Türkiye’de Ar-Ge Merkezleri
1
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce
Yürütülen Ar-Ge Destek Programları
2001
2
2007
2008 2009
2013
2014
Yürüttüğümüz Ar-Ge Destek Programları

635 Sayılı K.H.K. kapsamında;
 Sanayi Tezleri Programı (San-Tez),
 Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı,

5746 Sayılı Kanun kapsamında;
 Ar-Ge Merkezleri,
 Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri,
 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı
yürütülmektedir.

4691 Sayılı Kanun kapsamında;
 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmakta ve desteklenmektedir,
3
Ar-Ge Merkezleri
4
Ar-Ge Merkezlerine Sağlanan Teşvikler
Damga Vergisi
İstisnası
Sigorta Primi Desteği
(İşveren hissesinin yarısı 2023
yılına kadar Maliye Bakanlığınca
karşılanmaktadır.)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
(Doktoralı olanlar için %90, diğerleri için
%80’i vergiden muaftır.)
Vergi İndirimi
(Ar-Ge harcamalarının tamamı
indirime tabidir.)
5
Ar-Ge Merkezleri
5746 Sayılı Ar-Ge Kanununun Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin
31 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanmasından bugüne
ilerlemeler:
Ar-Ge Merkezi
Adet
Başvuru sayısı
222
Belgesi verilen işletme sayısı
195
Belgesi iptal edilen işletme sayısı
22
Faal olan Ar-Ge Merkezi
173
Değerlendirme süreci devam eden
9
Belge verilmeyen işletme sayısı
18
6
Tescilli
Patent Sayısı
875 Adet
Patent
Başvuru
Sayısı 3017
Adet
kadar sağlanan
Ar-Ge
Personeli
22.827 Adet
Yürütülen
Proje
3.852Adet
Ar-Ge Merkezlerinin Yıllara Göre Ar-Ge
Harcamaları
Yıl
Ar-Ge Harcaması
(Milyar TL)
2008
0,4
2009
1,1
2010
1,5
2011
1,9
2012
2,4
2013
2,9
Toplam
10,2
Sağlanan Vergi İndirimi
yaklaşık 4.6 Milyar TL
7
Ar-Ge Merkezlerinin Yıllara Göre
İstatistikleri
Belge Verilen
Ar-Ge Merkezi
Adet
2008 Yılı
20
2009 Yılı
42
2010 Yılı
22
2011 Yılı
29
2012 Yılı
30
2013 Yılı
23
2014 Yılı
24
2015 Yılı
5
24
5
20
23
42
30
22
29
TOPLAM
8
195
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
Faaliyette Olan Ar-Ge Merkezlerinin
İllere Göre Dağılımı
FAAL OLAN AR-GE MERKEZLERİNİN
İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İL
SAYI
%
Adana
Ankara
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Bursa
Çanakkale
Düzce
Eskişehir
İstanbul
İzmir
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Sakarya
Samsun
Sivas
Tekirdağ
Yalova
Zonguldak
TOPLAM
9
2
20
1
1
2
1
25
1
2
5
48
12
1
1
24
1
1
1
9
3
1
1
8
1
1
173
1,16%
11,56%
0,58%
0,58%
1,16%
0,58%
14,45%
0,58%
1,16%
2,89%
27,75%
6,94%
0,58%
0,58%
13,87%
0,58%
0,58%
0,58%
5,20%
1,73%
0,58%
0,58%
4,62%
0,58%
0,58%
100
3 11
8
1 2
20
9
11
2
1
11
24
1
25
11
1
2
5
12
48
Adana
Ankara
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Bursa
Çanakkale
Düzce
Eskişehir
İstanbul
İzmir
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Sakarya
Samsun
Sivas
Tekirdağ
Yalova
Faaliyette Olan Ar-Ge Merkezlerinin Sektörel
Dağılımı
FAAL OLAN AR-GE MERKEZLERİNİN
SEKTÖREL DAĞILIMI
SEKTÖR
SAYI
%
Otomotiv Yan Sanayi
Savunma Sanayi
Yazılım
Kimya
Makine ve Teçhizat İmalatı
Dayanıklı Tüketim Malları
İlaç
Otomotiv
Elektrik Elektronik
Tekstil
Bilişim, Bilgi ve İletişim
Teknolojileri
Gıda Sanayi
Cam ve Seramik Ürünleri
Havacılık
İklimlendirme
Enerji
Bankacılık ve Finans
Demir ve Demir Dışı Metaller
Otomotiv Tasarımı ve
Mühendislik
Kozmetik
Petrol ve Petrol Ürünleri
Perakendecilik
Lojistik
Deri Teknolojileri
10TOPLAM
44
14
11
11
11
10
10
10
10
7
25,43%
8,09%
6,36%
6,36%
6,36%
5,78%
5,78%
5,78%
5,78%
4,05%
7
4,05%
4
3
3
3
3
2
2
2,31%
1,73%
1,73%
1,73%
1,73%
1,16%
1,16%
1
0,58%
2
2
1
1
1
173
1,16%
1,16%
0,58%
0,58%
0,58%
100%
Ar-Ge Merkezleri
***: Yukarıdaki Logosu bulunan İşletmeler Örnek Olarak verilmiştir.
11
Ar-Ge Merkezi Başvuru ve Denetim Süreci
12
Ar-Ge Web Portalı
http://biltek.sanayi.gov.tr
13
Teşekkür ederim
14
Download

UKMOP 2015 Murat YILDIZ - AR