İPEK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AKADEMİK KADRO İLANI
Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam zamanlı
statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir.
FAKÜLTE
BÖLÜM
Konservatuvar Müzik Bölümü
FAKÜLTE
BÖLÜM
KADRO
ÜNVAN ADEDİ
Öğretim
Üyesi
(Doç.)
ÜNVAN
1
KADRO
ADEDİ
1
Konservatuvar Müzik Bölümü
Öğretim
Üyesi
(Yrd. Doç.)
AÇIKLAMA
1. Müzik Eğitimi/Yaylı Çalgılar
Pedagojisi alanında Doçentlik
derecesine sahip olmak,
2. Doçent olduktan sonra en az 1 yıl bir
Yükseköğretim Kurum’unda Doçent
olarak çalışmış olmak,
3. Müzik Eğitimi/Yaylı Çalgılar
Pedagojisi alanında Yurtdışı’nda
İngilizce eğitim veren bir üniversiteden
Doktora derecesine sahip olmak,
4. Yaylı Çalgılar Pedagojisi alanında
Yurtdışında (tercihen Üniversite
düzeyinde) ders vermiş olmak,
5. KPDS, YDS ya da ÜDS’den 70 ve
üzeri puan almak,
AÇIKLAMA
1.Oda Müziği alanında İngilizce
eğitim veren bir kurumda Doktora ya
da Sanatta yeterliliğe sahip olmak
2.En az 5 yıllık Piyano Öğretimi
deneyimine sahip olmak,
3.Lisansüstü Eğitimini tercihen
Yurtdışı’nda ingilizce eğitimi veren
bir Üniversitenin Piyano Bölümünde
yapmış olmak,
4.KPDS, YDS ya da ÜDS’den 70 ve
üzeri puan almış olmak.
Başvurularda İstenilen Belgeler:
Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek
adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve
yabancı dil seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları
gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.
Başvuru Süresi ve Adresi:
Başvuru süresi, ilan tarihinden (29/12/2014) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular,
Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648. Cad 06550 Or-An,
Çankaya/ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular son başvuru
tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
Download

Konservatuvar Doçent ve Yardımcı Doçent İlanı