SOSYAL HİZMETLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK – lV
KONFERANS PROGRAMI
Disiplinler arası bir alan olan Sosyal Hizmet, sosyal devlet/
refah devleti, sosyal politika, yoksulluk gibi geniş tabanlı
tartışmaların, insan hakları ve sosyal adalet gibi evrensel ilkelerin, toplumsal kesimlerin ürettikleri taleplerin ve bu kesimlerin mücadeleleriyle hayata geçirdikleri toplumsal dayanışma
odaklarının kesişme noktasında bulunmaktadır. Türkiye’de
oldukça yeni olan Sosyal Hizmetin farklı sorunsallarını,
yöntemlerini, uygulamalarını, etiğini, eğitimini vb. gibi çeşitli
alanlarını disiplinler arası bir tartışmayla yürüten ve farklı
örgütsel pratiklerin değerlendirmelerinin tartışılmasına odaklanan “Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek” konferanslarının
dördüncüsünü Diyarbakır’da yapmaktayız. Dördüncü konferansımızın ana konusu, kentsel yaşam pratikleri ve kentsel
mekânların kullanımı üzerine yürüyen tartışmaların Sosyal
Hizmet yaklaşımları üzerine etkileri ve Sosyal Hizmetin bu
alana müdahalesinin yöntemleri üzerine olacaktır. Kentin
yeni katılımcıları olan göçmenlerin toplumda konumlanışı ve
yaşam pratikleri de konferansımızda tartışılacaktır.
I. GÜN (10.10.2014, Cuma)
Kayıt: 09.30 – 10.00
Açılış Konuşmaları 10.00 – 10.30
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Uğur Tekin,
İstanbul Aydın Üniversitesi
Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı
Yasemin Ahi,
Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği (FES) Türkiye Temsilciliği
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı
1. Oturum 10.30-12.00
Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika
Moderatör: Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa,
Marmara Üniversitesi
• Prof. Dr. Sema Erder,
Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
• Prof. Dr. Hüseyin Gül,
Süleyman Demirel Üniversitesi
12.00-13.30 Öğle Yemeği
2. Oturum / 13.30 – 15.00 Kent Hakkı, Kentsel Muhalefet
Moderatör: Battal Odabaşı,
Pedagoglar ve Davranış Bilimleri Derneği
• Doç. Dr. Yıldırım Şentürk,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
• Doç. Dr. Şükrü Aslan,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
15.00 – 15.30 / Kahve Arası
3. Oturum / 15.30-17.00
Kentsel Yeniden Yapılanma ve
Kent Meydanlarının Önemi
Moderatör: Yasemin Ahi,
Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği (FES) Türkiye Temsilciliği
• Foti Benlisoy,
Başlangıç Dergisi
• Can Atalay,
Taksim Dayanışma
• Nazır Kapusuz,
Sosyal Haklar Derneği
II. GÜN (11.10.2014, Cumartesi)
4. Oturum / 09.30-10.45
Kent Yoksulluğu ve Kentin Yeni Paryaları
(Mülteci-Göçmenler)
Moderatör: Prof. Dr. Uğur Tekin,
İstanbul Aydın Üniversitesi
• Yrd. Doç. Dr. Neşe Şahin Taşğın,
Maltepe Üniversitesi
• Mehmet Alan Akyüz / Ümit Çetiner,
SHUDER Diyarbakır • Senay Özden,
Hamiş Suriye Kültür Evi
10.45-11.15 Kahve Arası
4. Oturum Devam / 11.15-12.00
• Öznur Acicbe / Burçak Arıkan,
Hayata Destek Derneği
• Ar. Gör. Dr. Zerrin Arslan,
Mustafa Kemal Üniversitesi
12.00 – 13.30 / Öğle Yemeği
5. Oturum / 13.30-15.30
Genel Değerlendirme
• Doç Dr. İnci Kerestecioğlu,
İstanbul Üniversitesi
• Prof. Dr. İlhan Tomanbay,
Hacettepe Üniversitesi
• Prof. Dr. Songül Sallan Gül,
Süleyman Demirel Üniversitesi
• Prof. Dr. Veli Duyan,
Ankara Üniversitesi
• Prof. Dr. Kasım Karataş,
Hacettepe Üniversitesi
Kapanış
Download

SOSYAL HİZMETLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK – lV KONFERANS