İLAN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim
üyesi alınacaktır.
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.
1- İlan edilen Profesör kadrolarına başvuracakları adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel
çalışma ve yayınlarını içeren 7 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Doçent adayları başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını
içeren 5 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Yardımcı Doçent adayları başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve Diplomalarını ekleyerek
hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 5 nüsha dosya ile birlikte ilgili fakülte dekanlıklarına müracaat
edeceklerdir. Müracaatlarda dosyalar yabancı dil sınavında başarılı olunması halinde teslim edilecektir.
4- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulacak jüri tarafından, ilgili
programa ilişkin eğitim dilinde 20 dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.
5- Adayların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.,25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari Koşulların yanında
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.
6- Tüm adayların Üniversitemiz Senatosu tarafından Öğretim Üyeleri (Prof. doçent ve yardımcı doçent) kadroları için
belirlenen şartları sağlamaları gerekmektedir.Bu şartlar Üniversitemizin web sitesi, www.gantep.edu.tr/ kriterler
sayfasında görülebilir veya Personel Dairesi Başkanlığından sağlanabilir.
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
UNVANI
Çocuk Sağ. Ve Hast. Doçent
Çocuk Sağ. Ve Hast. Doçent
Tıp Fak.
Dahili Tıp
Bilimleri
ADETİ
AÇIKLAMA
1
Çocuk Alerjisi Uzmanı
Olmak.
1
Sosyal Pediatri Alanında
Çalışmış Olmak.
Çocuk Sağ. Ve Hast. Yrd. Doç.
1
Pediatrik Hematoloji
alanında çalışmaları
olmak.YDS'den en az 80
puan veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir
puana sahip olmaları ve
İngilizce ders
anlatabilmeleri
gerekmektedir.
Çocuk Nefrolojisi uzmanı
olmak.
Çocuk Sağ. Ve Hast. Yrd. Doç.
Çocuk Ruh Sağ. Ve
Hast.
Doçent
1
Çocuk Gastroentrolojisi
uzmanı olmak.
Çocuk Sağ. Ve Hast.
Yrd. Doç.
1
1
Çocuk Ruh Sağ. Ve
Hast.
1
Radyodiagnostik
Yrd. Doç.
1
Koroner Arter Patolojileri
alanında BT ve DSA ile
ilgili çalışmaları olmak.
İç Hastalıkları
Doçent
1
Geriatri Uzmanı olmak.
1
İç Hastalıkları Uzmanı,
Hematoloji Alanında 3 yıl
çalışmaları ve Kemik İliği
Transplantasyonu
deneyimi olmak.YDS'den
en az 80 puan veya
eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir
puana sahip olmaları ve
İngilizce ders
anlatabilmeleri
gerekmektedir.
1
Gastroentrolog
olmak.Hepatit-G ve
Transfusion Transmitted
virüsle ilgili çalışmaları
olmak.
İç Hastalıkları
Tıp Fak.
Yrd. Doç.
YDS'den en az 80 puan
veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir
puana sahip olmaları ve
İngilizce ders
anlatabilmeleri
gerekmektedir.
Yrd. Doç.
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları
Yrd. Doç.
İç Hastalıkları
Yrd. Doç.
1
İç Hastalıkları
Yrd. Doç.
1
Gastroentrolog olmak.
H.pylori ile ilgili
çalışmaları
olmak.YDS'den en az 80
puan veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir
puana sahip olmaları ve
İngilizce ders
anlatabilmeleri
gerekmektedir.
Gastroentrolog olmak.
İrritabl bağırsak
sendromu üzerinde
çalışmaları olmak.
Nöroşirürji
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Tıp Fak.
Göğüs Cerrahisi
Fen-Edb. Fak.
1
Yrd. Doç.
1
Ektopik Gebelikte serbest
DNA lar üzerinde çalışmış
olmak.
Yrd. Doç.
1
Nitröz oksit ile
Remifentanilinnin klinik
ve hematolojik etkileri ile
ilgili çalışmaları olmak.
Yrd. Doç.
1
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Tıp Fak.
Doçent
Temel Tıp
Bilimleri
Fizyoloji
Doçent
1
Biyoloji
Moleküler Biyoloji
Profesör
1
Tarih
Yakınçağ Tarihi
Profesör
1
Tarih
Yeniçağ Tarihi
Doçent
1
Coğrafya
Doçent
1
Coğrafya
Yrd. Doç.
1
Sosyoloji
Yrd. Doç.
1
Felsefe
Yrd. Doç.
1
Fizik Müh.
Atom ve Molekül
Fiziği
Doçent
1
Makine Müh.
Enerji
Doçent
1
Mühendislik Fak.
Güzel Sanatlar
Fak.
Gaziantep Eğt.
Fak.
Endüstri Müh.
Yrd. Doç.
1
Heykel
Yrd. Doç.
1
Doçent
1
Profesör
1
Maliye
Doçent
1
Kamu Yönetimi
Yrd. Doç.
1
Eğitim Bilimleri Eğt. Prog. Ve Öğrt.
İktisat
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat Politikası
YDS'den en az 80 puan
veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir
puana sahip olmaları ve
İngilizce ders
anlatabilmeleri
gerekmektedir.
Restorasyon konusunda
uzman olmak
Hemşirelik
Doçent
1
Psikiyatri Hemşireliği
alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Doçent
1
Yrd. Doç.
1
İç Hastalıkları Hemşireliği
alanında çalışmalar
yapmış olmak.
İç Hastalıkları Hemşireliği
alanında çalışma yapmış
olmak.
Yrd. Doç.
1
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Hemşireliğinde
doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç.
1
Çocuk Gastroenteroloji
uzmanı olmak.
Doçent
1
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
Yrd. Doç.
1
Beden Eğitimi ve
Spor
Yüksekokulu
Yrd. Doç.
1
Doçent
1
Yrd. Doç.
1
Yrd. Doç.
1
Sağlık Bilimleri
Hemşirelik
Fak.
Hemşirelik
Ebelik
Sağlık Hizmetleri
Meslek YO.
Diş Hekimliği Fak.
Klinik Bilimler
İlahiyat Fak.
Temel İslam
Bilimleri
Periodontoloji
Kelam
İslahiye İktisadi
İktisat
ve İdari Bilimler
Fak.
İşletme
Nizip Eğitim
Fakültesi
Nizip Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Türkçe
Öğretmenliği
Yrd. Doç.
1
İlköğretim
Sınıf Öğretmenliği
Yrd. Doç.
1
Türkçe Eğitimi alanında
doktora yapmış olmak.
Cumhuriyet Tarihi
konusunda doktora
yapmış olmak.
Download

FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI ADETİ AÇIKLAMA 1