2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi
Programın Adı
Türkçe Eğitimi Tezsiz
Yüksek Lisans Programı
Ders Adı
Sınav Tarihi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
19 Kasım 2014
Yazınsal Metin İncelelmeleri I
21 Kasım 2014
Çocuklar İçin Edebiyat Eğitimi
17 Kasım 2014
Uyg. Yarat. Yazma Yöntemleri
18 Kasım 2014
Osmanlı Türkçesi ve Metin İnc.
18 Kasım 2014
Çağdaş Öğretim Tekn. ve T.Eğit. Kullanımı
20 Kasım 2014
Sınav Saati
19:00 - 22:00 / 40 Dk.
19:00 - 22:00 / 40 Dk.
19:00 - 22:00 / 40 dk.
19:00 - 22:00 / 40 Dk.
19:00 - 22:00 / 40 Dk.
19:00 - 22:00 / 40 Dk.
2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi
Programın Adı
Eğitim Programları ve
Öğretim Tezsiz Yüksek
Lisans Programı
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Eğitim Programı Temelleri
21 Kasım 2014
19:00 - 22:00 / 40 Dk.
Eğitimde Program Geliştirme
17 Kasım 2014
19:00 - 22:00 / 40 Dk.
Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
19 Kasım 2014
19:00 - 22:00 / 40 Dk.
Eleştirel Düşünme Eğitimi
20 Kasım 2014
19:00 - 22:00 / 40 Dk.
2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi
Programın Adı
Sosyal Bilimler
Enstitüsü Güvenlik
ve Adli Bilimler
Tezsiz Yüksek
Lisans
Ders Adı
Sınav Tarihi
Organize Suçlar
20 Kasım 2014
Suç Hukuku
19 Kasım 2014
Uyuşturucu ile Mücadele Politikaları
18 Kasım 2014
Güvenlik Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
17 Kasım 2014
: − :
Mukayeseli Ceza Adalet Sistemleri
17 Kasım 2014
:  – : 
Suç Teorileri
19 Kasım 2014
Adli Tıp
18 Kasım 2014
Terörizm
20 Kasım 2014
Teori ve Pratikte Suç Analizi
21 Kasım 2014
Güvenlik ve Adalet Etiği
20 Kasım 2014
Etkili Yönetim ve Liderlik
17 Kasım 2014
Adli Bilimlere Giriş
21 Kasım 2014
Etkin Soruşturma İlkesi ve Uygulamaları
20 Kasım 2014
Türk Yargı Örgütü
21 Kasım 2014
Çatışma Yönetimi ve Müzakere
17 Kasım 2014
: − :
18 Kasım 2014
: − :
Suç Araştırma ve Soruşturmalarında Adli Bilimler
Sınav Saati
: − :
: − :
: − :
: − :
: − :
: − :
: − :
: − :
: − :
: − :
: – : 
: – : 
Sınav Süresi
Önleyici Kollukta Çağdaş Yaklaşımlar
Güvenlik ve Özgürlükler Dengesi
19 Kasım 2014
: − :
18 Kasım 2014
: − :
2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi
Programın Adı
SAĞLIK
KURUMLARI
İŞLETMECİLİĞİ VE
YÖNETİMİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri
20 Kasım 2014
19:00-21:00
Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Davranış
19 Kasım 2014
19:00-21:00
Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu
18 Kasım 2014
19:00-21:00
Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim
20 Kasım 2014
19:00-21:00
Sağlık Yönetimi Etiği
21 Kasım 2014
19:00-21:00
Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları
21 Kasım 2014
19:00-21:00
Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
17 Kasım 2014
19:00-21:00
Hastanelerde Lojistik ve Tedarik Yönetimi
20 Kasım 2014
19:00-21:00
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
17 Kasım 2014
19:00-21:00
Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim
17 Kasım 2014
19:00-21:00
Sağlık İşletmelerinde Yatırım Analizi
17 Kasım 2014
19:00-21:00
Sınav Süresi
2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi
Programın Adı
İŞLETME
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
İşletme Yöneticiliği
20 Kasım 2014
19.00-21.00
Finansal Yönetim
17 Kasım 2014
19.00-21.00
Finansal Muhasebe
21 Kasım 2014
19.00-21.00
Stratejik Yönetim
20 Kasım 2014
19.00-21.00
Pazarlama Yönetimi
18 Kasım 2014
19.00-21.00
Yönetim Bilişim Sistemleri
18 Kasım 2014
19.00-21.00
Uluslararası İşletme Yönetimi
18 Kasım 2014
19.00-21.00
Örgütsel Davranış
19 Kasım 2014
19.00-21.00
Üretim Yönetimi
17 Kasım 2014
19.00-21.00
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
19 Kasım 2014
19.00-21.00
Mali Tablolar Analizi
21 Kasım 2014
19.00-21.00
Sınav Süresi
2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi
Programın Adı
YÖNETİCİLER
İÇİN İŞLETME
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
İşletme Yöneticiliği
20 Kasım 2014
19.00-21.00
Finansal Yönetim
17 Kasım 2014
19.00-21.00
Finansal Muhasebe
21 Kasım 2014
19.00-21.00
Stratejik Yönetim
20 Kasım 2014
19.00-21.00
Pazarlama Yönetimi
18 Kasım 2014
19.00-21.00
Yönetim Bilişim Sistemleri
18 Kasım 2014
19.00-21.00
Uluslararası İşletme Yönetimi
18 Kasım 2014
19.00-21.00
Örgütsel Davranış
19 Kasım 2014
19.00-21.00
Üretim Yönetimi
17 Kasım 2014
19.00-21.00
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
19 Kasım 2014
19.00-21.00
Mali Tablolar Analizi
21 Kasım 2014
19.00-21.00
Sınav Süresi
2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi
Programın Adı
Pazarlama
Tezsiz Yüksek Lisans
Ders Adı
Sınav Tarihi
Hizmet Pazarlaması
17 Kasım 2014
Pazarlama İlkeleri
18 Kasım 2014
Toplam Kalite Yönetimi
18 Kasım 2014
Lojistik Yönetimi
19 Kasım 2014
Stratejik Planlama
19 Kasım 2014
Müşteri İlişkileri Yönetimi
20 Kasım 2014
Pazarlama Kanalları ve Perakendecilik
21 Kasım 2014
Sınav Saati
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
Download

2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı