1-4 EKİM 2016
2. ULUSAL HAYVANCILIK
EKONOMİSİ KONGRESİ
SPICE HOTEL, ANTALYA, TÜRKİYE
www.hayvancilikekonomisi.com
SPONSORLUK DOSYASI
Çok Kıymetli Sektör Temsilcileri,
Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz 2. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi’ ne
geniş bir katılım beklenmektedir. 1 – 4 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya Belek SPICE
Hotel’de gerçekleştirecek olan kongremizin başarı ile tamamlanabilmesi için, her zaman
olduğu gibi üniversiteler ve özel sektör olarak el ele verip güzel bir dayanışma örneği
sergilememiz gerekmektedir.
Sponsorluk şartlarını sunduğumuz ekteki dosyayı inceleyip, bizlere katılacağınıza
ve el ele verip, bu kongreyi en güzel şekilde gerçekleştireceğimize gönülden inanıyor,
göstereceğiniz yakın ilgi ve desteğe şimdiden teşekkür ediyoruz.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Engin SAKARYA
Kongre Başkanı
ONUR KURULU
Prof. Dr. Sadi ARAL (Ankara Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi)
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Engin SAKARYA (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Cengiz YALÇIN (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Yavuz CEVGER (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ (Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ (Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. İsmayil Safa GÜRCAN (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Pınar SAÇAKLI (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Esin Ebru ONBAŞILAR (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Hasan ÇİÇEK (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Yılmaz ARAL (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Savaş SARIÖZKAN (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Ferhan KAYGISIZ (İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Pınar DEMİR (Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Aytaç AKÇAY (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
DÜZENLEME KURULU
Yrd. Doç. Dr. Ferit CAN (Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Erol AYDIN (Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Seyfettin TUNCEL (Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Araş. Gör. Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ (Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Elemanı)
Araş. Gör. Tuğba SARIHAN (Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Elemanı)
ANA SPONSOR (ELMAS SPONSOR)
SPONSORLUK BEDELİNE DAHİL OLAN HİZMETLER:
Basılı Malzemeler: Firma ismi ve logosu diğer sponsorlardan büyük olarak,
bütün basılı malzemelerde 1. sırada yer alacaktır. Elmas sponsorun logosu
kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve kendi sitelerine bağlantı
verilecektir.
Teşekkür Panosu: Firma ismi ve logosu teşekkür panosunda 1. sırada ve diğer
sponsorlardan büyük olarak yer alacaktır.
Stand: A 20 m2 stand alanı ücretsiz olarak verilecektir.
Katılım: Firma temsilcileri için 4 kişilik ücretsiz katılım hakkı ve sonraki 2
kişinin katılımı için de %50 indirim sağlanacaktır.
Kongre Bildiri Kitapçığı: Firmanın iki adet tam sayfa renkli ilanı bildiri kitapçığının
içinde ve firma logosu bildiri kitapçığının arka kapağında yer alacaktır.
Plaket: Elmas Sponsorluk sahibi firmaya plaket takdim edilecektir.
Sunum: Hayvancılık ekonomisi konuları paralelinde 15dk firma sunumu.
SADECE BİR FİRMA ELMAS SPONSOR OLABİLİR.
SPONSORLUK BEDELİ: 10,000 EURO + KDV
PLATİN SPONSOR
SPONSORLUK BEDELİNE DAHİL OLAN HİZMETLER:
Basılı Malzemeler: Firma ismi ve logosu diğer sponsorlardan büyük ve Elmas
sponsorluktan küçük olarak bütün basılı malzemelerde 2. sırada yer alacaktır.
Platin sponsorun logosu kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve
kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
Teşekkür Panosu: Firma ismi ve logosu teşekkür panosunda 2. sırada ve
diğer sponsorlardan büyük, Elmas sponsorluktan küçük olarak yer alacaktır.
Stand: A 15 m2 stand alanı ücretsiz olarak verilecektir.
Katılım: Firma temsilcileri için 3 kişilik ücretsiz katılım hakkı ve sonraki 2
kişinin katılımı için de %50 indirim sağlanacaktır.
Kongre Bildiri Kitapçığı: Firmanın bir adet tam sayfa renkli ilanı bildiri
kitapçığının içinde ve firma logosu bildiri kitapçığının arka kapağında yer
alacaktır.
Plaket: Platin Sponsorluk sahibi firmaya plaket takdim edilecektir.
Sunum: Hayvancılık ekonomisi konuları paralelinde 10dk firma sunumu.
SADECE BİR FİRMA PLATİN SPONSOR OLABİLİR.
SPONSORLUK BEDELİ: 8,000 EURO + KDV
ALTIN SPONSOR
SPONSORLUK BEDELİNE DAHİL OLAN HİZMETLER:
Basılı Malzemeler: Firma ismi ve logosu diğer sponsorlardan büyük, Elmas
ve Platin sponsorluklardan küçük olarak bütün basılı malzemelerde 3.
sırada yer alacaktır. Altın sponsorun logosu kongrenin resmi web sitesinde
yayınlanacak ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
Teşekkür Panosu: Firma ismi ve logosu teşekkür panosunda 3. sırada ve
diğer sponsorlardan büyük, Elmas ve Platin sponsorluklardan küçük olarak
yer alacaktır.
