20/11/2014 TARİHLİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İLE BASIN İLAN KURUMUNDA (ZAMAN GAZETESİ)
YAYIMLANAN ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu"nun ilgili maddeleri ile "657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesi" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını,
nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik
durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalı ve yabancı dilini belirttiği
dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doktora belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim
belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili
akademik birime;
Adayların, gazete ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
UNVANI
ADEDİ
BİRİMİ
DERECE
Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
Eğitim
Fakültesi
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Eğitim
Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretim
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Eğitim
Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr.
1
1
Eğitim Bilimleri
Eğitim
Yönetimi,Teftişi,Planlaması ve
Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Eğitim Bilimleri
Eğitim
Yönetimi,Teftişi,Planlaması ve
Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr.
4
1
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Yrd. Doç. Dr.
4
1
Batı Dilleri ve
Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyatları
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr.
4
1
Doç. Dr.
1
1
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Kelam ve İslam Mezhepleri
Tarihi
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Orman
Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Teknikleri
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Hopa İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat Teorisi
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Hopa İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Hopa İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Yönetim Bilimleri
Yrd. Doç. Dr.
5
1
AÇIKLAMA
Türkçe Eğitimi veya Türk Dili
ve Edebiyatı Eğitimi Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
Kentleşme Alanında Doktora
Yapmış Olmak.
Download

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER ECE AD EDİ