İPEK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AKADEMİK KADRO İLANI
Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam zamanlı
statüde (Araştırma Görevlisi) kadrosu için başvurular kabul edilecektir.
FAKÜLTE
Sinema
Sanatları
Fakültesi
BÖLÜM
Dijital
Oyun
Tasarım
Bölümü
ÜNVAN
Araştırma
Görevlisi
KADRO
ADEDİ
1
AÇIKLAMA
 Lisans eğitimini Üniversitelerin Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri,
Matematik- Bilgisayar veya Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi
bölümlerinden birinde tamamlamış olması.
 ALES eşit ağırlık puanının asgari 75
olması.
 YDS’den asgari 70 puan veya Yüksek
Öğretim Kurulunca onaylanan dil
sınavlardan dengi bir puan almış olması.
Başvurularda İstenilen Belgeler:
Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylar
için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil seviyelerini
gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan
4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.
Başvuru Süresi ve Adresi:
Başvuru süresi, ilan tarihinden (22.01/2015) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular,
Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648.cad 06550 Or-An,
Çankaya /ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru
tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
Duyuru Başlama Tarihi
22.01.2015
Son Başvuru Tarihi
05.02.2015
Ön Değerlendirme Tarihi
09.02.2015
Sınav Giriş Tarihi
10.02.2015
Sonuç Açıklama Tarihi
12.02.2015
Download

Sinema Sanatları Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı