NEYZEN MICHALIS CHOLEVAS
Michalis Cholevas, ney, yaylı tambur, tarhu ve saz
çalmaktadır. Yunanistan’da Pallini Müzik Yüksek Okulu’nda
ve Piraeus Belediye Konservatuarında klasik, caz ve Doğu
Akdeniz Müziği okudu.
Michalis Cholevas is a multi-instrumentalist playing
the Ney, Yayli tanbour, Tarhu and saz. He studied
Classical, Jazz and Eastern Mediterranean Music at music
high school of Pallini and the municipal Conservatory of
Piraeus, Greece.
Ömer Erdoğdular ve Kudsi Erguner’in ney
seminerlerine; Erdal Erzincan’ın saz seminerine katıldı.
George Kontrafouris ile caz piyanosu, Giannis Arvanitis ile
Bizans Müziği, Marios Mavroedis ile nazariyat çalıştı. Öteki
çalışmaları: Doğa Bilimleri Lisansı (2004), Kuramsal Fizik
(Kuantum Optiği) Yüksek Lisansı. Louisiana Red, Angelo
Bandalamenti, Brüksel Filarmoni Orkestrası, George
Kontrafouris ve Project Eleusis gibi pek çok sanatçı ve
toplulukla çalıştı ve konser verdi. Şu an serbest olarak
çalışmaktadır, Rotterdam Müzik Konservatuarı’nda “Türk
Müziğinde Harmoni” adlı bir araştırma yürütmektedir ve
HSP üstün başarı bursu almıştır.
He followed ney seminars with neyzen Omer
Erdogdular and Kudsi Erguner, Saz seminars with Erdal
Erzincan, Jazz piano with George Kontrafouris, Byzantine
music with Giannis Arvanitis and Maqam theory with Marios
Mavroedis. Other studies: B.A. Natural Sciences (2004), M.
Sc. Theoretical physics (Quantum Optics). He has
performed and collaborated with several artists including
Louisiana Red, Angelo Bandalamenti, the Brussels
Philharmonic Orchestra and George Kontrafouris and
Project Eleusis. He now works as a freelancer and conducts
research in "Harmony in Turkish music practice" for the
Rotterdam Conservatory of Music having been awarded the
HSP excellency scholarship.
Türkçeden İngilizceye Çeviren: Filiz YALÇINKAYA
Turkish to English translation by Filiz YALÇINKAYA.
Download

NEYZEN MICHALIS CHOLEVAS