20 - 21 - 22 Şubat 2015 Avrupa Sol Partisi İkinci Akdeniz Konferansı
Taxim Hill Otel - İstanbul
PROGRAM
20 Şubat Cuma
Konferansın Açılışı
13:00-14:00:




14:00-15:30:
Maite Mola (Avrupa Sol Partisi Başkan Yardımcısı)
Selahattin Demirtaş (HDP Eşbaşkanı)
Rıdvan Turan (SDP Başkanı)
Bilge Seçkin Çetinkaya (ÖDP Eş Genel Başkanı)
1.Oturum: Rojova Kantonları



Hıvi Mustafa-Afrin,Başbakanı.
Xalid Berkel Kobane Başkan Yardımcısı
Akram Farhan (Hüso) Cizire Başbakanı
Sorular ve Tartışma
15:30-16:00: Mola
16:00-18:00:
2.Oturum: Bölge Sorunları için sol alternatifler
Filistin meselesi, Avrupa -Arap dünyası, enerji, kitle imha silahları, emperyalizm ve gerici
rejimlerle mücadele.Konuşmacılar:





Christine Mendelsohn(FKP, Fransa)
Mamdouh Habashi (Mısır Sosyalist Partisi)
Konuşmacı-Filistin (Filistin Sol Partilerin Temsilcisi)
Konuşmacı-Hadash Israil
Mohamed Sidati (Polisario Front)
Tartışma
18:00-18:30: Mola
18:30-20:00:
3.Oturum: Uluslararası finansal kuruluşların kemer sıkma ve
yoksulluk politikalarına karşı popüler mücadeleler stratejisi
Konuşmacılar:


Yiannis Bournous (SYRIZA)
Alaa Shukrallah (Popular Alliance Socialist Party, Egypt)
Tartışma
20:00-22:00: Akşam Yemeği
21 Şubat Cumartesi
9:30-11:00:
4.Oturum: Toplumları bölmek ve demokrasiye bir tehlike olarak
gerici güçler ve gerici ideolojiler (köktendincilik,aşırı ve popülist sağ). Herkesin tam ve
eşit haklara sahip olduğu demokratik toplumlar için mücadele.
Konuşmacılar:



Konuşmacı (Popular Front,Tunus)
Nabila Mounib (PSU, Fas)
Vincent Boulet (Gauche Unitaire, Fransa)
Tartışma
11:00-11:30: Mola
11:30-12:30
4.Oturum devam
12:30-14:00: Öğle yemeği
5. Oturum:Büyüme, sosyal adalet, ekoloji, sosyalizm
14:00-15:30:
Konuşmacılar:




Tartışma
Corrine MOREL-DARLEUX (Parti de Gauche, Fransa)
Georgios Koukoumas (AKEL )
Murat Kanatlı (YKP)
Güney Akdeniz sol partilerinden bir konuşmacı
15:30-16:00: Mola
18:00-19:00:
6.Oturum: Göç, sığınmacılar, herkes için eşit sosyal haklarla
dolaşım
serbesti. Akdeniz çevresinde sol güçlerin rolü (Frontex,Dublin)
Konuşmacılar:



Claudia Haydt (Die Linke, Almanya)
Voie Democratique Moustapha Brahma
Temsilci(HASHD, Ürdün Demokratik Halk Partisi)
Tartışma
17:30-18:00: Mola
18:00 - 19:00:
6.Oturum devam
(Not: Konferansın bütün ana temaları Kadın ve Gençlik bakış açıları ile değerlendirilecektir.)
19:30-21:30: Akşam Yemeği
22 Şubat Pazar
7. Oturum: Sonuç Deklarasyonu,genel tartışma, sonuç,
10:00 - 12:00:
İşbirliği ve örgütlenme
12:00-13:00: Kapanış Oturumu


Inger V. Johansen (EL and RGA)
Nidal Chartouny (Lübnan Komünist Partisi)
Yönteme dair:
Değerli davetliler,
Programın her bölümünde giriş konuşmalarını gerçekleştirecek iki temsilci ve bir moderatör
yer alacaktır. Bu iki temsilci Avrupa Sol Partisinden, ve Akdeniz Bölgesinin tüm Sol partileri
tarafından belirlenmiştir. Giriş konuşmaları 10 dakika ile sınırlandırılmıştır. Kalan süre
içerisinde salondaki katılımcıların da söz alarak 5 dakika lık sürelerle tartışmaya katılması,
soru sorması katkıda bulunması beklenmektedir. Salonda yapılan konuşmalar ve tartışmalar
ASP final deklarasyonunda yer alacak.
Konferansımızda İngilizce, Fransızca, Arapça ve Kürtçe simültane çeviri sağlanacaktır.
Solun Akdeniz Konferansında görüşmek dileğiyle.
Download

20 - 21 - 22 Şubat 2015 Avrupa Sol Partisi İkinci Akdeniz