Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve
sayısı belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri” nde belirtilen
şartları sağlamış olmaları gerekir.
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı
Unvanı
Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği
Arazi ve Su Kaynakları
Profesör
1
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Doçent
1
Doçent
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Adedi
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları
Doçent
2
Dahili Tıp Bilimleri
Radyoloji
Doçent
1
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretim
Doçent
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Periodontoloji
Yrd.Doç.
1
Temel İslam Bilimleri
Hadis
Yrd.Doç.
1
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Bilimleri
Yrd.Doç.
1
Açıklamalar
Tıp Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Din Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.
Profesör kadrosu daimi statüde olup başvuracak adaylar;
Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçe,
Asgari Koşulların Sağlandığına Dair Beyanname (Doçentlik unvanını aldıktan sonra, Üniversitelerarası Kurulun Yürürlükte olan Doçentlik başvurusu için gerekli
asgari bilimsel yayın koşullarını bir kez daha sağlamış olduğuna dair beyanname, (UAK web sayfasında yer alan Tablo)
Özgeçmiş ve yayınlar listesi
Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Onaylı)
Puanlama Tablosu (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun)
Yabancı dil belgesi
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
Başvuru Dosyası (6 Suret)
1.
2.
3.
4.
5.
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Onaylı)
Başlıca Araştırma Eseri
Özgeçmiş ve yayınlar listesi
Bilimsel çalışma ve yayınlar
Özgeçmiş ve yayınları içeren CD (tüm dosyalarda olacaktır)
Dilekçe ve ekleri ile 6 suret dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
(Başvuru dosyalarının tümünde başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, özgeçmiş ve yayınları içeren CD tüm dosyalarda
bulunması gerekmektedir.)
Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;
Dilekçe ve Ekleri ( Tek Suret)
1.
Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe,
2.
Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3.
Lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve doçentlik belgesi (Onaylı)
4.
Puanlama Tablosu (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun)
5.
Yabancı dil belgesi
6.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
7.
Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
Öğretim Üyesi Alım İlanı
Başvuru Dosyası (4 Suret)
1.
Lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve doçentlik belgesi (Onaylı)
2.
Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3.
Bilimsel çalışma ve yayınlar
4.
Özgeçmiş ve yayınlarını içeren CD (tüm dosyalarda olacaktır)
Dilekçe ve ekleri ile 4 suret dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
(özgeçmiş ve yayınları içeren CD tüm dosyalarda bulunması gerekmektedir.)
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar;
Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)
1.
Başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dillerini belirten dilekçe,
2.
Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3.
Lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (Onaylı)
4.
Puanlama Tablosu (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun)
5.
Yabancı dil belgesi (var ise)
6.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
7.
Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
Başvuru Dosyası (4 Suret)
1.
Lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (Onaylı)
2.
Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3.
Bilimsel çalışma ve yayınlar,
4.
Özgeçmiş ve yayınları içeren CD (tüm dosyalarda olacaktır)
Dilekçe ve ekleri ile 4 suret dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığına teslim edeceklerdir.
Yardımcı doçent kadrosuna başvuran ve dosyaları uygun bulunan tüm adaylar Üniversitemiz tarafından yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.
Sınav tarihi aşağıda belirtilmiştir.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE
1.
2.
3.
4.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
Müracaat esnasında lisans, doktora, tıpta uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya başvuru
yapılacak birim yetkilisi tarafından aslı görülerek onaylanan suretlerini teslim etmeleri,
Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri
gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
İlan Yayım Tarihi
: 14/10/2014
Son Müracaat Tarihi : 28/10/2014
(14 Ekim 2014 tarih ve 29145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)
Yardımcı Doçent Yabancı Dil Sınavı
(2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi ve ilgili yönetmelik uyarınca)
Tarihi
: 12 Kasım 2014
Saati
: 13.00
Yeri
: Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
5.
Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Detaylı Bilgi İçin :
Ziraat Fakültesi Dekanlığı
356-2521616
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
356-2521680
Tıp Fakültesi Dekanlığı
356-2133294
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
356-2521536
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
356-2124222
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
356-2521515
Personel Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
356-2521618
Şube Müdürü
356-2521316
Akademik Personel Bürosu
356-2521616 / 1156
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ
SAĞLIK BİLİMLERİ AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME (PUANLAMA) TABLOSU (indirmek için tıklayınız)
FEN BİLİMLERİ AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME (PUANLAMA) TABLOSU (indirmek için tıklayınız)
SOSYAL BİLİMLER AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME (PUANLAMA) TABLOSU (indirmek için tıklayınız)
GÜZEL SANATLAR AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME (PUANLAMA) TABLOSU (indirmek için tıklayınız)
Download

Öğretim Üyesi Alım İlanı - Personel Daire Başkanlığı