Aqua-Quench 200
Yağ benzeri soğutma karakteristiklerine sahip, nitrit içermeyen ısıl işlem polimeri
TANIM
AVANTAJLAR
Polialkilen glikol (PAG) bazlı ısıl işlem polimer serimizdeki
en yeni ürünümüz Aqua-Quench 200, kritik martensitik
dönüşüm sıcaklık aralığında sağladığı düşük soğutma hızı
ile çatlak ve çarpılma riskini minimuma indirir ve böylece,
eski teknoloji PAG tipi ısıl işlem polimerleriyle su
verilemeyen yüksek sertleşebilirlikli çeliklerde kullanılabilir.
Aqua-Quench 200, ısıl işlem yağlarının neden olduğu
duman oluşumunu ve yangın riskini ortadan kaldırırken,
soğutma hızında esneklik sağlar.
Esnek soğutma hızı
Geleneksel PAG bazlı sıvılara göre, kritik martensitik
dönüşüm sıcaklık aralığında düşük soğutma hızı
Nitritsiz korozyon önleme sistemi
Yangın riskini ortadan kaldırır
Su verme esnasında oluşan dumanı ortadan kaldırır
Temperleme öncesi yüksek maliyetli alkali veya
solvent bazlı temizleme gerekliliğini ortadan kaldırır
UYGULAMA
Aqua-Quench 200 suyla karıştırılarak kullanılır. Çözeltinin
konsatrasyonu ve sıcaklığı veya polimer tankında uygulanan
karıştırmanın şiddeti değiştirilerek, ısıl işlem uygulanan
çeliğin sertleşebilirliğine ve komponentlerde istenen
metalurjik özelliklere göre soğutma hızı ayarlanabilir.
Kullanımda ekonomiktir
DEPOLAMA
Aqua-Quench stabil ve yanıcı olmayan bir sıvıdır. Yaklaşık
0°C’de donar ve 20°C’nin altındaki sıcaklıklarda viskoz hale
gelir. Bu yüzden oda sıcaklığında depolanması tavsiye edilir.
TĐPĐK FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLER
Konteynerlerin kapakları, kullanımda olmadığı zaman kapalı
olmalıdır. Đlk olarak stokunuzdaki en eski ürünü kullanın.
TEST
Aqua-Quench 200 için tavsiye edilen raf ömrü 12 aydır.
TĐPĐK DEĞER
Konsantre halde
Görünüm
Özgül ağırlık @15,5°C
Kinematik Viskozite, 40°C’de
Yarı şeffaf sıvı
1,080
440 cSt
Suyla karışmış halde
Görünüm
SAĞLIK VE GÜVENLĐK
Ürün Güvenlik Bilgi Formları müşterilere verilmektedir ve
sıvının kullanımı öncesi detaylı olarak incelenmelidir.
Yarı şeffaf sıvı
Kinematik Viskozite, 40°C’de
%10
2,0 cSt
%20
5,0 cSt
%30
12,0 cSt
pH, %10’luk çözelti
Özgül Isı
8,8
0,95 cal/gm/°C
54200
10/05
Bu Ürün Bilgi Formunda verilen tüm bilgiler bu ürüne ait tipik verilerdir. Ancak herhangi bir taahhüt niteliğinde değildir. Önceden haber vermeksizin
ürünlerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Houghton Kimya San. A.Ş
Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Esot Sanayi Sitesi B Blok No: 6
34303 Küçükçekmece - Đstanbul
Tel
+90 212 6719777
Fax
+90 212 6719555
E-mail
[email protected]
HI
Aqua-Quench 200 Soğutma Karakteristikleri
900
800
700
Prob Sıcaklkığı (°C)
600
500
400
300
Eğri 1:
Eğri 2:
Eğri 3:
Eğri 4:
Eğri 5:
200
100
5%
10%
15%
20%
25%
0
0
20
40
60
80
100
120
Soğutma Hızı (°C/s)
140
160
180
200
Aqua-Quench 200 için refraktif indeks grafiği
Konsantrasyon = Refraktif İndeks x 2.17
19
18
17
16
15
14
13
Refraktometre okuması (Brix)
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5
10
15
20
Konsantrasyon (% v/v)
25
30
35
40
Download

Aqua-Quench 200 Soğutma Karakteristikleri