FĐZĐK BÖLÜMÜ
2013-2014 GÜZ YARIYILI (NORMAL ÖĞRETĐM) ARA SINAV PROGRAMI
Dersin Kodu
Dersin Adı
FĐZ 1002
Elektrik ve Magnetizma
FĐZ 1004
Elektrik ve Magnetizma Laboratuvarı
MAT1808
Genel Matematik II
KĐM 1806
Genel Kimya II
ATB 1802
Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi
YDB1812
Đngilizce II
FĐZ 2002
Fizikte Matematiksel Yöntemler II
FĐZ 2004
Modern Fizik
FĐZ 2006
Modern Fizik Laboratuvarı
FĐZ 2008
Fizikte Bilgisayar Programlama
TDB2802
Türk Dili II
YDB2812
Đngilizce IV
FĐZ 3002
Klasik Mekanik
FĐZ 3004
Đstatistiksel Fizik ve Termodinamik
TARİH
26.05.2014
09:30
D108
G.Y. & Ö. B.
27.05.2014
09:30
D108
LAB. ASĐST.
05.06.2014
09:30
D108
A.E.M. & Ç.D.
06.06.2014
09:30
D108
D.A. & Ç.K.
28.05.2014
13:30
D109
Ç.K.
28.05.2014
Z05
16:00
FEN FAK
Ç.K.
02.06.2014
10:30
D108
D.A. & Ç.K.
28.05.2014
10:30
D108
G.Y. & Ö. B.
29.05.2014
10:30
D108
Y.A. &A.D.
04.06.2014
10:30
D108
A.Ş. & Ş.Ö.
26.05.2014
12:30
D109
D.A.
28.05.2014
10:00
SKYDYO Z - 2 /
Z-3
Ş.Ö.
03.06.2014
15:30
D108
A.D. & Y.A.
27.05.2014
15:30
D108
A.E.M. & Ş.Ö.
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Güneş
Prof. Dr. Mehmet Güneş
Y. Doç. Dr.
Oylumluoğlu
Görkem
Prof. Dr. Mehmet Güneş
Prof. Dr. Mehmet Güneş
Doç. Dr. Sertap Kavasoğlu
Doç. Dr. Neşe Kavasoğlu
Y. Doç. Dr. Ali Ekber Irmak
FĐZ 3006
Đstatistiksel Fizik ve Termodinamik Laboratuvarı
FĐZ 3501
Malzeme Bilimine Giriş
FĐZ 3503
Analog Elektronik
FĐZ 3504
Atom ve Molekül Fiziği
FĐZ 3505
Nükleer Fizik
FĐZ 3506
Yarıiletken Fiziğine Giriş
FĐZ 3512
Temiz ve Tükenmez Enerji Kaynakları
FĐZ 4004
Kuantum Mekaniği II
FĐZ 4503
Yarıiletken Nanoyapılar Fiziği
FĐZ 4505
Çevre Fiziği
FĐZ 4506
Elektriksel Malzeme Karakterizasyonu
FĐZ 4508
Đleri Elektromagnetik Teori
FĐZ 4511
Geometri Optiği, Fotometri, Optiksel Sistemler
FĐZ 4512
Temel Parçacık Fiziği II
FĐZ 4517
Mezuniyet Projesi I
FĐZ 4522
Mezuniyet Projesi II
29.05.2014
15:30
D108
P.Ö. & A.Ş.
26.05.2014
15:30
D108
D.A.. & Ç.D.
28.05.2014
15:30
D103
A.Ş. & Ş.Ö.
02.06.2014
13:30
D103
D.A. & Ç.K.
04.06.2014
13:30
D103
A.E.M. & Ç.D.
26.05.2014
13:30
D103
A.Ş. & P.Ö.
27.05.2014
13:30
D108
G.Y.
26.05.2014
10:30
D108
G.Y.
27.05.2014
09:30
D103
Ş.Ö. & P.Ö.
28.05.2014
09:30
D103
A.D. & Y.A.
29.05.2014
10:30
D108
Ş.Ö. & P.Ö.
30.05.2014
09:30
D103
A.E.M. & Ç.D.
03.06.2014
13:30
D103
A.E.M. & P.Ö.
02.06.2014
09:30
D103
A.D. & A. Ş.
31.05.2014
10:30
D103
31.05.2014
13:30
D103
Y. Doç. Dr. Ali Ekber Irmak
Doç. Dr. Selçuk Aktürk
Y. Doç. Dr. Ali Ekber Irmak
Y. Doç. Dr. Cahit Karanfil
Y. Doç. Dr. Metin Kantar
Prof. Dr. Murat Bayhan
Y. Doç. Dr. Rüştü Eke
Y. Doç. Dr. Metin Kantar
Prof. Dr. Habibe Bayhan
Prof. Dr. Habibe Bayhan
Prof. Dr. Habibe Bayhan
Y. Doç. Dr. Metin Kantar
Prof. Dr. Arif Nesrullazade
Y. Doç. Dr. Metin Kantar
Tüm öğretim üyeleri
Tüm öğretim üyeleri
Download

Fizik Son HALİ