YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
BİRİMİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAK.
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAK.
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
İNŞAAT FAKÜLTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE FAKÜLTESİ
MAKİNE FAKÜLTESİ
MAKİNE FAKÜLTESİ
MAKİNE FAKÜLTESİ
MAKİNE FAKÜLTESİ
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR M.Y.O
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
İLKÖĞRETİM
İLKÖĞRETİM
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH.
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
FİZİK
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
KİMYA
KİMYA
MATEMATİK
MATEMATİK
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAK.MÜH.
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAK.MÜH.
GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜH.
İKTİSAT
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
MET.VE.MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
TEKNİK PROGRAMLAR
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
ANABİLİM/ANASANAT DALI
PROFESÖR DOÇENT YRD.DOÇ.
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
1*
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
1
ALTERNATİF ENERJİLİ ELEKTRİK SİST.
1
TELEKOMÜNİKASYON
1
1*
1
2*
MATEMATİKSEL FİZİK
2
1
1*
ORGANİK KİMYA
1*
FİZİKO KİMYA
1
UYGULAMALI MATEMATİK
1*
GEOMETRİ
1*
TÜRK DİLİ
1
GEMİ HİDROMEKANİĞİ
1
GEMİ MAKİNALARI
1*
2*
İKTİSAT POLİTİKASI
1
MUHASEBE VE FİNANSMAN
1
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
1
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
1
FOTOGRAMETRİ
2
JEODEZİ
2
ÖLÇME TEKNİĞİ
1
ULAŞTIRMA
1*
1*
TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK
1*
1*
SİSTEM ANALİZİ
1
1
UYGULAMALI MATEMATİK
1
MALZEME MÜH. VE BİLİMİ
1
1
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
1
1*
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
1*
HİDROMEK.VE HİDROLİK MAK.
1*
MAK.MALZE.VE İMALAT TEK.
1*
MEKATRONİK
1
1*
BİNA BİLGİSİ
1
1, 1*
MİMARLIK TARİHİ
1*
YAPI BİLGİSİ
1
1
ŞEHİRCİLİK
1
(*) : 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
Evrak Tarih ve Sayısı :11.10.2014 - 1410110019 Yazının Ekidir
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1410110019&ErisimKodu=56e35da3
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine ” uygun olmaları gerekmektedir.
Söz konusu şartların sağlandığını gösterir bir yazının Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığından alınması için gerekli belgeler hazırlanmalı ve başvuru dosyasına konulmalıdır. Söz konusu belgelerle ilgili bilgiler
http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde bulunmaktadır.
Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans
tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı
ekleyerek Rektörlüğe;
Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği
dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına;
Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.
Download

ekim 2014 ilan