10 MART 2015
İçerik
• Kuruluş
• Faaliyetlerimiz
• Yönetim Yapısı
• İdari Yapı
• Gerçekleştirilen Eğitimler
• Gerçekleştirilen Sınavlar
• Fiziki Değişim-Altyapı
Kuruluş
• HÜSEM, 22 Mayıs 2003 tarihinde Resmi Gazetede
yönetmeliğinin yayımlanması sonucunda resmen
kurulmuştur.
• 20 Ekim 2012 tarihinde Resmi Gazetede yapılan
değişiklikle HÜSEM, H.Ü.Yaşam Boyu Öğrenme
Merkezi olarak değiştirilmiştir.
Faaliyetimiz
•Hacettepe Üniversitesi'nin uzmanlaştığı ve bilgi
birikimi olan tüm alanlarda sürekli eğitim programları
ile Türkiye’nin birçok resmi ve özel kurumu ile işbirliği
yapmakta ve tüm sektörlerden her boyutta işletmenin
ve bireylerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim, danışmanlık,
sınav, uygulama ve araştırmalarda bulunmak
amaçlarıyla faaliyette bulunmaktadır.
Düzenli Olarak Yürüttüğümüz Eğitim Programları
•Eğiticilerin Eğitimi Programı
•Laboratuvar Hayvanları Kullanım Sertifika Programı
•İnsan Kaynakları Yönetimi
•Aile Danışmanlığı
Yapılan Sınavlar
•Kurumlara Yapılan Sınavlar (Unvan değişikliği, Görevde Yükselme ve Personel
Alım Sınavları)
Yönetim Yapısı
Doç.Dr. Hünkar KORKMAZ
Merkez Müdürü
Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yrd.
Yrd. Doç. Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN
Eğitim İşlerinden Sorumlu Müdür Yrd.
İdari Personelimiz
İdari Şef
Mustafa GİRGİN
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi
Cüneyt YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
Gül PANAVUR ÖĞÜL
Memur
Bahadır ŞAHİN
Yönetim Kurulumuz
• Prof. Dr. Sıdıka KAYA (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)
• Doç. Dr. Hünkar Korkmaz (Eğitim Fakültesi)
• Doç. Dr. Özcan DOĞAN (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
• Doç. Dr. Serpil ALTUNAY (Fen Fakültesi)
• Yrd. Doç. Dr. Arif YILMAZ (Eğitim Fakültesi)
Gerçekleştirilen Genel Katılıma Açık Programlar
2014 Yılı Programları
Tekrar Sayısı
Katılımcı Sayısı
Eğiticilerin Eğitimi
4
272
Laboratuvar Hayvanları Kullanımı Sertifika
Programı
2
43
İnsan Kaynakları Yönetimi
2
52
Aile Danışmanlığı Sertifikası
1
31
Organizasyon, Norm Kadro Tanımları
1
15
Merkezimize Gelen Eğitim Teklif Örneği
Merkezimize Gelen SınavTeklif Örneği
Gerçekleştirilen Sınavlar
Tekrar Sayısı
Katılımcı Sayısı
KOBİ UZMAN YRD. SINAVI
1
45
DSİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
1
61
TCDD UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
1
300
PTT GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
1
901
DIŞ TİCARET UZMAN YRD. SINAVI
2
1011
H.Ü. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
1
953
H.Ü. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
1
491
2014 YILINDA YAPILAN SINAVLAR
Gerçekleştirilen ve Gerçekleştilmesi Planlanan
Genel Katılıma Açık Programlar
2015 YILI YAPILAN VE PLANLANAN
TEKRAR SAYISI
KATILIMCI SAYISI
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ
1
115
LABORATUVAR HAYVANLARI KULLANIMI
SERTİFİKA PROGRAMI
-
-
ENDÜSTRİ VE İŞLETME YÖNECİLİĞİ
-
-
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİCİLİĞİ
-
-
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI
-
-
AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ
-
-
EPİDEMOLOJİ KIŞ OKULU ELEŞTİREL MAKALE
OKUMA İLGİLİ YÖNTEM EĞİTİMİ
-
-
Gerçekleştirilen ve Gerçekleştilmesi Planlanan
Genel Katılıma Açık Programlar
2015 YILI YAPILAN VE PLANLANAN
TEKRAR SAYISI
KATILIMCI SAYISI
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ
1
115
LABORATUVAR HAYVANLARI KULLANIMI
SERTİFİKA PROGRAMI
-
-
ENDÜSTRİ VE İŞLETME YÖNECİLİĞİ
-
-
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİCİLİĞİ
-
-
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI
-
-
AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ
-
-
EPİDEMOLOJİ KIŞ OKULU ELEŞTİREL MAKALE
OKUMA İLGİLİ YÖNTEM EĞİTİMİ
-
-
1 Ocak 2014 – 10 Mart 2015
PROGRAM ADI
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ
LABORATUVAR
HAYVANLARI KULLANIMI
SERTİFİKA PROGRAMI
İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ SERTİFİKA
PROGRAMI
AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ
SERTİFİKA PROGRAMI
TOPLAM
TOPLAM
SAYI
4
2
2
1
9
GÖREV
ALAN
EĞİTMEN
SAYISI
6
17
9
19
51
KATILIMCI
SAYISI
272
43
52
31
398
TOPLAM
SÜRESİ
(SAAT)
KATILIMCI PROFİLİ
12
Çalışan % 85
Üniversite Öğrencisi% 5
Kurum Dışı % 10
80
Çalışan % 84
Üniversite Öğrencisi % 6
Kurum Dışı % 10
72
Çalışan % 0
Üniversite Öğrencisi % 3
Kurum Dışı % 97
450
614
Çalışan % 10
Üniversite Öğrencisi % 0
Kurum Dışı % 90
Çalışan % 45
Üniversite Öğrencisi % 4
Kurum Dışı % 51
Eğitim ve Kurs Programlarında
Uygulanan İndirim İle İlgili Karar
Bundan sonra da Misyonumuz …
Hacettepe Üniversitesi’nin uzmanlaştığı eğitim, bilim,
teknoloji, spor ve sanat birikiminden yararlanarak tüm
alanlarda düzenleyeceğimiz yaşam boyu eğitim
programları ile üniversitenin kamu kuruluşları, özel
sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini
geliştirmektir.
Yürüttüğümüz tüm eğitim programlarımızı;
•çağdaş yaklaşım ve modern teknoloji ile donatılmış dersliklerimizde
•hizmet kalitesini ön planda tutan,
•öğrenen ihtiyaçlarına duyarlı,
•etik değerleri önemseyen,
•yeterli donanım ve personelimizle yürütmeyi ilke edinmeye devam edeceğiz.
‘DAHA İYİYE’ H.Ü. YAŞAM BOYU
ÖĞRENME MERKEZİ
‘DAHA İYİYE’ H.Ü. YAŞAM BOYU
ÖĞRENME MERKEZİ
‘DAHA İYİYE’ H.Ü. YAŞAM BOYU
ÖĞRENME MERKEZİ
‘DAHA İYİYE’ H.Ü. YAŞAM BOYU
ÖĞRENME MERKEZİ
‘DAHA İYİYE’ H.Ü. YAŞAM BOYU
ÖĞRENME MERKEZİ
‘DAHA İYİYE’ H.Ü. YAŞAM BOYU
ÖĞRENME MERKEZİ
‘DAHA İYİYE’ H.Ü. YAŞAM BOYU
ÖĞRENME MERKEZİ
EĞİTİMLERİMİZDEN KARELER
EĞİTİMLERİMİZDEN KARELER
SINAV MERKEZİMİZ
SINAV GÜVENLİĞİMİZ
2015 HEDEFLERİMİZ
-Kurum içi, ulusal ve uluslararası düzeyde yeni işbirlikleri geliştirmek
-Online-Uzaktan eğitim olanakları yaratmak için gerekli fiziksel alt
yapıyı oluşturmak ve Uzaktan Eğitim Merkezi’mizle işbirliği geliştirmek
_Soru bankası oluşturmak
_Dijital arşiv oluşturarak kurumsal hafızayı yaşatmak
-Eğitim kataloğu oluşturmak
-Altyapı eksikliklerimizi tamamlamak (Teknoloji sınıfı oluşturmak)
BEKLENTİLERİMİZ
-Nitelikli eleman sayımızı arttırmak (Uzman)
-Çalışma alanımızı fiziksel anlamda geliştirmek (Bağımsız bir bina)
SON SÖZ…
Ayrıca bu çalışmalarımızda bize çok emeği geçen
Rektörümüz Prof. Dr. A. Murat TUNCER, Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Cem SARAÇ ve Genel
Sekreterimiz Prof. Dr. Mehtap TATAR’a, tüm akademik
ve idari kadrodaki çalışanlarımıza şükranlarımı
sunuyorum.
Merkezimiz köklü yapısı ve profesyonel kadrosu ile
ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak
kaliteli hizmetler sunmaya devam edecektir.
Saygılarımla.
Teşekkürler
Download

Kuruluş - Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi