İPEK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AKADEMİK KADRO İLANI
Üniversitemize: 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Karan kapsamında tam
zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir.
FAKÜLTE
BÖLÜM
ÜNVAN KADRO
ADEDİ
AÇIKLAMA
•
Öğretim
Sinema
Animasyon Üyesi
Sanatları Bölümü
(Yrd.
Fakültesi
Doç. Dr.)
1
•
•
•
Doktorasını Görsel İletişim
Tasarımı, İletişim ve Tasarım.
Medya ve İletişim Sistemleri,
Görsel Sanatlar, Fotoğrafçılık.
Animasyon, Radyo Televizyon ve
Sinema, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği ve Yazılım
Mühendisliği alanlarında yapmış
olmak
Tercihen eğitim dili İngilizce olan
bir üniversitede Sinema alanlarında
lisans, yüksek lisans veya doktora
eğitimi almış olmak.
İpek Üniversitesi yardımcı
doçentlik kadrosuna atanma asgari
yayın veya etkinlik şartını, yayın
veya etkinlik puanı şartını ve
toplam puan şartını sağlıyor olmak
YDS veya eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu'nca
onaylanan yabancı dil
sınavlarından en az 75 veya dengi
puana sahip olmak.
Başvurularda İstenilen Belgeler:
Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti,
erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını
ve yabancı dil seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde
başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.
Başvuru Süresi ve Adresi:
Başvuru süresi, ilan tarihinden (17/02/2015) itibaren 15 (on beş) gündür.
Başvurular. Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı
648.cad 06550 Oran, Çankaya /ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir.
Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinde saat l7:00’e kadar
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN
Download

Sinema Sanatları Fakültesi Animasyon Bölümü