ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu"nun ilgili maddeleri ile "657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesi" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttiği
dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı
suretlerini, askerlik durum belgesini, özgeçmişini, bilimsel yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitimöğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını üniversiteye katkılarını da kapsayan ve
belgeleyen 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;
Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını,
nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik
durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalı ve yabancı dilini belirttiği
dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doktora belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim
belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili
akademik birime;
Adayların, gazete ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
UNVANI
Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Yrd. Doç. Dr.
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
ADEDİ
BİRİMİ
DERECE
Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
3
1
Fen Bilgisi Eğitimi
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği
Kartografya
Doç. Dr.
1
1
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Orman Entomolojisi ve Koruma
Prof. Dr.
1
1
Orman Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Planlama ve Tasarım
Doç. Dr.
1
1
Hopa İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme
Yönetim ve Organizasyon
Yrd. Doç. Dr.
3
1
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din bilimleri İslam Felsefesi
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Doç. Dr.
1
1
AÇIKLAMA
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi
Alanında Doktora Yapmış
Olmak.
Mantık Alanında Doktora
Yapmış Olmak.
Download

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER ECE AD EDİ