Genel Müdürlüğümüzce, ADR kapsamında temel ve tanker eğitimine yönelik yetkilendirilen eğitim
kuruluşlarının Sınıf 1 (patlayıcı maddeler) ve Sınıf 7 (Radyoaktif Maddeler) eğitimi vermek üzere
yetkilendirme talebinde bulunabilmeleri için;
1-Talep dilekçesi
2-Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen Sınıf 1 (patlayıcı maddeler) ve Sınıf 7 (Radyoaktif Maddeler)
Eğiticilerin Eğitimi Programı Sonucu başarılı olmuş ve Eğitici Belgesini almış en az bir eğitici ile yapılan
sözleşme (Sınıf 1 ve Sınıf 7 eğitimi de verebilir hükmü yer alacak)
3-Sınıf 1 ve Sınıf 7 Ders Müfredatının
İbraz edilmesi gerekmektedir.
Bu belgeler ile başvuruda bulunan eğitim kuruluşlarına Sınıf 1 ve Sınıf 7 eğitimi verme yetkisi
verilecektir.
Download

Genel Müdürlüğümüzce, ADR kapsamında temel ve tanker