Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve
sayısı belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri” nde belirtilen
şartları sağlamış olmaları gerekir.
Birimi
Tıp Fakültesi
Bölümü
Anabilim Dalı
Unvanı
Adedi
Açıklamalar
Cerrahi Tıp Bilimleri
Genel Cerrahi
Yrd.Doç.
1
Cerrahi Tıp Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji
Yrd.Doç.
1
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd.Doç.
1
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Yrd.Doç.
1
Klinik Bilimler
Pedodonti
Yrd.Doç.
1
Klinik Bilimler
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Yrd.Doç.
1
Güzel Sanatlar Eğitimi
Resim-İş Eğitimi
Yrd.Doç.
1
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Yrd.Doç.
1
İlköğretim
Matematik Eğitimi
Yrd.Doç.
1
İlköğretim
Sınıf Eğitimi
Yrd.Doç.
1
Tarih
Yakınçağ Tarihi
Yrd.Doç.
1
Tarih
Eskiçağ Tarihi
Yrd.Doç.
1
Matematik
Topoloji
Yrd.Doç.
1
Bitki Koruma
Fitopatoloji
Yrd.Doç.
1
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
Yrd.Doç.
1
Lisans ve lisansüstü eğitimlerini ilgili
alanda yapmış olmak.
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
Yrd.Doç.
1
Lisans ve lisansüstü eğitimlerini ilgili
alanda yapmış olmak.
Harita Mühendisliği
Yrd.Doç.
1
Alanında doktora yapmış olmak
Mimarlık
Yrd.Doç.
1
Alanında doktora yapmış olmak
Makine Mühendisliği
Yrd.Doç.
1
Alanında doktora yapmış olmak
Sosyal Hizmetler
Yrd.Doç.
1
Alanında doktora yapmış olmak
Sağlık Kurumları
Yöneticiliği
Yrd.Doç.
1
Alanında doktora yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Erbaa Sağlık Yüksekokulu
Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar;
Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)
1.
Başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dillerini belirten dilekçe,
2.
Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3.
Lisans, yüksek lisans ve doktora veya tıpta uzmanlık belgeleri (Onaylı)
4.
Puanlama Tablosu (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun)
5.
Yabancı dil belgesi (var ise)
6.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
7.
Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
Başvuru Dosyası (4 Suret)
1.
Lisans, yüksek lisans ve doktora veya tıpta uzmanlık belgeleri (Onaylı)
2.
Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3.
Bilimsel çalışma ve yayınlar,
4.
Özgeçmiş ve yayınları içeren CD (tüm dosyalarda olacaktır)
5.
Tıpta Uzmanlık Tezi (Tıp Fakültesi kadrolarına başvuran adaylar)
Dilekçe ve ekleri ile 4 suret dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığına veya Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Yardımcı doçent kadrosuna başvuran ve dosyaları uygun bulunan tüm adaylar Üniversitemiz tarafından yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.
Sınav tarihi aşağıda belirtilmiştir.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE
1.
2.
3.
4.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı
sureti veya başvuru yapılacak birim yetkilisi tarafından aslı görülerek onaylanan suretlerini teslim etmeleri,
Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri
gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
İlan Yayım Tarihi
: 11/03/2015
Son Müracaat Tarihi : 25/03/2015
(11 Mart 2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)
Yardımcı Doçent Yabancı Dil Sınavı
(2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi ve ilgili yönetmelik uyarınca)
Tarihi
: 31 Mart 2015
Saati
: 13.00
Yeri
: Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
5.
Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Detaylı Bilgi İçin :
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
356-2521536
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
356-2521515
Tıp Fakültesi Dekanlığı
356-2149444
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
356-2124222
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
356-2521522
Ziraat Fakültesi Dekanlığı
356-2521616
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
356-2521616
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
356-2521800
Erbaa Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Personel Daire Başkanlığı
356-7258692
Daire Başkanı
356-2521618
Şube Müdürü
356-2521316
Akademik Personel Bürosu
356-2521616 / 1156
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ
SAĞLIK BİLİMLERİ AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME (PUANLAMA) TABLOSU (indirmek için tıklayınız)
FEN BİLİMLERİ AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME (PUANLAMA) TABLOSU (indirmek için tıklayınız)
SOSYAL BİLİMLER AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME (PUANLAMA) TABLOSU (indirmek için tıklayınız)
GÜZEL SANATLAR AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME (PUANLAMA) TABLOSU (indirmek için tıklayınız)
Download

Öğretim Üyesi Alım İlanı - Personel Daire Başkanlığı