GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2014–2015
Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.
Yüksek Lisans Programı 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları
Alanlar
Puan
Türü
(ALES)
İktisat (Yüksek Lisans)
Eşit
Ağırlık
22
İktisat (Yüksek Lisans)
(UNIP)
Eşit
Ağırlık
3
Eşit
Ağırlık
Kontenjan Başvuru Koşulları
8
İşletme (Yüksek Lisans)
Eşit
Ağırlık
12
İşletme (Yüksek Lisans)
Eşit
Ağırlık
12
İşletme (Yüksek Lisans)
(UNIP)
Eşit
Ağırlık
1
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
(II.Öğretim)
Eşit
Ağırlık
45
Kamu Yönetimi (Yüksek Lisans)
Eşit
Ağırlık
10
Maliye (Yüksek Lisans)
Eşit
Ağırlık
15
Maliye (Yüksek Lisans)
(UNIP)
Eşit
Ağırlık
5
Fakültelerin İktisat, Ekonometri, Çalışma
Ekonomisi, Endüstri İlişkileri Bölümü, Hukuk
Fakültesi ve Harp Okulu mezunu olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Siyasal Bilgiler
Fakültesi mezunu olmak. (UNIP Kapsamındaki
Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev
yapıyor olmak.)
Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı: Fakülte ve
Yüksekokulların İşletme, Bankacılık ve Finans
Bölümünden mezun olmak.
Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı: İktisadi ve
İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme Fakülteleri,
Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm İşletmeciliği
ve Otelcilik Yüksekokulu, Sağlık İdaresi Bölümü ve
Fakültelerin Psikoloji, Sosyoloji ve Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı:
Fakültelerin
İşletme
bölümü,
Endüstri
Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Turizm Fakültesi
ile Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, İletişim
Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık Bölümü, Sosyoloji ve Psikoloji
bölümlerinden mezun olmak.
Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı: İktisadi ve
İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme Fakülteleri,
Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm işletmeciliği
ve Otelcilik Yüksekokulu, Sağlık İdaresi Bölümü ve
Fakültelerin Psikoloji, Sosyoloji ve Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. (UNIP
Kapsamındaki
Üniversitelerin
Akademik
kadrolarında görev yapıyor olmak.)
Lisans mezunu olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Polis Akademisi, Harp
Okullarının Sosyal Programlarından mezun olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme/ iktisat,
Siyasal Bilgiler/Bilimler Fakültesi, Harp Okullarının
Sistem Mühendisliği/ İşletme Bölümü ve Polis
Akademisi mezunu olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme/ iktisat,
Siyasal Bilgiler/Bilimler Fakültesi, Harp Okullarının
Sistem Mühendisliği/ İşletme Bölümü ve Polis
Akademisi mezunu olmak. (UNIP Kapsamındaki
Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev
yapıyor olmak.)
Tarih (Yüksek Lisans)
Tarih(Yüksek Lisans)
UNIP
Sözel
2
Sözel
2
Sözel
5
Sözel
4
Sözel
2
Sözel
1
Sözel
1
Sözel
1
Sözel
1
Sözel
1
Sözel
6
Sözel
4
Türk Dili ve Edebiyatı (Yüksek Lisans)
Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı: Üniversitelerin FenEdebiyat ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği, Doğu Dilleri
(Farsça ve Arapça) Bölümü ve İlahiyat Fakültesi
mezunu olmak.
Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı: Üniversitelerin FenEdebiyat ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği mezunu
olmak.
Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı: Üniversitelerin FenEdebiyat ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği mezunu
olmak.
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
Bilim Dalı: Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Eğitim Fakültesi
Tarih Öğretmenliği mezunu olmak.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı:
Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü, Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği, Harp
Okulu ve Polis Akademisi mezunu olmak.
Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı: Üniversitelerin FenEdebiyat ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği, Doğu Dilleri
(Farsça ve Arapça) Bölümü ve İlahiyat Fakültesi
mezunu
olmak.
(UNIP
Kapsamındaki
Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev
yapıyor olmak.)
Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı: Üniversitelerin FenEdebiyat ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği mezunu
olmak. (UNIP Kapsamındaki Üniversitelerin
Akademik kadrolarında görev yapıyor olmak.)
Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı: Üniversitelerin FenEdebiyat ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği mezunu
olmak. (UNIP Kapsamındaki Üniversitelerin
Akademik kadrolarında görev yapıyor olmak.)
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
Bilim Dalı: Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Eğitim Fakültesi
Tarih Öğretmenliği mezunu olmak. (UNIP
Kapsamındaki
Üniversitelerin
Akademik
kadrolarında görev yapıyor olmak.)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı: FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Eğitim Fakültesi
Tarih Öğretmenliği, Askeri Harp Okulu ve Polis
Akademisi mezunu olmak. (UNIP Kapsamındaki
Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev
yapıyor olmak.)
Yeni Türk Dili Bilim Dalı:Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü mezunu olmak.
Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı:Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
Doktora Programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları
İktisat (Doktora)
Eşit
Ağırlık
5
İktisat (Doktora)
(UNIP)
Eşit
Ağırlık
2
Eşit
Ağırlık
4
Eşit
Ağırlık
3
Eşit
Ağırlık
3
İşletme ( Doktora )
Eşit
Ağırlık
1
Eşit
Ağırlık
1
Sözel
2
Sözel
3
Sözel
1
Sözel
1
İşletme ( Doktora )
(UNIP)
Tarih (Doktora)
Tarih (Doktora)
(UNIP)
İktisat, Maliye, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik,
Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Ekonometri
Yüksek Lisans mezunu olmak.
İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından
mezun olmak. (UNIP Kapsamındaki Üniversitelerin
Akademik kadrolarında görev yapıyor olmak.)
Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı:
Yüksek Lisans Eğitimini İşletme Bölümünde
yapmış olmak.
Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı:
Yüksek Lisans Eğitimini İşletme Bölümünde
yapmış olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı:
Yüksek Lisans Eğitimini İşletme Bölümünde
yapmış olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı:
Yüksek Lisans Eğitimini İşletme Bölümünde
yapmış
olmak.
(UNIP
Kapsamındaki
Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev
yapıyor olmak.)
Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı:
Yüksek Lisans Eğitimini İşletme Bölümünde
yapmış
olmak.
(UNIP
Kapsamındaki
Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev
yapıyor olmak.)
Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı: Yeniçağ, Yakınçağ
veya Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
alanlarında Yüksek lisans yapmış olmak.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı: Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında, Siyaset Bilimleri
Bilim Dalında veya Uluslararası İlişkiler Bilim
Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı: Yeniçağ, Yakınçağ
veya Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
alanlarında Yüksek lisans yapmış olmak. (UNIP
Kapsamindaki
Üniversitelerin
Akademik
kadrolarında görev yapıyor olmak.)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı: Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında, Siyaset Bilimleri
Bilim Dalında veya Uluslararası İlişkiler Bilim
Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak. (UNIP
Kapsamindaki
Üniversitelerin
Akademik
kadrolarında görev yapıyor olmak.)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi.
İnternet adresi http://ogr.gop.edu.tr/ensbasvuru/login.aspx
2-Yüksek Lisans için lisans, Doktora için Yüksek Lisans diplomasının aslı ile birlikte fotokopileri.
3-Yüksek Lisans için lisans, Doktora için Yüksek Lisans programlarında aldıkları derslerin başarı notunu ve
mezuniyet not ortalamasını gösteren belge (Transkript). (Yüzlük Sistem Dışında Düzenlenmiş not döküm
belgelerinin dönüşümü, Yükseköğretim Kurumu tarafından 09/10/2008 tarihinde yayınlanan dönüşüm
tablosu kullanılarak gerçekleştirilecektir.)
4-ALES Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı, (3 yıl içinde alınmış olan ALES sınav puanı geçerlidir.)
5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
6-Doktoraya başvuran adaylar için Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilen Yabancı Dil
Başarı Belgesi (en az 55 puan) gereklidir.
7-UNIP kapsamında başvuracak adayların; UNIP Kapsamındaki Üniversitelerin akademik kadrolarında görev
yapıyor olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
8-İnternet üzerinden tercih yapılırken, tercih yapılmak istenen bölüm sadece (1) defa seçilmelidir. Örnek:
Ortaçağ Tarihi Anabilim dalı (1) defa seçilmelidir. 2.,3.,4.,5. tercihlere tekrar yazılmamalıdır.
9-Eksik evrakla müracaat kabul edilmeyecektir.
Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları
1-ALES sınavından ilgili puan türünde (sözel/eşit ağırlık) en az 55 standart puan aldığını gösterir belge.
2-Yüksek Lisans Programı başvuruları değerlendirilirken ALES’ in %60’ı, ÜDS- KPDS- YDS’ nin %15’ i ve
diploma notunun %25’ inin toplamı alınarak belirtilen kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır. Yabancı dil
belgesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Yabancı Dil Belgesi olmayanların katkısı sıfır olarak
değerlendirilecektir.
Doktora Programına Başvuru Koşulları
1-ÜDS- KPDS- YDS’ den 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil
sınavından eşdeğer puan almış olmak.
2- Lisans Derecesi ile başvuranlar için lisans, Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için Yüksek lisans
diplomasının aslı ile birlikte fotokopisi.
3-Lisans Derecesi ile başvuranlar için lisans, Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için Yüksek Lisans
programlarından alınan derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ile
birlikte fotokopisi. (Transkript).
4-Doktora programı başvuruları değerlendirilirken, ALES’ in %60’ı, ÜDS- KPDS- YDS’ nin %15’ i ve Yüksek
Lisans diploma notunun %25’ inin toplamı alınarak belirtilen kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır.
BAŞVURU TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri
11-20 Ağustos 2014
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
25 Ağustos 2014
Programlara Kesin Kayıtların Yapılması
01-05 Eylül 2014
Programlarda Boş Kalan Kontenjanlara Yedek Listeden Kayıtların Yapılması 08-09 Eylül 2014
Ders Kayıtları
15-19 Eylül 2014
Başvuru Adresi:
Gaziosmanpaşa Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Binası Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi –TOKAT
Ayrıntılı Bilgi İçin
Tel: 0 356 252 16 16/3422-3424 – WEB: www.gop.edu.tr
NOT: Müracaatlar şahsen olup, mektup veya e-posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.
Değerlendirmede asıl listede yer alıp, kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine
yedek listede bulunan adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.
Download

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