YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN
TEZ DANIŞMANI VE TEZ KONUSU BELİRLEME SÜRECİ
Tez Danışmanı
Öğrenci Tez Danışmanı
olarak kiminle
çalışacağını ilgili
dönemin (2.yarıyıl)
başından itibaren en geç
2 ay içerisinde Anabilim
Dalı Başkanı önerisi ile
Tez Danışmanı formunu
imzalatarak Enstitüye
teslim eder.
Tez Konusu
Öğrenci, Tez konusunu,
ilgili dönemin
(2.yarıyılın sonundan 3.
yarıyılın başına kadar)
Anabilim Dalı Başkanı
önerisi ile Tez Konusu
formunu imzalatarak
Enstitüye teslim eder.
AÇIKLAMALAR
a) Tez Danışmanı, ilgili enstitü
anabilim dalında görevli
öğretim üyeleri, bunlar yeterli
olmadığı takdirde üniversitede
görevli öğretim üyeleri veya
ilgili enstitü anabilim dalındaki
doktoralı veya ihtisaslı öğretim
görevlileri arasından seçilebilir.
b) Formdaki onay ve imzalar,
mutlaka tam olmalıdır.
Onaysız ve imzasız talepler
dikkate alınmaz.
c) Anabilim Dalı Başkanı, Tez
çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda öğrenci için Tez Eş
Danışmanı atanmasını enstitüye
teklif eder.
Enstitü Onayı
Tez
Çalışmasına Başlama
Kabul edilen “Tez Danışmanı
ve Tez Konusu”, öğrenciye
e-maili ile bildirilir ve
böylece öğrenci tez
çalışmasına resmi olarak
başlamış olur.
Enstitü Öğrenci İşleri’ne
teslim edilen
Tez Danışmanı ve Tez Konusu
talebi,
Enstitü Yönetim Kurulu’nda
görüşülür.
.Şekil ve içerik açısından uygun
bulunan Tez Konusu kabul
edilir.
Download

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEZ DANIŞMANI VE TEZ