İPEK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AKADEMİK KADRO İLANI
Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam zamanlı
statüde Öğretim Üyesi kadrosu için başvurular kabul edilecektir.
FAKÜLTE
Sanat ve
Tasarım
Fakültesi
BÖLÜM
Görsel
İletişim
Tasarımı
ÜNVAN
Öğretim
Üyesi
(Yrd.Doç.Dr)
KADRO
ADEDİ
1
AÇIKLAMA
1- Üniversitelerin Sanat, Tasarım
ve Mimarlık Ana Bilim
dallarından doktora derecesine
sahip olmak
2- KPDS ve YDS veya eşdeğerli
Yükseköğretim Kurulu’nca
onaylanan yabancı dil
sınavlarından en az 80 veya
dengi puana sahip olmak,
3- Medya Çalışmaları Küratöryel
çalışmalar üzerinde araştırma,
uygulama yayınları olması.
4- Alanında 10 yıl ve üzeri
tecrübeye sahip olmak.
İpek Üniversitesi Rektörlüğü
Başvurularda İstenilen Belgeler:
Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylar
için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil seviyelerini
gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları gerekmektedir. Yabancı
ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve
bunun belgelendirilmesi şarttır.
Başvuru Süresi ve Adresi:
Başvuru süresi, ilan tarihinden (22/12/2015) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular,
Dekanlığımıza şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648. Cad 06550 Or-An,
Çankaya/ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular son başvuru
tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
İpek Üniversitesi Rektörlüğü
Download

İPEK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK KADRO İLANI