1
2014-2015 AKADEMİK YILI İÇİN YURTDIŞINDAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE GELECEK AKADEMİK PERSONEL NİHAİ LİSTESİ
Adı
Soyadı
Cinsiye Ünvan
t
ı
1
Oksana
Nakonechna
K
Vıtalii
Gargin
E
Igor
Zavgorodnıı
E
Tetyana
Chumachenk
o
K
Nataliia
Pustova
K
Natalııa
Makıeıeva
K
Olga
Olkhovska
K
Ievgenııa
Bolokadze
K
Rostyslav
Smachylo
E
2
3
4
5
6
7
8
9
Fakültesi
Üniversitesi /Enstitüs
ü
Karkiv
Prof.Dr Ulusal Tıp
.
Üniversitesi
Karkiv
Prof.Dr Ulusal Tıp
.
Üniversitesi
Karkiv
Prof.Dr Ulusal Tıp
.
Üniversitesi
Karkiv
Prof.Dr Ulusal Tıp
.
Üniversitesi
Karkiv
Doç.Dr Ulusal Tıp
.
Üniversitesi
Karkiv
Prof.Dr Ulusal Tıp
.
Üniversitesi
Karkiv
Prof.Dr Ulusal Tıp
.
Üniversitesi
Karkiv
Doç.Dr Ulusal Tıp
.
Üniversitesi
Karkiv
Doç.Dr Ulusal Tıp
.
Üniversitesi
Bölümü
Ülkesi
Tıp
Tıbbi
Biyokimya
Ukrayna
Tıp
Patolojik
Anatomi
Ukrayna
Tıp
Hijyen ve
Ekoloji
Ukrayna
Tıp
Tıp
Epidemoloji
Dermatoloji,
Veneroloji,
Aids
Ukrayna
Ukrayna
Tıp
Pediatri,
neonatoloji
Çocuk
Enfeksiyon
Hastalıkları
Tıp
İç Hastalıkları
Ukrayna
Tıp
Cerrahi
Ukrayna
Tıp
Ukrayna
Ukrayna
Pasapor
t No
(Eğer
Varsa)
Geldiği
Üniversite
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTES
İ (ADANA)
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTES
İ (ADANA)
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTES
İ (ADANA)
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTES
İ (ADANA)
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTES
İ (ADANA)
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTES
İ (ADANA)
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTES
İ (ADANA)
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTES
İ (ADANA)
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTES
İ (ADANA)
Ders Vereceği
Ders
Verilece
Fakülte/Enstit Vereceğ k Ders
ü
i Bölüm Düzeyi
Değişi
m
Süresi
Ödenek
li
Değişim
Süresi
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
2
2014-2015 AKADEMİK YILI İÇİN YURTDIŞINDAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE GELECEK AKADEMİK PERSONEL NİHAİ LİSTESİ
Adı
Soyadı
Cinsiye Ünvan
t
ı
Fakültesi
Üniversitesi /Enstitüs
ü
Nazarian
Vıacheslav Tomılın
Irina
Tuchkına
Khatuna
Jalabadze
Lisans
7
7 gün
Karkiv Ulusal
Tıp
Üniversitesi Diş
Protetik Diş
Hekimliği
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Diş Hekimliği
Genel
Lisans
7
7 gün
Obstetri ve
Jinekoloji
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
Gürcistan
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
Gürcistan
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
Gürcistan
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Tıp
Genel
Lisans
7
7 gün
E
K
Karkiv Ulusal
Prof.Dr Tıp
.
Üniversitesi Tıp
K
Okutm
an
Tiflis Devlet
Tıp
Üniversitesi
K
Yrd.Do
ç.Dr.
Tiflis Devlet
Tıp
Üniversitesi
14
Ia
Avaliani
Tıp
Shalva
Zarnadze
E
Tiflis Devlet
Tıp
Üniversitesi
Kardiyoloji
Tıp
Halk Sağlığı,
Sağlık
Hizmetleri
Yönetimi, Olay
Tanılı Tıp
16
Irine
Zarnadze
K
Doç.D
r.
Kardiyoloji
Tıp
15
Doç.Dr
.
Ödenek
li
Değişim
Süresi
Genel
Doç.Dr
.
13
Değişi
m
Süresi
Diş Hekimliği
K
12
Ders Vereceği
Ders
Verilece
Fakülte/Enstit Vereceğ k Ders
ü
i Bölüm Düzeyi
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Karkiv Ulusal
Prof.Dr Tıp
.
Üniversitesi Diş
11
Ülkesi
Geldiği
Üniversite
Çocuk Diiş
Hekimliği, Çene
Cerrahi ve
İmplementoloji Ukrayna
10
Rozana
Bölümü
Pasapor
t No
(Eğer
Varsa)
Tiflis Devlet
Tıp
Üniversitesi Tıp
Halk Sağlığı,
Sağlık
Hizmetleri
Yönetimi,
Olay TanılıTıp Gürcistan
3
2014-2015 AKADEMİK YILI İÇİN YURTDIŞINDAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE GELECEK AKADEMİK PERSONEL NİHAİ LİSTESİ
Adı
Soyadı
Cinsiye Ünvan
t
ı
Okutm
an
Odesa
Hukuk
Akademisi
E
Yrd.Do
ç.Dr.
Odesa
Hukuk
Akademisi
E
Yrd.Do
ç.Dr.
Odesa
Hukuk
Akademisi
Doç.Dr
.
Donetsk
Ulusal
Üniversitesi,
Gıda
Malzemeleri
Enstitüsü
Doç.Dr
.
Donetsk
Ulusal
Üniversitesi,
Gıda
Malzemeleri
Enstitüsü
17
Igor
Galytski
E
18
Iurii
Orzikh
19
Oleksii
Plotnikov
20
Alina
Slashcheva
K
21
Oleksandr
Sabinov
Fakültesi
Üniversitesi /Enstitüs
ü
E
Hukuk
Bölümü
Devlet ve
Hukuk Teorisi
Hukuk
Medeni Hukuk
Hukuk
Uluslararası
Hukuk
Ziraat
Gıda
Teknolojileri
Ziraat
Gıda
Teknolojileri
Ziraat
Gıda
Teknolojileri
Ülkesi
Viktorİa
Karnaukh
K
Doç.Dr
.
Geldiği
Üniversite
Ders Vereceği
Ders
Verilece
Fakülte/Enstit Vereceğ k Ders
ü
i Bölüm Düzeyi
Değişi
m
Süresi
Ödenek
li
Değişim
Süresi
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Hukuk
.
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Hukuk
Medeni
Hukuk
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Hukuk
Uluslara
rası
Hukuk
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Ziraat
Genel
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Ziraat
Genel
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Ziraat
Genel
Lisans
7
7 gün
Donetsk
Ulusal
Üniversitesi,
Gıda Ma.Ens
22
Pasapor
t No
(Eğer
Varsa)
4
2014-2015 AKADEMİK YILI İÇİN YURTDIŞINDAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE GELECEK AKADEMİK PERSONEL NİHAİ LİSTESİ
Adı
Soyadı
Cinsiye Ünvan
t
ı
Yrd.Do
ç.Dr.
Taras
Schevchenko
Kiev milli
Üniversitesi Psikoloji
Yrd.Do
ç.Dr.
Taras
Schevchenko
Kiev milli
Üniversitesi Psikoloji
Yrd.Do
ç.Dr.
Taras
Schevchenko
Kiev milli
Üniversitesi Kimya
K
Doç.Dr
.
Taras
Schevchenko
Kiev milli
Üniversitesi Kimya
K
Taras
Schevchenko
Prof.Dr Kiev milli
.
Üniversitesi Kimya
E
Taras
Schevchenko
Prof.Dr Kiev milli
.
