ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi
alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir . İlan metni ayrıca üniversitemiz web sayfasında
yayınlanmıştır.
Duyuru Başlama tarihi
30.12.2014
Son Başvuru tarihi
13.01.2015
Yardımcı Doçent Adayları İçin Yabancı Dil Sınavı tarihi
19.01.2015
Yabancı Dil Sınavının Sonuçlarının Açıklanma tarihi
19.01.2015
Sınav Yeri ve Saati
Şırnak Üniversitesi Rektörlük Binası
Saat:10:00
ÖĞRETİM ÜYESİ AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ
BİRİM
İLAHİYAT FAK.
BÖLÜM
TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ
İSLAM TARİHİ VE
SANATLARI
ANABİLİM DALI
UNVAN
KELAM
YRD. DOÇ.
1
1
İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.
İSLAM HUKUKU
YRD. DOÇ.
1
3
İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.
TEFSİR
YRD. DOÇ.
1
1
İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.
HADİS
YRD. DOÇ.
1
1
İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.
İSLAM TARİHİ
YRD. DOÇ.
1
2
İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.
PROF.DR.
1
1
Profesörlük şartlarını yerine getirmiş olmak.
DOÇ.DR
1
3
Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.
YRD. DOÇ.
1
4
Jeoloji Alanında Doktora yapmış olmak.
DOÇ.DR
1
1
Alanında istenilen şartları sağlamış olmak.
YRD. DOÇ.
1
5
Jeofizik Alanında Doktora yapmış olmak.
DOÇENT
1
2
Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.
MADEN İŞLETMESİ
MADEN
MÜHENDİSLİĞİ
MADEN
MEKANİZASYONU VE
TEKNOLOJİSİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
SY DR
ENERJİ
SİSTEMELERİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ
SİSTEMLERİ
YRD. DOÇ.
1
1
Nanomalzemelerin ısısal, termodinamik ve manyetik
özellikleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
GEOTEKNİK
YRD. DOÇ.
1
3
Geoteknik Alanında Doktora yapmış olmak.
HİDROLİK
YRD. DOÇ.
1
5
Hidrolik Alanında Doktora yapmış olmak.
DOÇ.DR.
1
1
DOÇ.DR.
1
1
YRD. DOÇ.
1
5
PROF.DR.
1
1
Tarla Bitkileri ilgili anabilim dallarından doçent
unvanı almış olmak
DOÇ.DR.
1
3
Tarla Bitkileri ilgili anabilim dallarından doçent
unvanı almış olmak
BİTKİ KORUMA
YRD. DOÇ.
1
1
Bitki Koruma Bölümü mezunu olup Bitki Koruma
ilgili konularında doktora yapmış olmak
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
YRD. DOÇ.
1
4
Ziraat Fakültelerinin Gıda Bölümü, Gıda Bili ve
Teknoloji Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin
Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olup ilgili
konularında doktora yapmış olmak.
TARIM EKONOMİSİ
YRD. DOÇ.
1
4
Tarım Ekonomisi Bölümü mezunu olup ilgili
konularında doktora yapmış olmak.
TOPRAK BİLİMİ VE BESLEME
YRD. DOÇ.
1
3
YRD. DOÇ.
1
4
YRD. DOÇ.
1
5
Zootekni ile ilgili anabilim dallarında doktora yapmış
olmak.
YRD. DOÇ.
2
3
Turizmle ilgili herhangi bir alanda veya işletme
alanında doktora yapmış olmak.
YRD. DOÇ.
1
4
DOÇ. DR.
1
3
YRD. DOÇ.
1
3
İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.
REKREASYON
DOÇ.DR.
1
3
Alanında Doktora yapmış ve Doçentlik şartlarını
taşıyor olmak.
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
YRD. DOÇ.
1
3
İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
YRD. DOÇ.
1
1
İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.
İKTİSAT TARİHİ
PROF.DR
1
1
Profesörlük şartlarını yerine getirmiş olmak.
İKTİSADİ GELİŞME
VE ULUSLAR ARASI
İKTİSAT
DOÇ.DR
1
1
Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.
YRD.DOÇ.
1
5
Yardımcı Doçentlik için alanında doktora yapmış
olmak.
BAHÇE BİTKİLERİ
TARLA BİTKİLERİ
ZİRAAT
FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ
T.O.İ Y.O.
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
SPOR YÖNECİLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR
YÜKSEKOKULU
MÜDÜRLÜĞÜ
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
AÇIKLAMA
İKTİSAT
Bahçe Bitkileri Sebze Yetiştirme ve Islahı anabilim
dalından doçent unvanı almış olmak.
Bahçe Bitkileri Meyve Yetiştirme ve Islahı veya Bağ
Yetiştirme ve Islahı anabilim dalından doçent unvanı
almış olmak.
Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olup Sebze
Yetiştirme ve Islahı konusunda doktora yapmış olmak.
Toprak Bölümü veya Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümü mezunu olup ilgili konularında doktora
yapmış olmak.
Zootekni ile ilgili anabilim dallarında doktora yapmış
olmak.
Turizmle ilgili herhangi bir alanda veya işletme
alanında doktora yapmış olmak.
Alanında Doktora yapmış ve Doçentlik şartlarını
taşıyor olmak.
İŞLETME
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İKTİSAT TEORİSİ
DOÇ.DR
1
2
Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.
İKTİSAT POLİTİKASI
YRD.DOÇ
1
5
Yardımcı Doçentlik için alanında doktora yapmış
olmak.
MUHASEBE VE
FİNANSMAN
DOÇ.DR.
1
2
Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.
ÜRETİM YÖNETİMİ
VE PAZARLAMA
PROF. DR.
1
1
Profesörlük şartlarını yerine getirmiş olmak.
TİCARET HUKUKU
DOÇ.DR.
1
1
Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.
SAYISAL
YÖNTEMLER
YRD. DOÇ.
1
3
PROF. DR.
1
1
Yardımcı Doçentlik için alanında doktora yapmış
olmak.
Alanında Profesör şartlarını yerine getirmiş olmak.
DOÇ.DR.
1
3
Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.
YRD. DOÇ.
1
4
Yardımcı Doçentlik için alanında doktora yapmış
olmak.
DOÇ. DR.
1
1
Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.
YRD. DOÇ.
1
5
YRD. DOÇ.
1
3
SİYASET VE SOSYAL
BİLİMLER
KAMU YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİMLERİ
KENTLEŞME VE
ÇEVRE SORUNLARI
Yardımcı Doçentlik için alanında doktora yapmış
olmak.
Yardımcı Doçentlik için alanında doktora yapmış
olmak.
Download

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı