T.C.
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
24.01.2014
Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği uyarınca “Profesör Öğretim Üyesi" alınacaktır.
Başvuru Belgeleri
1- Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), nüfus cüzdan fotokopisi, fotoğraf (2 Adet), noter
onaylı diploma fotokopileri
2- Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, varsa profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan altı takım dosya.
Başvuru Süresi : İlgililerin 07 Şubat 2014 tarihine kadar Üniversitemizin Gazi Mustafa Kemal Mh. Kaynaklar Cad. No.115 SeyrekköyMenemen/İZMİR adresindeki Seyrek Yerleşkesi’ne başvurmaları gerekmektedir.
Not:
1- Belirtilen özel koşulları taşımayan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.
2- Eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK
Rektör
İletişim: Müberra KÜRÜM
İnsan Kaynakları Müdürü
Tel : 0232 355 00 00 (1040)
[email protected]
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK PERSONEL İLANI
FAKÜLTE
BÖLÜM
UNVAN
KADRO
ÖZEL KOŞULLAR
- En az 10(on) yıl göz uzmanlığı yapmış olmak,
Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Profesör
1
- Görme Optiği, Göz Anatomi ve Fizyolojisi konusunda
ders verme deneyimi bulunmak,
- Kornea nakli tecrübesi bulunmak,
- Refraktif Cerrahi konusunda yayınları bulunmak.
Download

Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Profesör 1