İPEK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AKADEMİK KADRO İLANI
Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam zamanlı
statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir.
FAKÜLTE
BÖLÜM
ÜNVAN
KADRO
ADEDİ
AÇIKLAMA

Sinema
Sanatları
Fakültesi
Film
Tasarımı
Bölümü
Öğretim
Görevlisi
1



Üniversitelerin Sinema Televizyon
veya Film Tasarımı bölümlerinde
Yüksek lisansını tamamlamış olması.
Film Endüstrisinde görüntü yönetmeni
olarak 3 yıl iş deneyim sahibi olmak
ALES Sözel Puanı 70 ve üzeri olmak
KPDS ve YDS veya eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanan
yabancı dil sınavlarından asgari 75 veya
dengi puana sahip olmak.
Başvurularda İstenilen Belgeler:
Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylar
için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil seviyelerini
gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.
Başvuru Süresi ve Adresi:
Başvuru süresi, ilan tarihinden (18/02/2015) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular,
Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648.cad 06550 Oran,
Çankaya /ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru
tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
Duyuru Başlama Tarihi
18.02.2015
Son Başvuru Tarihi
05.03.2015
Ön Değerlendirme Tarihi
06.03.2015
Sınav Giriş Tarihi
09.03.2015
Sonuç Açıklama Tarihi
10.03.2015
Download

Sinema Sanatları Fakültesi Film Tasarımı Bölümü