T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
a) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna,
özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
b) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş,
doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve
Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
AÇIKLAMALAR:
1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4) Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.
5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
6) Yardımcı Doçent kadrolarına Doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
BİRİM
Beden Eğ.ve Spor
Y.O.
Mimarlık Fakültesi
Tıp Fakültesi
BÖLÜM
ABD/PROGRAM
Doçent
Rekreasyon
Mimarlık
Cerrahi Tıp Bilimleri
UNVAN DER.
Mimarlık
Genel Cerrahi
Doçent
Yrd.Doç.
AÇIKLAMA
2
Engelliler ve Sporda psiko sosyal alanlarda akademik çalışmaları
olmak
2
Mimarlık bilim alanı ve Mimarlık, Planlama, Tasarım temel alanında
doçentliğini almış olmak, Tasarım ve tarih- kültür-sanat ilişkili
üzerinden dersler vermiş olmak, mimari proje yarışmalarına katılmış
olmak, mimari uygulamalar yapmış olmak
5
Paratiroid cerrahisinde deneyimli, Tiroid cerrahisinde sinir
monitorizasyonu eğitimi almış olmak, Gastrointestinal sistem
endoskopisi eğitimi almış olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağ.ve Hast.
Yrd.Doç.
5
Çocukluk çağı Kawasaki hastalığı üzerine çalışması olmak.
Kateterizasyon İle Atrial Septal Defekt (ASD) Kapatma İşlemi
üzerinde çalışması olmak.
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bil.
Histoloji ve
Embriyoloji
Yrd.Doç.
5
Tıp Fakültesi mezunu ve Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olmak,
Radyasyonun etkileri ile ilgili histolojik çalışmalar yapmış olmak.
Muğla SYO
Sağlık Yönetimi
Yrd.Doç.
4
İşletme doktora derecesine sahip olup, kültür ve girişimcilik ilişkisi
üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
NOT: Yukarıdaki ilanın duyurusu 29/12/2014 tarihinde Sözcü Gazetesinde yayımlanmış olup, son müracaat tarihi 12/01/2015 (Mesai bitimi) dir
Download

AÇIKLAMALAR: BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER