ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu"nun ilgili maddeleri ile "657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesi" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalı ve yabancı dilini belirttiği
dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doktora belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim
belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili
akademik birime;
Adayların, gazete ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Eğitim Fakültesi
BÖLÜMÜ
Türkçe Eğitimi
ANABİLİM DALI
Türkçe Eğitimi
UNVANI
Yrd. Doç. Dr.
3
ADEDİ
BİRİMİ
DERECE
Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
AÇIKLAMA
1
Türkçe Eğitimi veya Türk Dili
ve Edebiyatı Eğitimi Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
Batı Dilleri ve
Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyatları
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr.
1
1
İngilizce Eğitimi, İngiliz Dili
ve Edebiyatı veya Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
İstatistik ve Bilgisayar
Fen Edebiyat Fakültesi Bilimleri
Uygulamalı İstatistik
Yrd. Doç. Dr.
4
1
Uygulamalı İstatistik Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
İstatistik ve Bilgisayar
Fen Edebiyat Fakültesi Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Bilgisayar Bilimleri veya
Uygulamalı Matematik
Alanında Doktora Yapmış
Olmak.
İstatistik ve Bilgisayar
Fen Edebiyat Fakültesi Bilimleri
İstatistik Teorisi
Yrd. Doç. Dr.
4
1
İstatistik Alanında Doktora
Yapmış Olmak.
Halk Bilimi veya Türk Halk
Edebiyatı Alanlarından
Birinde Doktora Yapmış
Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr.
3
1
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Kelam ve İslam Mezhepleri
Tarihi
Yrd. Doç. Dr.
3
1
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Tefsir
Yrd. Doç. Dr.
1
1
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
İslam Hukuku
Yrd. Doç. Dr.
3
1
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Hadis
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Çevre Teknolojileri
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Hopa İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Yönetim Bilimleri
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Hopa İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Hopa İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Hopa İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme
Sosyal Hizmet
İktisat Politikası
Muhasebe ve Finansman
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
3
3
İnşaat Mühendisliği Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
1
Muhasebe veya Finansman
Alanlarından Birinde Doktora
Yapmış Olmak.
1
Sosyal Hizmet, Sosyoloji veya
Psikoloji Alanlarından Birinde
Doktora Yapmış Olmak.
Hopa İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Hopa İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Sosyal Hizmet, Sosyoloji veya
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Alanlarından Birinde Doktora
Yapmış Olmak.
Sosyal Hizmet, Sosyoloji,
Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Alanlarından
Birinde Doktora Yapmış
Olmak.
Sağlık Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yrd. Doç. Dr.
1
1
Endüstri Mühendisliği veya
Çevre Mühendisliği Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
Sağlık Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yrd. Doç. Dr.
2
1
Organik Kimya Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
1
Maden Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Elektrik veya
Elektrik- Elktronik
Mühendisliği veya Makine
Mühendisliği Alanlarından
Birinde Doktora Yapmış
Olmak.
1
Tıbbi Biyokimya,
Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı
veya Katı Hal Fiziği
Alanlarından Birinde Doktora
Yapmış Olmak.
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
3
3
Download

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER ECE AD EDİ