*BELMKARF*
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
:14065294-199/
:Ders Bilgi Paketi
Dağıtım
İlgi :
08/01/2014 tarihli ve 14065294-199/1212 sayılı yazımız.
İlgi yazımız ile Üniversitemiz Ders Bilgi Paketinin http://dbp.erciyes.edu.tr linki ile
yayına başladığı belirtilerek, konuya ilişkin yapılması gereken işlemler bildirilmiştir. Ancak
yapılan tetkikler sonucunda ders bilgi paketlerinin birimler tarafından sisteme girilmediği tespit
edilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın konu ile ilgili uyarıları doğrultusunda, biriminiz
Ders Bilgi Paketlerinin sisteme en kısa sürede girilmesini ve verilen süre içerisinde veri
girişlerinin tamamlanması konusunun hassasiyetle takip edilmesi hususunda bilgilerinizi
önemle rica ederim.
Prof.Dr. Hasan YETİM
Rektör V.
EK :
1-İlgi yazı (2 sayfa)
DAĞITIM
Gereği:
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına
Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Turizm Fakültesi Dekanlığına
Veteriner Fakültesi Dekanlığına
Ziraat Fakültesi Dekanlığına
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Bilgi:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına
Evrakı Doğrulamak İçin : http://193.255.88.15/enVision-Sorgula/validate_doc.aspx?V=BELMKARF
Erciyes Üniversitesi Talas Yolu Melikgazi 38039 KAYSERİ
Telefon: +90 352 437 49 47
E-Posta: [email protected]
Pin : 59961
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Nursel Danacı
Faks: +90 352 437 20 23
Elektronik Ağ: http://ogrisl.erciyes.edu.tr
*BELMKARF*
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kayseri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
25/03/2014 Ş.Müd. : N.DANACI
25/03/2014 D.Bşk. : M.TOPAKTAŞ
25/03/2014 G.Sek. : S.ASLAN
Evrakı Doğrulamak İçin : http://193.255.88.15/enVision-Sorgula/validate_doc.aspx?V=BELMKARF
Erciyes Üniversitesi Talas Yolu Melikgazi 38039 KAYSERİ
Telefon: +90 352 437 49 47
E-Posta: [email protected]
Pin : 59961
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Nursel Danacı
Faks: +90 352 437 20 23
Elektronik Ağ: http://ogrisl.erciyes.edu.tr
*BEKR35NU*
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
:14065294-199/1212
:Ders Bilgi Paketi
08/01/2014
Dağıtım
Üniversitemiz Ders Bilgi Paketi http://dbp.erciyes.edu.tr linki ile yayına başlamıştır.
Okulunuz eğitim planı ve bu dersleri veren öğretim üyeleri sisteme aktarılmıştır (bir ders birden
fazla gruba bölünmüşse, 1 numaralı grubun öğretim üyesine verilmiştir.) Sisteme giriş T.C.
kimlik numarası ve PEYÖSİS şifresi ile yapılmaktadır. Öğretim üyelerinin verdikleri ders
içeriklerini sisteme işlemeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili kullanım kılavuzuna
http://dbp.erciyes.edu.tr/Default.aspx sayfasında "Nasıl Giriş Yapabilirim" butonu kullanılarak
erişilebilir.
Öğretim üyelerinizin derslerini sisteme işlemeleri, veri girişleri ve organizasyonundan
sorumlu okulunuzdan konu ile ilgili bir öğretim elemanı atayarak, atanan öğretim elemanının
adı-soyadı, telefon ve kurum sicil numarasının Rektörlüğümüze (Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı) bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Prof.Dr. Hasan YETİM
Rektör Yardımcısı
DAĞITIM
Gereği:
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına
Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Turizm Fakültesi Dekanlığına
Veteriner Fakültesi Dekanlığına
Ziraat Fakültesi Dekanlığına
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Bilgi:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına
Uluslararası Ofis Başkanlığına
Sayın Prof.Dr. Ahmed KAYACIER
Sayın Yrd.Doç.Dr. Ayşegül GÜVEN
Evrakı Doğrulamak İçin : http://193.255.88.15/enVision-Sorgula/validate_doc.aspx?V=BEKR35NU
Erciyes Üniversitesi Talas Yolu Melikgazi 38039 KAYSERİ
Telefon: +90 352 437 49 47
E-Posta: [email protected]
Pin : 44561
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Nursel Danacı
Faks: +90 352 437 20 23
Elektronik Ağ: http://ogrisl.erciyes.edu.tr
*BEKR35NU*
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kayseri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
08/01/2014 Ş.Müd. : N.DANACI
08/01/2014 D.Bşk. : M.TOPAKTAŞ
08/01/2014 G.Sek. : S.ASLAN
Evrakı Doğrulamak İçin : http://193.255.88.15/enVision-Sorgula/validate_doc.aspx?V=BEKR35NU
Erciyes Üniversitesi Talas Yolu Melikgazi 38039 KAYSERİ
Telefon: +90 352 437 49 47
E-Posta: [email protected]
Pin : 44561
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Nursel Danacı
Faks: +90 352 437 20 23
Elektronik Ağ: http://ogrisl.erciyes.edu.tr
Download

Ders Bilgi Paketi - Bologna Süreci | Erciyes Üniversitesi