İPEK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AKADEMİK KADRO İLANI
Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Karan kapsamında tam
zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir.
FAKÜLTE
BÖLÜM
Konservatuvar Müzik
Bölümü
ÜNVAN
KADRO
ADEDİ
Öğretim
Üyesi
(Yrd.
Doç)
1
AÇIKLAMA
Viyolonsel performans alanında İngilizce eğitimi
veren bir kurumda Doktora ya da Sanatta
yeterliliğe sahip olmak.
En az 3 yıllık viyolonsel öğretimi deneyimine
sahip olmak,
Lisansüstü Eğitimini tercihen Yurtdışı’nda
İngilizce eğitimi veren bir Üniversitenin
viyolonsel bölümünde yapmış olmak.
KPDS, YDS ya da ÜDS’den 70 ve üzeri puan
almış olmak.
Başvurularda İstenilen Belgeler:
Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek
adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı
dil seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları
gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.
Başvuru Süresi ve Adresi:
Başvuru süresi, ilan tarihinden (17/02/2015) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular,
Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648.cad 06550 Or An, Çankaya /ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan
veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak
başvuruların son başvuru tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması
gerekmektedir.
Download

Konservatuvar Müzik Bölümü Yardımcı Doçent İlanı