Üniversitesi Kimya
23
Antonina
Rudska
K
24
Yulia
Masiyenko
K
25
Katherina
Terebilenko
K
26
Oksana
Tananaiko
27
Zoia
Voitenko
28
Igor
Fritsky
Fakültesi
Üniversitesi /Enstitüs
ü
Bölümü
Psikoloji
Psikoloji
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Ülkesi
Pasapor
t No
(Eğer
Varsa)
Geldiği
Üniversite
Ders Vereceği
Ders
Verilece
Fakülte/Enstit Vereceğ k Ders
ü
i Bölüm Düzeyi
Değişi
m
Süresi
Ödenek
li
Değişim
Süresi
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Eğitim
Psikoloji Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Eğitim
Psikoloji Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Kimya
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Kimya
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Kimya
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Kimya
Lisans
7
7 gün
5
2014-2015 AKADEMİK YILI İÇİN YURTDIŞINDAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE GELECEK AKADEMİK PERSONEL NİHAİ LİSTESİ
Adı
Soyadı
Cinsiye Ünvan
t
ı
E
Taras
Schevchenko
Prof.Dr Kiev milli
.
Üniversitesi Eğitim
K
Taras
Schevchenko
Prof.Dr Kiev milli
.
Üniversitesi
29
Pylypenko
Rostyslav
30
Natalia
Dzhyma
Denysenko
K
Sakharenko
E
Golubii
E
Yrd.Do
ç.Dr.
Uluslarar
ası
İlişkiler
Bölge
Enstitüsü Çalışmaları
Yrd.Do
ç.Dr.
Taras
Schevchenko
Kiev milli
Üniversitesi
Uluslarar
ası
İlişkiler
Uluslararası
Enstitüsü İşletme
Yrd.Do
ç.Dr.
Taras
Schevchenko Uluslarar
Kiev milli
ası
Üniversitesi İşletme
34
Olena
Pryiatelchuk
K
Uluslarar
ası
İlişkiler
Enstitüsü Yabancı Diller
Taras
Schevchenko
Kiev milli
Üniversitesi
33
Igor
Almanca
Doç.Dr
.
32
Oleksandr
V.
Bölümü
Taras
Schevchenko Yabancı
İngilizce,
Kiev milli
Diller
İletişim
Üniversitesi Enstitüsü Stratejileri
31
Maryna
Fakültesi
Üniversitesi /Enstitüs
ü
İnsan
Kaynakları
Yönetimi
Ülkesi
Pasapor
t No
(Eğer
Varsa)
Geldiği
Üniversite
Ders Vereceği
Ders
Verilece
Fakülte/Enstit Vereceğ k Ders
ü
i Bölüm Düzeyi
Değişi
m
Süresi
Ödenek
li
Değişim
Süresi
Eğitim
Almanc
a
Öğretm
enliği
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Eğitim
.
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Eğitim
.
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Uluslar
İktisadi ve İdari arası
Bilimler
İlişkiler
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İktisadi ve İdari
Bilimler
İşletme
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İktisadi ve İdari
Bilimler
İşletme
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
6
2014-2015 AKADEMİK YILI İÇİN YURTDIŞINDAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE GELECEK AKADEMİK PERSONEL NİHAİ LİSTESİ
Adı
Soyadı
Cinsiye Ünvan
t
ı
35
Dmytro
Iarovyi
Ryzhkov
Brods’ka
E
Uluslara
Taras
rası
Schevchenk İlişkiler
Prof.D o Kiev milli Enstitüs
r.
Üniversitesi ü
İletişim
K
Doç.D
r.
Zaporizhzy
a Ulusal
Üniversitesi Yönetim İş İngilizcesi
K
Okut
man
Zaporizhzy
a Ulusal
Üniversitesi Yönetim Yönetim
K
Yrd.D
oç.Dr.
Zaporizhzy
a Ulusal
İşletme ve
Üniversitesi Yönetim Yönetim
38
Iryna
Ganza
39
Yevheniia Makazan
Uluslara
Taras
rası
Schevchenk İlişkiler
o Kiev milli Enstitüs
Üniversitesi ü
İletişim
Yrd.D
oç.Dr.
37
Larsyka
40
Alla
Cherep
Bölümü
E
36
Mykola
Fakültesi
Üniversitesi /Enstitüs
ü
K
Zaporizhzy
Prof.D a Ulusal
r.
Üniversitesi İktisat
Finansal
Yönetim,
Girişimci
iktisadı
Ülkesi
Pasapor
t No
(Eğer
Varsa)
Geldiği
Üniversite
Ders Vereceği
Ders
Verilece
Fakülte/Enstit Vereceğ k Ders
ü
i Bölüm Düzeyi
Değişi
m
Süresi
Ödenek
li
Değişim
Süresi
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İletişim
İletişim Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İletişim
İletişim Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İktisadi ve
İdari Bilimler
Genel
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İktisadi ve
İdari Bilimler
İşletme Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İktisadi ve
İdari Bilimler
İşletme Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İktisadi ve
İdari Bilimler
İşletme Lisans
7
7 gün
7
2014-2015 AKADEMİK YILI İÇİN YURTDIŞINDAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE GELECEK AKADEMİK PERSONEL NİHAİ LİSTESİ
Adı
Soyadı
Cinsiye Ünvan
t
ı
Vasylyna
Doç.D
r.
İngiliz Dili
K
Yrd.D
oç.Dr.
Zaporizhzy
a Ulusal
Yabancı
Üniversitesi Dil
İngilizce
Çeviri ve
Yorumlama
K
Doç.D
r.
Zaporizhzy
a Ulusal
Yabancı
Üniversitesi Dil
K
Doç.D
r.
Zaporizhzy
a Ulusal
Yabancı
Üniversitesi Dil
E
Zaporizhzy
Prof.D a Ulusal
r.
Üniversitesi Biyoloji
K
Doç.D
r.
E
Zaporizhzy
Prof.D a Ulusal
r.
Üniversitesi İletişim
K
42
Svitlana
Zapolskykh
43
Maryna
Vorobyova
44
Tetyana
Kozlova
45
Viktor
Lyakh
46
Nataliya
Rubtsova
47
Volodym
yr
Manakin
Bölümü
Zaporizhzy
a Ulusal
Yabancı
Üniversitesi Dil
41
Kateryna
Fakültesi
Üniversitesi /Enstitüs
ü
Zaporizhzy
a Ulusal
Üniversitesi Biyoloji
İngilizce
İngilizce
Biyoloji
Biyoloji
İletişim
Ülkesi
Pasapor
t No
(Eğer
Varsa)
Geldiği
Üniversite
Ders Vereceği
Ders
Verilece
Fakülte/Enstit Vereceğ k Ders
ü
i Bölüm Düzeyi
Değişi
m
Süresi
Ödenek
li
Değişim
Süresi
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Eğitim
İngilizc
e
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Eğitim
İngilizc
e
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Eğitim
İngilizc
e
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Eğitim
İngilizc
e
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Biyoloji Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Biyoloji Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İletişim
İletişim Lisans
7
7 gün
8
2014-2015 AKADEMİK YILI İÇİN YURTDIŞINDAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE GELECEK AKADEMİK PERSONEL NİHAİ LİSTESİ
Adı
Soyadı
Cinsiye Ünvan
t
ı
Fakültesi
Üniversitesi /Enstitüs
ü
Bölümü
K
Zaporizhzy
Prof.D a Ulusal
r.
Üniversitesi İletişim
Myroslav Chabanenk
a
o
K
Doç.D
r.
Zaporizhzy
a Ulusal
Üniversitesi İletişim
Svitlana
K
Doç.D
r.
Zaporizhzy
a Ulusal
Matema
Üniversitesi tik
matematik
K
Doç.D
r.
Zaporizhzy
a Ulusal
Matema
Üniversitesi tik
matematik
48
Olena
Sements
49
50
Shvidka
51
Viktoriiya
Leontieva
52
Nadiia
Tereshchen
ko
K
Doç.D
r.
53
Moskalen
ko
Viktoriia
K
Doç.D
r.
İletişim
İletişim
Ülkesi
Psikoloji
Ders Vereceği
Ders
Verilece
Fakülte/Enstit Vereceğ k Ders
ü
i Bölüm Düzeyi
Değişi
m
Süresi
Ödenek
li
Değişim
Süresi
Ukrayna
İletişim
İletişim Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İletişim
İletişim Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Matem
atik
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Matem
atik
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Eğitim
Psikolo
ji
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Eğitim
Psikolo
ji
Lisans
7
7 gün
V.N.
Karazin
Karkiv
Ulusal
Üniversitesi
Psikoloji Psikoloji
Geldiği
Üniversite
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
V.N.
Karazin
Karkiv
Ulusal
Üniversitesi
Psikoloji
Pasapor
t No
(Eğer
Varsa)
9
2014-2015 AKADEMİK YILI İÇİN YURTDIŞINDAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE GELECEK AKADEMİK PERSONEL NİHAİ LİSTESİ
Adı
Soyadı
Cinsiye Ünvan
t
ı
E
E
Mekanik
V.N. Karazin ve
Prof.Dr Karkiv Ulusal Matemat Mekanik ve
.
Üniversitesi ik
Matematik
E
Mekanik
V.N. Karazin ve
Prof.Dr Karkiv Ulusal Matemat Mekanik ve
.
Üniversitesi ik
Matematik
E
Doç.Dr
.
Mekanik
V.N. Karazin ve
Karkiv Ulusal Matemat Mekanik ve
Üniversitesi ik
Matematik
Cherviatsova K
Doç.Dr
.
V.N. Karazin
Karkiv Ulusal
Üniversitesi Hukuk
Venediktova
V.N. Karazin
Prof.Dr Karkiv Ulusal
.
Üniversitesi Hukuk
Favorov
55
Grygoriy
Zholtkevych
56
Igor
Chuyeshov
57
Olexsandr Yampolskiy
58
Alina
59
Iryna
Bölümü
Mekanik
V.N. Karazin ve
Prof.Dr Karkiv Ulusal Matemat Mekanik ve
.
Üniversitesi ik
Matematik
54
Sergii
Fakültesi
Üniversitesi /Enstitüs
ü
K
Hukuk
Hukuk
Ülkesi
Pasapor
t No
(Eğer
Varsa)
Geldiği
Üniversite
Ders Vereceği
Ders
Verilece
Fakülte/Enstit Vereceğ k Ders
ü
i Bölüm Düzeyi
Değişi
m
Süresi
Ödenek
li
Değişim
Süresi
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Mühendislik
Genel
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Mühendislik
Genel
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Mühendislik
Genel
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Mühendislik
Genel
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Hukuk
Genel
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Hukuk
Genel
Lisans
7
7 gün
10
2014-2015 AKADEMİK YILI İÇİN YURTDIŞINDAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE GELECEK AKADEMİK PERSONEL NİHAİ LİSTESİ
Adı
Soyadı
Cinsiye Ünvan
t
ı
Cheranovskii E
V.N. Karazin
Prof.Dr Karkiv Ulusal
.
Üniversitesi
Kravchenko
E
Okutm
an
V.N. Karazin
Karkiv Ulusal
Üniversitesi
K
Doç.Dr
.
V.N. Karazin
Karkiv Ulusal
Üniversitesi Fizik
E
V.N. Karazin
Prof.Dr Karkiv Ulusal
.
Üniversitesi Fizik
E
Doç.Dr
.
V.N. Karazin
Karkiv Ulusal
Üniversitesi Fizik
E
V.N. Karazin
Prof.Dr Karkiv Ulusal
.
Üniversitesi Fizik
60
Vladyslav
61
Oleksii
62
Olena
Yezerska
63
Ruslan
Vovk
64
Dmytro
Stankevych
65
Oleksandr
Fakültesi
Üniversitesi /Enstitüs
ü
Anders
Kimya
Kimya
Bölümü
Kimya
Kimya
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Ülkesi
Pasapor
t No
(Eğer
Varsa)
Geldiği
Üniversite
Ders Vereceği
Ders
Verilece
Fakülte/Enstit Vereceğ k Ders
ü
i Bölüm Düzeyi
Değişi
m
Süresi
Ödenek
li
Değişim
Süresi
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Kimya
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Kimya
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Fizik
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Fizik
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Fizik
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Fen Edebiyat
Fizik
Lisans
7
7 gün
11
2014-2015 AKADEMİK YILI İÇİN YURTDIŞINDAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE GELECEK AKADEMİK PERSONEL NİHAİ LİSTESİ
Adı
Soyadı
Cinsiye Ünvan
t
ı
K
V.N. Karazin
Prof.Dr Karkiv Ulusal
.
Üniversitesi İktisat
E
Doç.Dr
.
V.N. Karazin
Karkiv Ulusal
Üniversitesi İktisat
K
Okutm
an
V.N. Karazin
Karkiv Ulusal
Üniversitesi Turizm
K
Okutm
an
V.N. Karazin
Karkiv Ulusal
Üniversitesi Turizm
E
Doç.Dr
.
V.N. Karazin
Karkiv Ulusal
Üniversitesi Turizm
E
V.N. Karazin
Prof.Dr Karkiv Ulusal
.
Üniversitesi İşletme
66
Tamara
Merkulova
67
Allaksei
Zhurauliou
68
Polina
Podlepina
69
Iuliia
Makhanova
70
Ivan
Posokhov
71
Volodymyr Rodchenko
Fakültesi
Üniversitesi /Enstitüs
ü
Bölümü
İktisat
İktisat
Turizm
Turizm
Turizm
İktisat ve
Yönetim
Ülkesi
Pasapor
t No
(Eğer
Varsa)
Geldiği
Üniversite
Ders Vereceği
Ders
Verilece
Fakülte/Enstit Vereceğ k Ders
ü
i Bölüm Düzeyi
Değişi
m
Süresi
Ödenek
li
Değişim
Süresi
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İktisadi ve İdari
Bilimler
İktisat
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İktisadi ve İdari
Bilimler
İktisat
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Turizm ve
Otelcilik
Turizm
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Turizm ve
Otelcilik
Turizm
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Turizm ve
Otelcilik
Turizm
Lisans
7
7 gün
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İktisadi ve İdari
Bilimler
İşletme
Lisans
7
7 gün
12
2014-2015 AKADEMİK YILI İÇİN YURTDIŞINDAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE GELECEK AKADEMİK PERSONEL NİHAİ LİSTESİ
Adı
Soyadı
Cinsiye Ünvan
t
ı
Fakültesi
Üniversitesi /Enstitüs
ü
72
Kateryna
Y.
Kononova
V.N. Karazin
Karkiv Ulusal
Üniversitesi İşletme
K
Doç.Dr
.
K
Prof.Dr Kasetsart
.
Üniversitesi
Su
Ürünleri
E
Yrd.Do
ç.Dr.
Su
Ürünleri
73
Uthairat
Na-Nakorn
Bölümü
Ekonomik
Sibernetik ve
Uygulamalı
İktisat
Balık Genetiği
Ve balık
besleme
Ülkesi
Prapansak
Srisapoome
Su kültürü
Geldiği
Üniversite
Ders Vereceği
Ders
Verilece
Fakülte/Enstit Vereceğ k Ders
ü
i Bölüm Düzeyi
Değişi
m
Süresi
Ödenek
li
Değişim
Süresi
Ukrayna
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
İktisadi ve İdari
Bilimler
İşletme
Lisans
7
7 gün
Tayland
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Su Ürünleri
Genel
Lisans
7
7 gün
Tayland
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
(ADANA)
Su Ürünleri
Genel
Lisans
7
7 gün
74
Kasetsart
Üniversitesi
Pasapor
t No
(Eğer
Varsa)
Download

「F半ヽ1