Stand: A 10 m2 stand alanı ücretsiz olarak verilecektir.
Katılım: Firma temsilcileri için 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı ve sonraki 2
kişinin katılımı için de %50 indirim sağlanacaktır.
Kongre Bildiri Kitapçığı: Firmanın bir adet tam sayfa renkli ilanı bildiri
kitapçığının içinde ve firma logosu bildiri kitapçığının arka kapağında yer
alacaktır.
Plaket: Altın Sponsorluk sahibi firmaya plaket takdim edilecektir.
SADECE BİR FİRMA ALTIN SPONSOR OLABİLİR.
SPONSORLUK BEDELİ: 6,000 EURO + KDV
GÜMÜŞ SPONSOR
SPONSORLUK BEDELİNE DAHİL OLAN HİZMETLER:
Basılı Malzemeler: Firma ismi ve logosu diğer sponsorlardan büyük, Elmas,
Platin ve Altın sponsorluklardan küçük olarak bütün basılı malzemelerde 4.
sırada yer alacaktır. Gümüş sponsorun logosu kongrenin resmi web sitesinde
yayınlanacak ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
Teşekkür Panosu: Firma ismi ve logosu teşekkür panosunda 4. sırada ve
diğer sponsorlardan büyük, Elmas, Platin ve Altın sponsorluklardan küçük
olarak yer alacaktır.
Stand: A 6 m2 stand alanı ücretsiz olarak verilecektir.
Katılım: Firma temsilcileri için 1 kişilik ücretsiz katılım hakkı ve sonraki 1 kişinin
katılımı için de %50 indirim sağlanacaktır.
Kongre Bildiri Kitapçığı: Firmanın bir adet yarım sayfa renkli ilanı bildiri
kitapçığının içinde ve firma logosu bildiri kitapçığının arka kapağında yer
alacaktır.
Plaket: Gümüş Sponsorluk sahibi firmaya plaket takdim edilecektir.
SPONSORLUK BEDELİ: 4,000 EURO + KDV
BRONZ SPONSOR
SPONSORLUK BEDELİNE DAHİL OLAN HİZMETLER:
Basılı Malzemeler: Firma ismi ve logosu diğer sponsorlardan büyük,
Elmas, Platin, Altın ve Gümüş sponsorluklardan küçük olarak bütün basılı
malzemelerde 5. sırada yer alacaktır. Bronz sponsorun logosu kongrenin
resmi web sitesinde yayınlanacak ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
Teşekkür Panosu: Firma ismi ve logosu teşekkür panosunda 5. sırada ve
diğer sponsorlardan büyük, Elmas, Platin, Altın ve Gümüş sponsorluklardan
küçük olarak yer alacaktır.
Plaket: Bronz Sponsorluk sahibi firmaya plaket takdim edilecektir.
SPONSORLUK BEDELİ: 2,000 EURO + KDV
DİĞER SPONSORLUKLAR
1. AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORLUĞU ( 1 Ekim 2016)
SPONSORLUK BEDELİ: 1,800 EURO + KDV
2. KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU
SPONSORLUK BEDELİ: 1,500 EURO + KDV
3. KONGRE ÇANTASI SPONSORLUĞU
SPONSORLUK BEDELİ: 1,500 EURO + KDV
4. KONGRE YAKA İPİ SPONSORLUĞU
SPONSORLUK BEDELİ: 1,500 EURO + KDV
5. STAND ALANLARI
6 m2 STAND ALANI: 1,800 EURO + KDV
Yukarıda nitelikleri bildirilen sponsorluklardan herhangi birini alan firmaya
kongre boyunca 6m2 lik stand alanı verilecek ve bu firmaların ismi ve logoları
bütün basılı malzemlerde ve kongre web sitesinde yer alacaktır.
SPONSORLUKLARIN
ÖDEME ŞARTLARI
Tüm sponsorların ödemelerinin kongre öncesinde tamamlanmış olması
gerekmektedir.
Sponsor firmaların yapmaları gereken ödemelerinin %50’sinin sözleşmenin
imzalanmasından hemen sonra, kalan meblağnın da en geç 17 Eylül 2016
tarihinde ödenmesi gerekmektedir.
Hesap İsmi: Şube Kodu: Hesap No: Iban: Saltur Turizm
4398
2016 (Euro)
TR48 0006 4000 0024 3980 0020 16
Hesap İsmi: Şube Kodu: Hesap No: Iban: Saltur Turizm
4398
2508 (TL)
TR91 0006 4000 0014 3980 0025 08
Download

SPONSORLUK BEDELİNE DAHİL OLAN HİZMETLER