T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı
Kanunun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca
Yardımcı Doçent alınacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması
gerekmektedir.
Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz
edeceklerdir.
Başvuracak adayların ilan ekindeki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENT İÇİN:
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları birim ve anabilim dalını
belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans,
doktora, yayın listesi ile (4) dört takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın
dosyalarını ekleyerek, Üniversitemiz İlgili birimlerine şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Sabah Gazetesinde yayımlandığı 09.03.2015 tarihinden
itibaren 15 gündür.
Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil
sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir
ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 23. Maddesinin (b) fıkrasının 2
numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yardımcı Doçent
kadrolarına müracaat edecek adaylar, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu
sınavdan 100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan alması gerekmektedir.
Adaylar, hangi dilden sınava gireceklerini dilekçelerinde belirteceklerdir.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra
adaylara aşağıdaki internet adresimizden duyurulacaktır.
Başvuracak adayların Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer alan
ilan ekindeki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Anabilim
Dalı
Kadro
Ünvanı
Birimi
Bölümü
Mühendislik
Fak.
Harita
Mühendisliği
Yrd. Doç.
Dr.
İ.İ.B.F.
Uluslararası
Ticaret ve
Lojistik
Yrd. Doç.
Dr.
Drc
4
4
Adet Açıklamalar
1
Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış
olmak.
1
İktisat alanında doktora ve dış ticaret ve dış
kaynaklardan yararlanma konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat İngiliz Dili ve
Fak.
Edebiyatı
Yrd. Doç.
Dr.
4
1
Fen Edebiyat İngiliz Dili ve
Fak.
Edebiyatı
Yrd. Doç.
Dr.
5
1
Yrd. Doç.
Dr.
4
1
M.T.G.S.F.
Mimarlık
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi ve İngiliz Dili
Eğitimi alanlarının birinde doktora yapmış
olmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi ve İngiliz Dili
Eğitimi alanlarının birinde doktora yapmış
olmak.
Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç.
Dr.
4
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında
doktora yapmış olmak.
İslam
Hukuku
Yrd. Doç.
Dr.
4
1
İslam hukukunda evlendirme velayeti alanında
doktora yapmış olmak.
Arap Dili
ve Belagatı
Yrd. Doç.
Dr.
5
1
Arap Dili ve Belagatı alanında doktora yapmış
olmak.
Bankacılık ve
Sigortacılık
Yrd. Doç.
Dr.
5
3
Hemşirelik
Yrd. Doç.
Dr.
4
1
M.T.G.S.F.
İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı
İlahiyat Fak.
Temel İslam
Bilimleri
İlahiyat Fak.
Temel İslam
Bilimleri
Kadirli
U.B.Y.O.
Sağlık Y.O.
Bankacılık, Finans, Sigortacılık, İktisat, İşletme
ve Muhasebe alanlarının birinde doktora
yapmış olmak.
Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.
Download

Öğretim Üyesi İlanı Metni İçin Tıklayınız