VESTEL YEREL MEDYA SUNUMU
Neden Yerel?
1
3
Etkin yerel mecra
karma kullanımı
medya planlarına
yüksek bölgesel erişim
sağlama potansiyeline
sahip
Açıkhava yüksek erişim
sağlıyor ama duygusal
bağ yaratma açısından
nispeten zayıf
2
4
Yerel televizyon,
gazete ve radyo
markalara sadece
erişim değil marka ile
duygusal bağı
güçlendirme olanağı
da sunuyor
Mobil medya iki yıl
içinde erişimi en fazla
artan mecra ama
«kentsel eğilimlerle»
ilişkisi zayıf
Vestel için Yerel’in Önemi...
Teknomarket
Bayi Ağı Önemi
&
Çeyizmarket
Vestel özellikle 1.100 bayisini ve
bayi topluluğunu çok önemseyen
ve sürekli geliştiren bir yapıya
sahip.
Ve yine bayileriylede bu mecrayla
irtibat kurabilmesi
Bayilerin beklentilerinin ve
isteklerinin en iyi karşılanacağı
mecra.
Sadece kendi
bayilerinde değil 550
Zincir marketler ve
257 Çeyiz marketlerle
yapılan işbirliği ve
kampanyaların
duyurulması için etkin
duyuru
Bayi
Ağ kanalları
olması
Vestel Dinamik
Yapı
Vestel’in dinamik ve
genç yapısına cevap
verebilen yerel
mecraların son yıllarda
artışı
Bölge Farklılığı
Her bölgenin kendine
özgü yapısı ve gerçekleri
bulunuyor.
Bu gerçekleri ve
ihtiyaçların birebir hedef
kitleye dokunarak
karşılanması fırsatı
Yerelin Gücü
Yerel Mecra gün geçtikçe
güçlenirken her medyanın etkin
olduğu yerler farklılık
göstermektedir.
Yerel TV izleyicileri Yerel TV kanallarını
hafta içi izlemeyi tercih ediyor. Hafta
sonu izleme oranı %21 oranında daha
az.
Hafta içi Yerel TV izleme oranı ulusal
kanalların «prime time» başlangıcına
kadar yükselerek ilerliyor. Akşam 20:00
den itibaren inişe geçiyor.
Bazı şehirlerde Yerel TV erişimi
düşükken izleme süresi yüksek
olmaktadır (Ankara, Antalya, Diyarbakır
gibi)
Bazı şehirlerde Yerel TV erişimi
yüksekken izleme süresi düşük
olmaktadır (Malatya, Sivas, Eskişehir
gibi)
Bazı şehirlerde hem Yerel TV erişimi
hemde izleme süresi yüksek olmaktadır
(Konya, Bursa, Erzurum gibi)
70%
Malatya
Sivas
60%
50%
40%
Konya
Title
Eskişehir
Denizli
Kayseri
Gaziantep İzmir
Erişim
Yerel TV
Bursa
Trabzon
Erzurum
Kocaeli
Antalya
Samsun
Adana
Diyarbakır
Mersin
30%
Muğla
20%
Tekirdağ
Ankara
Süre
10%
75
Conento 2014
80
85
90
95
100
105
110
115
120
50%
Yerel Radyo
Yerel Radyo dinleyicileri hafta içi daha yoğun
dinleme yapıyor.
Hafta içi Yerel Radyo dinleme oranı Akşam 20:00
ye kadar oldukça yüksek seyrediyor. Bu saatten
itibaren inişe geçiyor.
Title
45%
Muğla
Sivas
Eskişehir Kayseri
Yerel Radyo Dinleyicisi:
•
Erkek, 20-34
•
Yüksek Gelir Grubu
•
AB HK
Lise ve üstü eğitim
Bazı şehirlerde Yerel Radyo erişimi düşükken
dinleme süresi yüksek olmaktadır (Ankara,
Antalya gibi)
35%
Bazı şehirlerde hem Yerel TV erişimi hemde
izleme süresi yüksek olmaktadır (Antep, Bursa
gibi)
Konya
Trabzon
Bazı şehirlerde Yerel Radyo erişimi yüksekken
dinleme süresi düşük olmaktadır (Tekirdağ,
Mersin gibi)
Adana
İzmir
Mersin
Erişim
•
Gaziantep
Bursa
Malatya
Tekirdağ
40%
Kocaeli
Erzurum
Ankara
30%
Denizli
Diyarbakır
Antalya
Samsun
25%
Süre
85
Conento 2014
95
105
115
125
135
Yerel Gazete Okuru:
•
Erkek, 35-54
•
Orta-Yüksek Gelir Grubu
•
C1
•
Lise üstü Eğitim
Bazı şehirlerde Yerel Gazete erişimi
düşükken okuma süresi yüksek
olmaktadır (Sivas gibi)
Bazı şehirlerde Yerel Gazete erişimi
yüksekken okuma süresi düşük
olmaktadır (Muğla gibi)
Bazı şehirlerde hem Yerel Gazete erişimi
hemde okuma süresi yüksek olmaktadır
(Eskişehir, Trabzon gibi)
Trabzon
70%
45%
Title
Samsun
Sivas
Eskişehir Kayseri
60%
Gaziantep
Bursa
Bursa
Malatya
Tekirdağ
40%
50%
40%
35%
Eskişehir
Muğla
Muğla
Erişim
Yerel Gazete okuyucuları daha çok kendi
bölgesinden, tanıdığı ve tanığı olduğu
konular hakkında bilgi almayı seviyor
50%
80%
Erişim
Yerel Basın
30%
30%
Denizli
Tekirdağ
İzmir
Antalya
Erzurum
Trabzon
Kocaeli
Diyarbakır
Kayseri Erzurum
Malatya
Adana
Konya
Ankara
20%
İzmir
Mersin
Denizli
Diyarbakır
Gaziantep
Adana
Kocaeli
Konya
Sivas
Ankara
Antalya
Samsun
Mersin
25%
10%
Bubble size=Nüfus
85
1.5 2014
Conento
2.0
95
2.5
105
3.0
Süre
Süre
115
3.5
4.0
125
4.5
135
5.0
YERELDE VESTEL
TV
• 2.459 Gazete
– 55 ulusal, 23 bölgesel, 2.381 yerel
• 2.522 Dergi
Radyo
• 258 TV Kanalı
– 27 ulusal, 16 bölgesel, 215 yerel ( 65 adet kablolu, 92 adet
uydu kanalı ve 2 adet digital platform)
Basın
Türkiyedeki Medya Ortamı
• 1.087 Radyo
– 36 ulusal, 100 bölgesel, 951 yerel
Gazete
Toplam 123 Adet Gazete İlanı
80.547 st / cm
Online
17 Şehire özel Online planlama
Radyo
OOH
81 il ve ilçelerinin tamamında yayın
~600.000 sn reklam yayını
26 ilde kullanım
13.677 adet raket kullanımı
937 adet bıllboard
1001 adet pano
41 araç giydirme
LOKAL İÇERİK VERİLERİ - VENUS
17 ile özel farklı Facebook içeriği ile
1 milyon + erişim
42 bin etkileşim
LOKAL İÇERİK VERİLERİ – UHD TV
21 ile özel farklı Facebook İçeriği ile
1 milyon + erişim
5 bin etkileşim
51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Sponsorluğu
51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Sponsorluğu
Son söz…
• Sahada 1900 noktadan fazla satış noktasıyla var olan VESTEL için yerel
medya olmadan iletişim düşünülemez.
Download

YasasinYerlilerVestel