BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Yardımcı Doçent alınacaktır.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi,
askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve
Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (bilimsel çalışma ve yayınlar CD
ortamında da gönderilecek) başvuracaklardır.
- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ilana çıkılacak kadro
derecesine atanma şartına haiz olmaları gerekmektedir.Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular
ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan
diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.İLANEN DUYURULUR.
Başvuru Adresi : Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Merkez Kampüs BATMAN
İlan Başlangıç Tarihi: 31.12.2015
Son Başvuru Tarihi : 14.01.2016
S.No
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAMI
UNVANI
DER. AD.
ÖZEL ŞARTLAR
1
Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk El
Sanatları
Tezhip
Yrd.Doç.
5
1
İlgili Alanda Doktora veya Sanatta Yeterlilik Yapmış
Olmak.
2
İktisadi Ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat
İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat
Yrd.Doç.
4
1
İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.
3
Turizm İşletmeciliği Ve
Otelcilik Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
Yrd.Doç.
4
1
İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.
Download

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz