Frank BRESSER
Küresel Koçluk Liderliği Ödülü 2013 ve Küresel HR Mükemmellik
Ödülü 2011 sahibi Frank Bresser, koçluğun başarılı ve amaca yönelik
kullanımı hakkında şirketlere danışmanlık yapmakta ve birinci sınıf özel
koçluk hizmeti vermektedir. Koçluk uygulaması ve kurumlardaki
optimizasyonu alanlarında Bresser, uluslararası takımının da desteğiyle bir
öncü ve uzman haline gelmiştir. Kendi şirketi Bresser Consulting
aracılığıyla 1999'dan beri birçok özel ve kurumsal müşterilerine hizmet
vermiş, bireysel olaraksa 30'dan fazla kitap yazmış ve alanda birçok
araştırma projesi yürütmüştür. Bresser ayrıca, "Küresel iş rehberi:
koçluğun organizasyonlarda başarılı kullanımı" (2013, 2010) ve "Dünyada
koçluk" (2013) kitaplarının yazarıdır.
Download

Frank BRESSER Küresel Koçluk Liderliği Ödülü 2013 ve