nelerin söylenmemiş kaldığına dair gerçekleştirmeyi
planladıkları tartışmalar, bir şeyin hangi sebeplerden ötürü
görünür kılınabildiğini veya tam tersi susturulabildiğini
araştırmayı, filmin sinematik yapısını çözümlemeyi ve sömürgeci
bakış açısını gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.
EŞ organizatÖrler:
İşbirlikçiler:
Download

gösterım / söyleşı